Show simple item record

dc.contributor.advisorDizdar Terviel, Candan
dc.contributor.authorŞendal, Ezgi
dc.date.accessioned2019-07-26T11:42:38Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-19
dc.identifier.citation(03.04.2018). http://www.tate.org.uk/art/artists/ai-weiwei-8208 adresinden alındı (13.05.2018). https://hyperallergic.com/342258/ceramics-stage-a-coup-at-nada-miami-beach-2016/ adresinden alındı (10.06.2018). https://www.flickr.com/photos/walkerart/sets/72157622598939118/with/4017620634/ adresinden alındı (03.05.2018). http://www.nkfu.com/delphi-antik-kenti-hakkinda-bilgi/ adresinden alındı (03.05.2018). https://www.haritamuzesi.com/catal-hoyuk-haritasi/ adresinden alındı (14.05.2018). http://www.marcelinogbarsi.com/jabones adresinden alındı (11.01.2019). http://www.artnet.com/artists/jordi-alcaraz/aixecar-un-dibuix-to-lift-a-drawing-jrfa-9956-a-6uf9bEYrIh7lHAvYkpNHiA2 adresinden alındı (11.01.2019). http://www.artnet.com/artists/jordi-alcaraz/aixecar-un-dibuix-to-lift-a-drawing-jrfa-9956-a-6uf9bEYrIh7lHAvYkpNHiA2 adresinden alındı (23.04.2018). https://www.shanecampbellgallery.com/william-j-obrien/ adresinden alındı (11.05.2018). https://tr.pinterest.com/pin/548102217124961303/ adresinden alındı (11.05.2018). https://www.craigunderhill.co.uk/sketchbook.html adresinden alındı (16.05.2018). https://artgallery.yale.edu/collections/objects/58740 adresinden alındı (12.05.2018). https://www.artsy.net/artwork/richard-diebenkorn-untitled-urbana adresinden alındı (13.05.2018). http://renabranstengallery.com/exhibitions/dennis-gallagher-new-sculpture/gallagher-two-hammers adresinden alındı (13.05.2018). http://renabranstengallery.com/exhibitions/dennis-gallagher-new-sculpture/gallagher-cityscape adresinden alındı (13.05.2018). http://renabranstengallery.com/exhibitions/dennis-gallagher-new-sculpture/gallagher-three-figures-2006 adresinden alındı (16.05.2018). https://tr.pinterest.com/pin/548102217124961389/ adresinden alındı (12.05.2018). http://jamienorth.com/terraforms-2014 adresinden alındı (13.05.2018). http://jamienorth.com/terraforms-2014 adresinden alındı Altan, İ. (1993). Mimarlıkta Mekan Kavramı. Psikoloji Çalışmaları Dergisi(19), 75-88. Altıntaş, D. D., & Eliri, D. D. (2012). Birey Toplum İlişkisinde Kent Kültürü. İdil Dergisi, 63. Altıntaş, O., & Eliri, İ. (2012). Altıntaş, O.Birey toplum ilişkisinde kent kültürü, kamusal alan ve onda şekillenen sanat olgusu. İDİL Sanat ve Dil Dergisi, 61-74. Alver, K. (2017). Kent Sosyolojisi. İstanbul: Çizgi Yayınları. Artsy. (12.05.2018). About Richard Diebenkorn. Artsy: https://www.artsy.net/artwork/richard-diebenkorn-untitled-75 adresinden alındı ARTUN, A. (2015). Çağdaş Sanatın Örgütlenmesi. İstanbul: İletişim Yayıncılık. Avrupa Konseyi. (1996). Avrupa Kentsel Şartı., (s. 6). Ayaydın, D. D. (2016). Sanatın Doğası, Doğanın Sanatı ve. Dergipark, 65-72. Aydın, İ., & Zümrüt, Y. (2013). Doğa ve Sanat Ekeseninde Farklı Yaklaşımlar. Anadolu Üniversitesi Sanat & Tasarım Dergisi, 53. Ayvalıoğlu, N. (1989). İstanbulluların Zihnindeki İstanbul-İstanbul’un Kognitif İmajının Saptanması. İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü. Burnett, R. (2012). İmgeler Nasıl Düşünür? İstanbul: Metis Yayınları. Center, W. A. (2018, 04 23). Dirt on Delight: Impulses That Form Clay. Flickr: https://www.flickr.com/photos/walkerart/4016856223/in/album-72157622598939118/ adresinden alındı Erinç, S. (2009). Resmin Eleştirisi Üzerine. Ankara: Ütopya Yayınevi. Fırat, A. S. (2014). Doğayı Ve İnsanı Yoksullaştırıcı Kentleşme Pratikleri. TESAM Akademi Dergisi, 36. Gormley, A. (tarih yok). Antony Gormley: http://www.antonygormley.com/show/item-view/id/2243/type/solo#p1 adresinden alındı Joedicke, J. (1968/9). Bir Mimari Mekan Kuramına Giriş ve Aynı Zamanda Mimarinin Durumunun Saptanması İçin Deneme. (D. A. Arpat, Çev.) Bauen-t-Wohnen: İTÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Matbaası. Kastner, J., & Wallis, B. (2005). Land And Environmental Art (ISBN 0-7148-4519-1. 29-33 b.). (Y. Ç. Dikilitaş, Çev.) New York: Phaidon. Keegan, E. (2017, 09 15). Snapshots from the 2017 Chicago Architecture Biennial. Architect Magazine: http://www.architectmagazine.com/design/snapshots-from-the-2017-chicago-architecture-biennial_o adresinden alındı Kireççi, T. (2014, 04 13). Tebernüş Kireççi'ye Sor. Emlak Ansiklopedisi: http://emlakansiklopedisi.com/wiki/rekreasyon-alani-nedir adresinden alındı KOÇAK, H. (2011). Kent-Kültür İlişkisi Bağlamında Türkiye‟de Değişen ve Dönüşen Kentler. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2. Kuban, D. (2004). İstanbul Bir Kent Tarihi. İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları. Leva, V. (2015, 11 26). 'Space is the breath of art'. Archilovers: https://www.archilovers.com/stories/10483/space-is-the-breath-of-art.html adresinden alındı MAD KID’S BEDROOM WALL POT - GRAYSON PERRY. (1996). http://onviewonline.craftscouncil.org.uk/4040/object/P442 adresinden alındı Matilsky, B. (1992). Fragile ecologies: Contemporary artists interpretations and solutions. New York. Moudon, A. V. (1992). A Catholic Approach to Organizing What Urban Designers Should Know Journal of Planning Literature,vol. 6, 4,. Mróz, M. (2016, 07 27). Jamie North Fills Concrete With Australian Plants. Ignant: https://www.ignant.com/2016/06/27/jamie-north-fills-concrete-with-australian-plants/ adresinden alındı Naukkarinen, O. (2014, 12 02). Contemporary Aesthetics: Perspectives on Time, Space, and Content. Contemporary Aesthetics: http://www.contempaesthetics.org/newvolume/pages/article.php?articleID=712 adresinden alındı Naukkarinen, O. (2014, 12 02). Contemporary Aesthetics: Perspectives on Time, Space, and Content. Contemporary Aesthetics: http://www.contempaesthetics.org/newvolume/pages/article.php?articleID=712 adresinden alındı Özdemir, E. (2010). Kentin Tanımlanmasında Sosyolojik Yaklaşımlar: Toplumsal Süreç ve/veya Mekânın Çözümlenmesi. İdealkent Dergisi, 45. ÖZDEMİR, E. (2010). Kentin Tanımlanmasında Sosyolojik Yaklaşımlar: Toplumsal Süreç ve/veya Mekânın Çözümlenmesi. İdealkent, 45. Read, H. (1934). Heykelcinin Amaçları. New York. Saltz, J. (2007, 11 25). Can You Dig It? NYMAG: http://nymag.com/arts/art/reviews/41266/ adresinden alındı Sennett, R. (2014). Ten ve Taş. İstanbul: Metis Yayınları. Sevinç, G. (2002). Kentlileşme ve Göç Sürecinde Antalya’da Kent. Ankara: Kültür Bakanlığı. Smith, R. (2009, 03 19). Crucible of Creativity, Stoking Earth Into Art. The New York Tİmes: https://www.nytimes.com/2009/03/20/arts/design/20dirt.html adresinden alındı Stamberg, S. (2012, 03 02). In 'Ocean Park,' Gentle Portraits Of California Light. National Public Radio: https://www.npr.org/2012/03/02/147722483/in-ocean-park-gentle-portraits-of-california-light adresinden alındı Strewlow, H., Prigann, H., & David, V. (2004). Ecological Aesthetics Art in Environmental Design: Theory and Practice. Boston: Publishers for Architecture. Strinati, D. (1995). An Introduction To Theories Of Popular Culture. Londra: Routledge. Sutton, B. (2016, 12 1). Ceramics Stage a Coup at NADA Miami Beach 2016. Hyperallergic: https://hyperallergic.com/342258/ceramics-stage-a-coup-at-nada-miami-beach-2016/ adresinden alındı Tiberghien, G. A. (1995). Land Art. New York: Princeton Architectural Press. Türkoğlu, H. D. (2002). Kentsel imge: İstanbul'dan bulgular. İTÜDERGİSİ/a, 58-64. Ulu, A., & Karakoç, İ. (2004). Kentsel Değişimin Kent Kimliğine Etkisi. Planlama Dergisi(29(3)), 59-66. Underhill, C. (tarih yok). Me. Craig Underhill: https://www.craigunderhill.co.uk/me.html adresinden alındı Wirth, L. (2002). 20. Yüzyıl Kenti. İstanbul: İmge Kitabevi. Yaman, Z. Y. (2002). Cumhuriyet‟in İdeolojik Anlamı Olarak Anıt ve Heykel (1923-1950). Sanat Dünyamız(Heykel Özel Sayısı, 82). Zevi, B. (1959).tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8125
dc.description.abstractThe report, based on the subject; 'The Reflections of the City and Land Phenomenon in Contemporary Ceramic Forms', consists of the world in which the artist lives, the society, culture, the landscapes he sees and the impressions and influences they have left on him. These impressions and influences are based on the environmental factors that create a ground for the work of art. It is a study, conducted in a way, referring to the concept of ‘place and space, by making use of city and land foundations. In this report, from a holistic angle, the introduction of the city in it's historical process, development processes, art and specially their effects on the ceramic art is emphasized. Development of the city is discussed in general and its' effects on the present day are attempted to be presented in subjective ceramic applications. Artists using urban and land themes - a compilation of past and present-, the chaos formed by the multi-piece units made of ceramics created to reflect urban and land relationship, crowd and the effort of individual to find himself in this chaos constitutes the essence of this study. This thesis, theoretically, explains the relationship between the city, land and art, and in this context, the works produced in ceramic forms, belonging to different periods.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY………………………………………….……………………………..i TEŞEKKÜR……………………………………………………………………………….……....ii ÖZET…………………………………..…………………………………………………..iii ABSTRACT……………………………………………………………………………….iv İÇİNDEKİLER…………………………………………………………………………..…v GÖRSEL ÇİZELGESi……………...…………… ………………………………… …..vi GİRİŞ....................................................................................................................... 1 BÖLÜM 1: TARİHSEL SÜREÇTE KENT VE ARAZİ………………………………………………………………………………………4 1.1.KENT…………………………………………………………………………………..4 1.2.ARAZİ……………………………………………………………………………........7 1.3.KENT ÖLÇEĞİNDE İMGESELLİK VE ANLAM…………………………………12 1.3.1 İmge Nedir ………………………………………………………..………… 12 1.3.2. Kent İmgesi……………………………………….……………………….…..14 1.3.3. Kent İmgesi Nasıl Oluşur…………………………………………………….15 1.4. MEKAN VE BOŞLUK KAVRAMININ KENT VE ARAZİYLE İLİŞKİSİ………………………………………………………………………..………....17 1.5. MEKAN VE BOŞLUK KAVRAMINI KULLANAN SANATÇILAR…………….20 1.6. KENTİN VE ARAZİNİN SANATLA İLİŞKİSİ………………………………........25 1.7. KENT VE ARAZİ İMGESİNİ ÇALIŞAN SANATÇILAR ……………………….26 1.7.1 Craig Underhill……………………………………………………………..27 1.7.2 Richard Diebenkorn………………………………………………………30 1.7.3 Jamie North………………………………………………..……….………31 1.7.4 Urs Fischer…………………………………………………...……….……33 1.7.5 Hasan Şahbaz…………………………………………………….…36 BÖLÜM 2: KENT VE ARAZİ OLGUSU ÜZERİNE UYGULAMALAR……………..39 2.1.Seramik Uygulamalar………………………………………………………….….40 SONUÇ............................................................................................................. 49 KAYNAKLAR…................................................................................................. 51 YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI…………………………..55 ETİK BEYAN…………………………………………………………………………….56 SANAT ÇALIŞMASI RAPORU ORİJİNALLİK RAPORU………………………….57 MASTER’S ART WORK REPORT ORİGİNALİTY REPORT……………………...58 ÖZGEÇMİŞ........................................................................................................... 59tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectKent
dc.subjectİmge
dc.subjectArazi
dc.subjectMekan ve boşluk
dc.subjectSeramik
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Güzel sanatlar::Görsel sanatlartr_TR
dc.titleKent ve Arazi Olgusunun Çağdaş Seramik Formlarda Yansımalarıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozet‘Kent ve Arazi Olgusunun Çağdaş Seramik Formlarda Yansımaları’ konulu rapor geçmişten günümüze sanatçının içinde yaşadığı dünya, parçası olduğu toplum, kültür, gördüğü manzaralar ve bunların sanatçı üzerinde bıraktığı izlenimler ve etkilerden oluşur. Bu izlenimler ve etkiler; sanat yapıtına zemin oluşturan, etrafını sarmalayan çevresel faktörlerden; kent ve arazi temellerinden yararlanılarak, bir bağlamda ‘mekân ve boşluk’ kavramına atıfta bulunarak yürütülen bir çalışmadır. Bu raporda bütünsel açıdan, tarihsel süreç içerisinde kentin tanımı, gelişim süreçleri, sanata ve özelde de seramik sanatına olan etkileri üzerinde durulmuş, kentin gelişimi genel olarak ele alınmış ve günümüzdeki etkileri öznel seramik uygulamalarla sunulmaya çalışılmıştır. Geçmişle günümüzün bir derlemesi olan kent ve arazi teması kullanan sanatçılar ve kent arazi ilişkisi üzerine seramikten hazırlanmış çok parçalı birimlerle oluşturulan kargaşa, kalabalık ve tüm bu kaosun içinde bireyin kendini bulma arayışı, çabası bu çalışmanın özünü oluşturmaktadır. Bu tez, kuramsal olarak kent ve arazinin sanatla ilişkisini ve bu bağlamda seramik formlarla üretilen çalışmaların açıklandığı, farklı dönem çalışmalarından oluşmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentSeramiktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-07-26T11:42:38Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record