Show simple item record

dc.contributor.advisorFeyzoğlu, Tuğrul Emre
dc.contributor.authorKoyun, Fatih
dc.date.accessioned2019-06-13T12:14:38Z
dc.date.issued2019-05-30
dc.date.submitted2019-05-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7468
dc.description.abstractABSTRACT KOYUN, Fatih. “The Reflection of Contemporary Social Movements on the Original Ceramic Forms and Surface”. MSc Art Work Report, Ankara 2019. Throughout the ages, art has appeared in various forms. In the historical process, depending on various factors, it has changed intellectually and formally. In this context, the concept of social movement which emerged due to the injustices experienced in society has paved the way for various changes in the field of art as in many other fields. It is common for the artist, who exists in society as an individual, to stand against the events through the arts. Along with the changing society, art has also created a new field for itself. Considering the position of art within the social movements, the art exhibits an identity that informs the process previously, plays an active role within the process, and it is the one criticizes or highlights at the end of the process. In this study, some social movements which have been universally effective is discussed, and their effects on artists and various art branches reflections are examined. Also their reflections on ceramic art are analyzed in detail. Key Words: Ceramic, Ceramic Form, Social Movement, New Social Movementstr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY i BİLDİRİM ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iii ETİK BEYAN v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER ix RESİMLER LİSTESİ xi GİRİŞ 1 1. BÖLÜM: TOPLUMSAL HAREKETLER 4 1.1. Toplumsal Hareket Kavramı 4 1.2. Tarihsel Süreç İçinde Toplumsal Hareketler 5 1.3. Toplumsal Hareket Biçimleri 7 1.4. Günümüz Toplumsal Hareketleri 8 1.5. Küresel Boyutta Eski Ve Yeni Toplumsal Hareket Örnekleri 10 1.5.1. Amerika’da Köle Ticaretine Karşı Yapılan Eylemler 10 1.5.2. Fransız Devrimi 11 1.5.3. Feminizm Hareketleri 13 1.5.4. Çevreci Hareketler 14 1.5.5. Farklı Cinsel Hareketler 16 1.5.6. Gezi Parkı Direnişi 18 1.5.7. Arap Baharı 19 2. BÖLÜM: TOPLUMSAL HAREKETLER VE SANAT 21 2.1. Toplumsal Hareketler ve Sanat Arasındaki İlişki 21 2.2. Sanatsal Yaratım Süreci Olarak Toplumsal Hareketler 23 2.3. Toplumsal Hareketlerin Plastik Sanatlar Üzerine Etkisi 24 2.3.1. Resim 24 2.3.2. Grafik 29 2.3.3. Heykel 32 3. BÖLÜM: GÜNÜMÜZ TOPLUMSAL HAREKETLERİ VE SERAMİK SANATI 35 3.1. Tarihsel Süreç İçinde Toplumsal Hareketlerin Seramik Sanatına Etkisi 35 3.2. Seramik Sanatına Konu Olarak Günümüz Toplumsal Hareketler 36 3.3. Seramik Sanatı Alanında Günümüz Toplumsal Hareketleri Konu Alan Örnekler 37 3.4. Günümüz Toplumsal Hareketlerini Konu Alan Seramik Uygulamalar 45 SONUÇ 55 KAYNAKÇA 57 EKLER 61 Ek 1: Orijinallik Raporu 61tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectSeramik
dc.subjectSeramik form
dc.subjectToplumsal hareket
dc.subjectYeni toplumsal hareketler
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Güzel sanatlartr_TR
dc.titleGünümüz Toplumsal Hareketlerinin Özgün Seramik Form ve Yüzeylere Yansımasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetÖZET KOYUN Fatih. “Günümüz Toplumsal Hareketlerinin Özgün Seramik Form ve Yüzeylere Yansıması”, Yüksek Lisans Sanat Çalışması Raporu, Ankara, 2019. Çağlar boyunca sanat çeşitli şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Tarihsel süreç içinde çeşitli faktörlere bağlı olarak fikirsel ve biçimsel olarak değişim göstermiştir. Bu bağlamda toplumsal alanda yaşanan adaletsizliklere bağlı olarak ortaya çıkan toplumsal hareket kavramı birçok alanda olduğu gibi sanat alanında da çeşitli değişikliklerin oluşmasına zemin hazırlamıştır. Birey olarak toplumsal alanda var olan sanatçının yaşanılan olaylara karşı sanat yoluyla bir duruş sergilemesi olağandır. Değişen toplumla birlikte sanat da kendine yeni bir alan oluşturmuştur. Toplumsal hareketlerin içinde sanatın konumu düşünüldüğünde, süreç öncesinde haber veren bir kimliğe bürünen, süreç içerisinde aktif rol oynayan ve süreç sonunda eleştiren ya da ön plana çıkaran görünüm sergiler. Bu çalışmada evrensel anlamda etkili olmuş bazı toplumsal hareketleri ele alarak bunların sanatçıları nasıl etkiledikleri ve çeşitli sanat dallarına olan etkilerine değinilerek seramik sanatına olan yansımaları detaylı bir şekilde incelenmiştir. Anahtar Sözcükler: Seramik, Seramik Form, Toplumsal Hareket, Yeni Toplumsal Hareketlertr_TR
dc.contributor.departmentSeramiktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-06-13T12:14:38Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record