• Sürdürülebilir Kent ve Çevre Yönetimi Üzerine Yazılar I 

   Keleş, Ruşen; Özacit, İrfan; Ömürgönülşen, Uğur; Sadioğlu, Uğur; Gül, İlknur; Solmaz, Fulya; Keleş, İhsan; Söyüt, Hasan Ege; Oktay, Ercan; Güleç Solak, Sevcan; Sürmeli, İpek; Göçoğlu, Volkan; Öktem, M. Kemal; Küçük, Hülya; Ömürgönülşen, Uğur; Sumbas Yavaşoğlu, Ahu; Izadpanah, Shirin; Saldıraner, Nihan; Bülbül, Duran; Bilbay, Ömer Faruk; Kurt, Zehra; Ergönül, Eser; Akpınar, İrem Acar; Sadioğlu, Uğur; Eseroğlu, İbrahim (Hacettepe Üniversitesi, 2017)
   Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde faaliyet gösteren Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun 1987 yılında yayımladığı “Ortak Geleceğimiz” isimli Raporda literatüre kazandırılan ve kelime anlamıyla “çeşitlilik, üretkenlik ve ...
  • Türkiye'de Sığınmacılar 

   Çağlar, Ali (Hacettepe Üniversitesi, 2005)
   Bu çalışma, 'Sığınmacılar ve Türkiye' konusunda gereksinilen bilgilerin dahaa derli-toplu bir biçimde, bütünlük içerisinde bir arada olması gereksiniminin ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Bilindiği üzere, uzun süre göç veren ...
  • Yeşil Kampüs: Kapsam | Uygulama | Yönetim 

   Öktem, M. Kemal; Mutdoğan, A. Selin (Hacettepe Üniversitesi, 2020)
   21. yüzyıl yeni kavram, teknoloji ve yaşam şekillerinin ortaya çıktığı bir dönem olmaktadır. Daha önceki yüzyıllardan çok daha farklı bir algılama seviyesine sahip olduğumuz bu dönem Antroposen dönem olarak adlandırılmaktadır. ...