• Diplomacy and Diplomatic Correspondence 

   Tezok, Ahmet Funda (Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2014)
   1. What is Diplomatic Correspondence? Diplomatic Correspondence consists of all kinds of communication that denotes the policy and/or approach of one State and its requirements or demands, as well as commitments on a ...
  • Sanayileşme ve Göç Kıskacında Kent ve Çevre Yönetimi Üzerine Yazılar II 

   Sadioğlu, Uğur; Öktem, Kemal; Ömürgönülşen, Uğur; Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2020)
   Bu Kitabın editörleri tarafından başlatılan ve kurumsal olarak devam eden “Kentleşme ve Çevre Yönetimi Forumu” (KENTFOR), kent, çevre ve yerel yönetim konularında bilgi ve deneyimlerini paylaşmak üzere akademisyenleri, ...