Show simple item record

dc.contributor.advisorSanaç, Ali Şefiktr_TR
dc.contributor.authorÖzkılıç, İrem Burçaktr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T07:58:39Z
dc.date.available2015-10-14T07:58:39Z
dc.date.issued2012tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/697
dc.description.abstractIn this study, demographic and clinical features of patients, amount of deviation reduction and factors associated with success were evaluated. Clinical records of 630 strabismus patients who were performed Botulinum toxin A (BTA) injection were analyzed retrospectively. Patients who were used the same brand of BTA, who have sufficient follow ? up time and data were included. Demographic and clinical parameters, initial and final amount of deviation, binocularity, ratio of deviation reduction, ratio of success and factors associated with success were evaluated. Acording to the angle of deviation on the final examination, 0 ? 10 prism diopter (PD) is defined as complete success, 10 ? 20 PD is defined as cosmetically successful and deviation greater than 20 PD is defined as unsuccessful. There were 131 patients, 70 of them were male and 61 of them were female. The mean age was 29.1 ± 17.5 years. Diagnosis was esotropia in 47 (% 35.8), ekzotropia in 53 (% 40.5) and sixth nerve palsy in 31 (% 23.7) of patients. Mean amount of deviation reduction was 15.1 PD and mean ratio of deviation reduction was % 43.1. In % 29.8 of patients complete success, in % 29.8 of patients cosmetical success and in % 40.5 of patients unsuccessful outcome was achieved. Acording to the initial angle of deviation; complete success rate was % 40.5 in small angle of deviation group (? 20 PD), % 28.2 in medium angle of deviation group (20 ? 50 PD) and % 7.1 in large angle of deviation group (> 50 PD) (p < 0.001). BTA treatment was found more successful in small angle of deviation group. Deviation reduction and complete success rate was found higher in sixth nerve palsy group compared with concomitant strabismus groups (p = 0.01) and was similar in esotropia and exotropia patients (p = 0.35). Acquired vertical deviation was detected in % 13 and ptosis was detected in % 3.8 of patients. Fusion potential, number of injection and visual acuity was not found associated with deviation reduction and complete success rate.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.subjectBotulinum toxin Atr_TR
dc.titleŞaşılıkta Botulinum Toksin A Enjeksiyonunun Etkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.callno2012/142tr_TR
dc.contributor.departmentoldGöz Hastalıkları Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada, Botulinum toksin A (BTA) enjeksiyonu yapılan şaşılık hastalarının klinik özelliklerini, kaymadaki düzelme miktarını ve başarıyla ilişkili faktörleri değerlendirmek amaçlandı. BTA enjeksiyonu yapılan 630 şaşılık hastasına ait kayıtlar retrospektif olarak incelendi. Aynı marka ilacın kullanıldığı, yeterli kayıt ve izlemi bulunan şaşılık hastaları çalışmaya dahil edildi. Demografik ve klinik özellikler, başlangıç ve son kayma miktarı, binoküler fonksiyonlar, düzelme ve başarı oranları ve başarı ile ilişkili faktörler değerlendirildi. Son muayenedeki kayma açısına göre; 0 ? 10 prizm diopter (PD) tam başarı, 10 ? 20 PD olumlu sonuç ve 20 PD'den büyük olan kaymalar başarısız olarak tanımlandı. Çalışmaya 70 erkek, 61 kadın olmak üzere 131 hasta dahil edildi. Ortalama yaş 29.1 ± 17.5 yıl olarak belirlendi. Tanı 47 hastada (% 35.8) esotropya, 53 hastada (% 40.5) ekzotropya ve 31 hastada (% 23.7) altıncı sinir felci idi. Ortalama kayma düzelme miktarı 15.1 PD, ortalama kayma düzelme oranı % 43.1 olarak bulundu. Hastaların % 29.8'inde tam başarı, % 29.8'inde olumlu sonuç ve % 40.5'inde başarısız sonuç elde edildi. Tam başarı; başlangıç kayma açısı küçük olan grupta (? 20 PD) % 40.5, orta açılı grupta (20 ? 50 PD) % 28.2, büyük açılı grupta (> 50 PD) % 7.1 olarak bulundu (p < 0.001). BTA enjeksiyonunun, başlangıç kayma açısı küçük olan hastalarda daha başarılı olduğu saptandı. Sonuç düzelme ve tam başarı oranı altıncı sinir felci grubunda konkomitan şaşılıklara oranla daha yüksek (p = 0.01), esotropya ve ekzotropya olgularında ise benzer bulundu (p = 0.35). Hastaların % 13'ünde kazanılmış vertikal deviasyon, % 3.8'inde ptozis gözlendi. Füzyon potansiyeli, enjeksiyon sayısı ve görme keskinliği ile sonuç düzelme ve tam başarı oranı arasında ilişki bulunmadı.tr_TR
dc.subtypemedicineThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record