Show simple item record

dc.contributor.advisorMustafa, Salim Aktuğ
dc.contributor.authorAdilet, Zhanapilov
dc.date.accessioned2019-08-01T10:45:03Z
dc.date.issued2019-07-18
dc.date.submitted2019-07-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8486
dc.description.abstractPortrait as a Picture’s type; has made great progress on reflecting a person’s character and features. First of all, this study will try to explain about portrait by analyzing its content, dimensioning and technical maintenance such as light and shadow effect. This writing also consists the importance of portrait and the events that are little known by the majority around it. The art of portrait, which started to develop during 14th Century Renaissance, is continuely spreading even today. The characteristics and stories of the person who took the picture are observed and examined in depth. Although the artist's freedom to create is partly compelling in portraying the person's personal characteristics, portrait has an important place among the indispensable subjects by the vast majority of artists. Portraits have been the best witnesses of art history. While the artists created their own portraits or faces of others, at the same time they also reflectlng the characteristics of the period. The second chapter of the writing mentions example of Russian portrait artists. The works of Russian portrayer such as Kramskoy, Repin and Serov were studied and their stories were analyzed. Applicative studies of the subject also conducted by looking at important portrait paintings in the Turkish art. The next chapter will try to explain about portraits that have caused a lot of debates among the audiences. By conducting series if studies, the aim of this study is to contribute on defining portrait as an important type of painting.tr_TR
dc.description.tableofcontentsÖZ…………………………………………………..............................…………............i ABSTRACT…………………………………………………………………...................vii İÇİNDEKİLER DİZİNİ………………………………………………...............………...viii GÖRSELLER DİZİNİ …………………………………………………………................x GİRİŞ………………………………………………………………………….............…..1 1.BÖLÜM:PORTRE SANATI....................................................................................2 1.1 Gelişimin Temel İlekeleri............................................................................3 1.2 Tarih ..........................................................................................................4 1.2.1 Eski Mısır’da Portre.........................................................................5 1.2.2 Eski Yunan’da Portre......................................................................7 1.2.3 Antik Roma’da Portre......................................................................9 1.2.4 Orta Çağda Portre.........................................................................11 1.2.5 Avrupa Dışında Portre..................................................................14 1.2.6 Rönesansta Portre........................................................................15 1.2.7 XVII. Yüzyılda Portre ..................................................................20 1.2.8 XVIII. Yüzyılda Portre...................................................................23 1.2.9 XIX. Yüzyılda Portre ....................................................................27 1.2.10 XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Portre ..........................................29 1.2.11 XX. Yüzyılda Portre....................................................................31 1.3 Portre İçeriğinin Çözümlenmesi...............................................................33 1.3.1 Portre Terimi.................................................................................34 1.3.2 Geçmiş ve Öznitelikler..................................................................34 1.3.3 Teknikler.......................................................................................35 1.3.4 Fotograflardan Portre....................................................................35 1.3.5 Boyutlandırma..............................................................................37 1.3.6 Portrede Kompozisyon.................................................................38 1.3.7 Portrede Işık Ve Gölgenin Kulanımı.............................................39 2.BÖLÜM: RUS EKOLÜ PORTRE RESSAMLARI................................................41 2.1 İlya Efimoviç Repin ……………………….............................................…41 2.2 İvan Nikolaeviç Kramskoy…....................................................................51 2.3 Serov Valentin Aleksandroviç…………………….....................................53 2.4 Surikov Vasiliy İvanoviç............................................................................56 2.5 Zinaida Serebryakova..............................................................................59 2.6 Kazimir Maleviç........................................................................................61 2.7 Semyon Afanaseviç Çuykov.....................................................................64 2.8 Mihail Aleksandroviç Vrubel.....................................................................66 2.9 Suyutbek Töröbekov................................................................................70 2.10 Tahir Salahov........................................................................................73 3. BÖLÜM: TÜRK PORTRE SANATÇILARI...........................................................75 3.1 Şiblîzâde Ahmed Çelebi...........................................................................75 3.2 Osman Hamdi Bey...................................................................................76 3.3 Mahmut Celalettin Cûda...........................................................................79 3.4 İbrahim Çallı.............................................................................................82 3.5 Nurullah Berk...........................................................................................85 3.6 Fahrünnisa Zeid (Fahr El Nissa Zeid) .....................................................87 3.7 Neşet Günal.............................................................................................89 3.8 Şükriye Dikmen........................................................................................95 3.9 Neşe Erdok..............................................................................................97 3.10 Taner Ceylan..........................................................................................99 4.BÖLÜM: ÜÇ ÖNEMLİ PORTRENİN ÖYKÜLERİ...............................................101 4.1 Sır Saklayan İnci Küpe ...........................................................................104 4.2 Tivadar Çontváry Kostka ve Onun Gizemi..............................................107 5. BÖLÜM: TEZ KONUSU OLAN KİŞİSEL PORTRE ÇALIŞMALARI...................111 SONUÇ................................................................................................................123 KAYNAKLAR……………………………………………………………….................124 EKLER.................................................................................................................133 EK-1: Etik Beyanı.................................................................................................134 EK-2 Orijinallik Raporu:........................................................................................136 EK-3 Yayımlama ve Fikri Mülkiyet Hakları Beyanı................................................137tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectPortre
dc.subjectÖykü
dc.subjectResim
dc.subjectSanat
dc.subjectKişilik
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Güzel sanatlartr_TR
dc.titleÖyküsü Olan Portrelertr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetTür Resmi olarak Portre; Kişinin karakter ve özelliklerini yansıtmak amacıyla büyük gelişme göstermiştir. Bu çalışmada öncelikle portrenin tanımına ve buna ek olarak portrenin çözümlenmesine, içeriği, boyutlandırma ışık ve gölge etkisi gibi teknik açıdan bakımlarına değinilmiştir. Yapılan portrenin önemi ve onun etrefın-da geçen çoğunluk tarafından az bilinen olayları hakkında yazılmıştır. 14. Yüzyıl Rönesansla gerçek gelişmeye başlayan portre sanatı günümüze kadar yaygınla-şarak devam etmiştir. Resmi yapılan kişinin özellikleri, hikayeleri derinlemesine gözlemlenir ve incelemeye alınır. Sanatçının yaratma özgürlügü resmi yapılan kişinin kişisel özelliklerinin tasviri konusunda kısmen bğlayıcı olsa da, portre res-mi sanatçıların büyük çoğuluğu tarafından vazgeçilmez konular arasında önemli bir yere sahiptir. Portreler, sanat tarihini en iyi açıklayan görgü tanıkları olmuştur. Sanatçılar kendi portrelerini veya başkalarına ait yüzleri tasvir ederken yaşanan dönemin özelliklerini yansıtmışlardır. İkinci bölümde ise, sanat tarihinde önemli yeri olan Rus portre sanaçıların-dan örnekler verilmiştir. Kramskoy, Repin, Serov gibi rus ekolü portrerci ressamla-rın eserleri ele alınarak, onların öyküleri araştırılmıştır. Türk resim sanatında yer alan önemli portre resimlerinin üzerinde durularak konunun uygulama çalışmala-rına girilmiştir. Sonraki bölümde bir çok seyircilerin tartışmalarına neden olan ve benim de ilgimi çeken portreler üzerinde araştırma yapılarak onların öyküleri ya-zılmıştır. Kişisel karakter çözümlerini içeren dizi çalışmalarla resim sanatının bu önemli konu türüne katkı sağlamaya çalışılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentResimtr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2020-02-03T10:45:03Z
dc.identifier.ORCIDN15120776tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record