Show simple item record

dc.contributor.advisorÖztürk, Selcen
dc.contributor.authorErgül, Murat
dc.date.accessioned2019-07-23T08:33:33Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-25
dc.identifier.citationAPAtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7971
dc.description.abstractThe aim of this study is to analyze the effect of innovative initiatives on regional growth in Turkey. For this purpose, 12 regions described as the level-1 by Turkish Statistical Institute, are examined by using empirical data sets covering the years 2006-2016. This study differs from previous literature especially by taking “innovations” to the centre of impacts that affect regional growth. Also, in this study regional disparities in Turkey identified in terms of innovation by using a concentration index. Furthermore, patent application numbers are assigned as proxies for innovations. In this study, panel data and dynamic panel data specifications are used to determine possible effects of innovations on regional growth. According to the findings, it can be said that innovations and research and development investments, which generally result in an innovation, have a positive effect on growth. However, empirical analysis also shows that research and development investments may not be resulted with a patent application in Turkey.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectBölgesel büyümetr_TR
dc.subjectYenilikçi girişimlertr_TR
dc.subjectAr-Ge harcamalarıtr_TR
dc.subjectBölgesel eşitsizliklertr_TR
dc.subjectYoğunlaşma analizitr_TR
dc.subjectDinamik panel veri analizitr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Sosyal bilimler::İktisat kuramı. Demografitr_TR
dc.titleYenilikçi Girişimlerin Bölgesel Büyümeye Etkisi: Türkiye Örneğitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı, yenilikçi girişimlerin, Türkiye’deki bölgelerin iktisadi büyüme süreçleri üzerindeki etkisini ekonometrik olarak incelemektir. Bu amaçla çalışmada, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından düzey-1 olarak nitelenen 12 bölge, 2006-2016 yılları verileri kullanılarak amprik olarak analiz edilmiştir. Çalışma, Türkiye’deki bölgelerin büyüme süreçleri üzerine “yeniliklerin” olası etkilerini konu edinerek literatürdeki diğer çalışmalardan ayrılmaktadır. Bunun yanında, yakın geçmişten günümüze kadar kronik bir hale gelen Türkiye’deki bölgesel eşitsizlikler sorununun, yoğunlaşma hesaplamasıyla yenilikler açısından da tespiti çalışma içerisinde sunulmaktadır. Çalışmada kullanılan örneklem bölgelerde, alınan ve başvurusu yapılan patent sayıları verileri, yeniliklere temsilci olarak atanmıştır. Yeniliklerin büyüme üzerindeki olası etkilerinin tespit edilmesi için panel veri ve dinamik panel veri yöntemleri kullanılmıştır. Uygulama sonucu elde edilen bulgulara göre yenilikler ve genelde bir yenilikle sonuçlanan araştırma ve geliştirme yatırımlarının büyüme üzerine olumlu etkisi olduğu gözlemlenmiştir. Ancak ampirik analizler sonucunda Türkiye’de araştırma ve geliştirme yatırımlarının bir patent başvurusu ile sonuçlanmayabileceği de tespit edilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentİktisattr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record