Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzkutlu, Süheylatr_TR
dc.contributor.authorAykan, Hayrettin Hakantr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T09:50:40Z
dc.date.available2015-10-14T09:50:40Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/839
dc.description.abstractIn this study, we aimed to evaluate transcathater atrial septal defect (ASD) and patent foramen ovale (PFO) closure experiences, short, intermediate and long term results and investigate the effects of different methods on procedural success and complications between 2000-2013, in our department. After the archive scanning, 506 cases included for study, of 90 cases files that containing data about follow-up and diagnosis before the procedure could not be reached. Male:female ratio was 1:1,3, mean age and weight was 8,6±5,8 years and 28,9±16,4 kg respectively during procedure, mean follow-up period was 6,05±3,7 years (1 month – 13,5 years). Mean procedure and flouroscopy duration was 61,5±23,5 and 7,8±6,7 minutes respectively. The procedures were performed under TTE guidance in 90 (17,8%) cases, balloon sizing used in 214 (42%) cases. Pulmonary hypertension was observed in 67 (16%) cases. Within closure attempted 416 cases, the procedure was successful in 401 (96,3%). Procedure-fluoroscopy durations were shorter, defect and device sizes were smaller in successful group than unsuccessful group (p<0,05). The presence of deficient rim and use of “balloon sizing” were not influential on procedural success. In balloon sizing group, longer procedure-fluoroscopy duration and lower total septum/device ratio were observed (p<0,05). In selected cases, it was found that TTE guidance shorten the procedure-fluoroscopy duration(p<0,05). Rezidual shunt was seen in 32,4% and 0,9% of patients immediately after procedure and at the end of the follow-up respectively. Major (rescue surgery, thrombus, erosion) and minor (most frequently rhythm disorders) complications rate were %1,4 and %1,8 respectively. No embolisation and mortality were observed. Benign holter abnormalities were observed in 7,7% of patients. İn conclusion, transcathater ASD and PFO closure is a safe and effective method. Reducing the fluoroscopy time and not requiring general anesthesia are the additional advantages of the defect closure with TTE guidance in the presence of sufficient rim and centrally localized defect.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.subjectPediatric cardiologytr_TR
dc.titleÇocuklarda Transkatater Atriyal Septal Defekt ve Patent Foramen Ovale Kapatılması Deneyimleri, Kısa, Orta ve Uzun Dönem Sonuçların Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.callno2013/880tr_TR
dc.contributor.departmentoldÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada, bölümümüzde 2000-2013 yılları arasında transkatater yöntem ile kapatılan sekundum atriyal septal defektli (ASD) ve patent foramen ovaleli (PFO) vakalarımız retrospektif olarak değerlendirilip kısa, orta ve uzun dönem sonuçların ve işlemde kullanılan farklı yöntemlerin işlem başarısı ve komplikasyonları üzerine etkilerinin araştırılması amaçlandı. Arşiv taraması sonrası 506 vaka çalışma kapsamına alındı, bunlardan 90 vakanın işlem öncesi takip ve tanı verilerini içeren dosyalarına ulaşılamadı. Çalışmamızda erkek:kız oranı 1:1,3, işlem sırasındaki ortalama yaş ve ağırlık sırasıyla 8,6±5,8 yıl ve 28,9±16,4 kg, ortalama izlem süresi 6,05±3,7 yıl (1 ay – 13,5 yıl) idi. İşlem ve skopi süreleri sırasıyla 61,5±23,5 dk ve 7,8±6,7 dk olarak bulundu. İşlem 90 (%17,8) hastada TTE eşliğinde yapıldı, 214(%42) hastada “balloon sizing” kullanıldı. Hastaların 67’sinde(%16) PH saptandı. Girişim yapılan 416 hastadan 401’inde(%96,3) başarı sağlandı. Başarılı işlem yapılan grupta başarısız gruba göre işlem-skopi süreleri kısa, defekt çapı ve kullanılan cihaz boyutları daha küçük bulundu (p<0,05). Eksik rim varlığı ve “balloon sizing” kullanımı başarı üzerine etkili bulunmadı. “Balloon sizing” kullanılan grupta işlem ve skopi süresi daha uzun, total septum/cihaz oranı ise daha küçük idi (p<0,05). Seçilmiş vakalarda, TTE eşliğinde kapatma girişiminin işlem ve skopi süresini kısalttığı görüldü (p<0,05). Katater odasında görülen %32,4’lük rezidü oranının izlem sonunda %0,9 olduğu saptandı. Major komplikasyon (kurtarıcı cerrahi, trombüs, erozyon) ve minör komplikasyon (en sık ritm bozuklukları) oranları %1,4 ve %1,8 idi. Embolizasyon ve mortalite izlenmedi. Hastaların %7,7’sinde izlemde tedavi gerektirmeyen holter bozukluğu saptandı. Çalışma sonucunda transkatater ASD ve PFO kapatma işlemlerinin deneyimli uygulayıcılar tarafından yapıldığında güvenli ve etkili bir yöntem olduğu, defektin santral yerleşim gösterdiği ve rimlerinin yeterli olduğu durumlarda TTE kılavuzluğunda yapılan işlemlerin skopi süresini azaltması ve genel anestezi gerektirmemesinin ek bir avantaj olduğu görüldü.tr_TR
dc.subtypemedicineThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record