Show simple item record

dc.contributor.advisorErten, Asalet
dc.contributor.authorTekten, Burcu
dc.date.accessioned2019-07-17T07:39:01Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-19
dc.identifier.citationMLA 8tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7891
dc.description.abstractAs a common value belonging to humanity, cultural heritage is obtained by local attainments and literature paves the way for individuals to share them, to exchange information, in brief, to interact universally. Therefore, literary texts are formed by both authors’ personal experiences in their own worlds and readers’ interpretation. Because interpretation or hermeneutics is subjective and multivariate, a literary text is rewritten each time it is read by different readers although authors and readers are of the same culture and language. Literary translation, on the other hand, may bear linguistic, cultural and spatial differences if not temporal. This might bring distinctive challenges since these differences make comprehension troublesome. In such cases translators as the primary reader of the source text can come up with paratextual solutions. In this study, the two Turkish translations of the collected short fiction of Edgar Allan Poe, one of the well-known poets and short story writers of American literature, are examined comparatively in terms of the paratextual elements, especially annotations used by their two different translators. Stories with the highest number of notes are evaluated to shed light on the translator’s decisions and the possible reasons or results of them. Translations are evaluated within the context of Lawrence Venuti's foreignization and domestication strategies and Gerard Genette's paratext concept. It is thought to have come across not only the presence of publishing houses but also the translator’s voice and identity in the paratextual elements of the target texts.tr_TR
dc.description.tableofcontentsGenette, Paratext, Notes, Venuti, Domestication, Foreignization, Poetr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectGenette
dc.subjectParatext
dc.subjectNotes
dc.subjectVenuti
dc.subjectForeignization
dc.subjectDomestication
dc.subjectPoe
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Dil ve edebiyattr_TR
dc.titleA Comparative Study on the Paratextual Elements ın the Translations of Edgar Allan Poe’s Short Story Compilationstr_eng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetTüm insanlığın ortak değeri olan kültürel miras, yerel kazanımlar yoluyla elde edilir ve edebiyat kişilere onları paylaşmanın, bilgi alışverişinin, kısacası evrensel etkileşimin yollarını açar. Bu yüzden edebi metinler hem yazarın kendi dünyasında edindiği kişisel deneyimlerinden hem de okurun öznel yorumlama sürecinden oluşur. Başka bir deyişle, yorumlama ya da algılama öznel ve çok değişkenli olduğundan yazar ve okur aynı dili konuşuyor da olsa bir edebi metin her okunduğunda yeniden yazılarak zihinlerde var olur. Edebiyat çevirisi ise her zaman tarihsel fark barındırmasa bile dilsel, kültürel ve mekânsal uzaklıklar taşıyabilir ve bu durum anlamayı zorlaştıracağından kendine özgü güçlükler barındırır. Böylesi durumlarda çevirmen kaynak metnin birincil okuru olarak yan-metinsel çözümler bulabilir. Bu çalışmada 19. yüzyıl Amerikan yazınının çok bilinen şair ve kısa öykü yazarlarından Edgar Allan Poe'nun tüm öykülerinin piyasada var olan iki Türkçe seçkisi konu edinilmiştir. İki farklı çevirmen tarafından yapılan bu seçkiler yan-metinsel özellikleri bakımından ele alınmıştır. Öykülerdeki dipnot ve sonnot kullanımı önce nicelik bakımından karşılaştırılmış, sonra en çok farklılık gösteren beş tanesi seçilerek çevirmenin kararları, olası sebepleri ve sonuçlarına ışık tutulmaya çalışılmıştır. Çeviriler Gerard Genette’nin yan-metinsellik kavramı ile Lawrence Venuti'nin yerlileştirme-yabancılaştırma stratejileri kapsamında incelenmektedir. Bu inceleme sonucunda erek metinlerde bulunan yan metinlerde yalnızca yayınevlerinin varlığına değil, çevirmenin sesine ve kimliğine de rastlanabildiği düşünülmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentMütercim-Tercümanlıktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-
dc.identifier.ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-1094-6858tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record