Show simple item record

dc.contributor.advisorAtıcı, Kazım Barış
dc.contributor.authorAkkaya, Zeynep Gizem
dc.date.accessioned2019-06-20T11:33:33Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-05-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7586
dc.description.abstractThe growth rate of the retail industry is increasing with each passing day because of the changing dynamics in Turkey and the world. In this growing and changing industry, the concept of inventory management has become a more significant point for companies. One of the most important success criteria of the retail industry is sales, profit margin, and right purchasing management, though one of the most important criteria that companies actually fail to notice is the proper inventory management. In the industry such as retail is one of the industries in which the season is moving according to trends and customer demands can change rapidly. For this reason, inventory management is a difficult but definitely not to be overlooked issue. Because, inventory is one of the most important cost items for companies. If the inventories are not managed in parallel with the revenue and expense budgets, it causes the stocks that are missing or over. In this case, the financial statements of the companies directly affect. There are a number of stakeholders affected by inventories within the company, as the company's financials are affected. These are company top management, product managers and store managers. There are different inventory management methods to reach the ideal stock which will satisfy all stakeholders. Multi-criteria inventory classification models is one of the most widely used inventory management models among these methods. In inventory management decisions, the effectiveness of more than one objectives, stakeholder and criteria, makes it possible to apply Multi Criteria Decision Analysis techniques in this field. For this purpose, the study in the ABC classification and Multiple Criteria Classification UTADIS method is discussed in detail and an application of the method in Turkish retail industry is performed in order to interpret the results.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectStok yönetimitr_TR
dc.subjectÇok kriterli envanter sınırlandırması
dc.subjectPerakende
dc.subject.lcsh.tr_TR
dc.titleA Methodology For Combining Stakeholder Perspectives In Multicriteria Inventory Classification : An Application In Turkish Retailing Sectortr_eng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetTürkiye ve dünyadaki değişen dinamiklerle, perakende sektörünün büyüme hızı, her geçen gün daha da artmaktadır. Büyüyen ve değişen bu sektörde, stok yönetimi kavramı da firmalar için daha önemli bir noktaya gelmiştir. Perakende sektörünün en önemli başarı kriterleri arasında, satış tutarı, kar marjı, doğru satınalma yönetimi olsa da, aslında firmaların atladığı en önemli kriterlerden biri doğru stok yönetimidir. Stok yönetimi, perakende gibi sezonu olan, trendlere göre hareket eden ve müşteri taleplerinin hızlı bir şekilde değişebildiği sektörlerde zor ama kesinlikle gözardı edilmemesi gereken bir konudur. Çünkü stoklar, firmalar için en önemli maliyet kalemlerinden biridir. Firmalar, gelir ve gider bütçelerine paralel bir şekilde stoklarını yönetemediği durumda, eksik yada fazla oluşan stoklar finansal tablolarını doğrudan etkilemektedir. Şirket finansallarının etkilendiği gibi, şirket içerisinde de stokların etkilediği bir takım paydaşlar bulunmaktadır. Bunlar şirket sahipleri, ürün yöneticileri ve mağaza yöneticileridir. Tüm paydaşları memnun edecek ideal stoğa ulaşmak için de farklı stok yönetim yöntemleri bulunmaktadır. Çok kriterli envanter sınıflandırma modelleri de bu yöntemler arasında en yaygın olarak kullanılan stok yönetim modellerinden biridir. Stok yönetimi kararlarında, birden fazla amacın, paydaşın ve kriterin etkin olması, Çok Kriterli Karar Analizi tekniklerinin bu alanda uygulanmasını mümkün kılmaktadır. Bu amaca yönelik olarak çalısmada, ABC sınıflandırması ve UTADIS Çok Kriterli Sınıflandırma tekniği detaylı olarak ele alınmakta ve Türkiye perakende sektöründe uygulaması yapılarak sonuçlar yorumlanmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentİşletmetr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record