Show simple item record

dc.contributor.advisorErden, Ismail Aydıntr_TR
dc.contributor.authorDenizci, Ezgitr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T07:16:00Z
dc.date.available2015-10-14T07:16:00Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/662
dc.description.abstractTraumas of the airway are important morbidity and mortality reasons. Successful intubation is an essential skill requiring a strict training but arduous to gain for all health professionals. The anestesiologists take a crucial role about training of the airway management as the most experienced professionals. Operation rooms are the most ideal places to be trained about protocols of successful airway management. There are only a few studies devoted to feedbacks of rotation programmes focused on succesful airway management trainings held for non-anestesiologist health care professionals. The purpose of this study was to evaluate the proficiency of training on adult airway management and level of recognition and ability to use of airway instruments of the health care professional who involved in rotation programmes in Hacettepe University, School of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation at the end of their training programmes. A questionnaire including 22 questions was prepared by reviewing and adapting previous studies. The study was approved by Hacettepe University Ethics commitee of non-invasive clinical studies (GO 14 / 221-05).The health care professionals that were trained in rotation programmes at Hacettepe University, School of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation were enrolled in this study. The participants were asked to respond to the questionnaire at the end of their rotation programmes. The study group was consisted of 60 nurses, dentists, trainees, interns, residents and subspecialists that involved in 3 months rotation programmes at the department. The results of this study demonstrated that the training on intubation and especially application of mask and ambu given by the anestesiologists was satisfactory. The skills on application of different airway instruments were higher for the participants that previously had practical training about airway management. The importance of the experience on airway management was also emphasized in this study. The airway management trainings given by anesthesiologists can be standardized with the contribution of this study or similiar studies. Our study can help or have a contribution to the other studies with wider participations about evaluation of training on airway management in our country or worldwide.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.subjectAirwaytr_TR
dc.titleAnesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalında Rotasyoner Olan Sağlık Personelinin Erişkin Hastalarda Hava Yolu Gereçlerini Tanıma ve Kullanabilme, Rotasyon Sürecinde Eğitim Beklentilerinin Karşılanabilme Düzeylerinin Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.callno2015/1657tr_TR
dc.contributor.departmentoldAnesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetHava yolu travmaları ve hipoksi önemli morbidite ve mortalite nedenlerindendir. Başarılı entübasyon, tüm sağlık çalışanları için iyi eğitim almayı gerektiren, kazanılması zor bir beceridir. Bu konuda en deneyimli sağlık çalışanları olan anestezistler, hava yolu kontrolü eğitimlerinin verilmesinde de rol alırlar. Ameliyathane odaları hava yolu yönetim protokollerinin yeterli bir şekilde öğrenileceği en ideal yerdir. Anestezist olmayan sağlık çalışanlarının hava yolu konusunda eğitilmeleri için düzenlenen rotasyon programlarının geri bildirimlerine yönelik olarak yapılmış çok az çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ameliyathanesinde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’nda (AD) rotasyoner olan sağlık personelinin rotasyonları bitiminde erişkin hastalarda hava yolu gereçlerini tanıma ve kullanabilme düzeylerinin değerlendirilmesi, bu alanda verilen eğitimin yeterliliğinin geri bildirimler doğrultusunda ölçülmesi amaçlandı. Daha önce yapılan çalışmalar derlenip uyarlanarak 22 soruluk bir anket hazırlandı. Hacettepe Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu onayı (GO 14 / 221-05) alındıktan sonra; çalışmaya Hacettepe Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’nda rotasyoner olan personel dahil edildi. Katılımcılardan rotasyonları bitiminde anket sorularını yanıtlamaları istendi. Belirlenen 3 aylık periyotta rotasyoner olan, hemşire, diş hekimi, stajyer doktor, intörn doktor, asistan doktor ve yan dal uzman hekimlerinden oluşan toplam 60 kişi ankete katıldı. Çalışma sonucunda anestezistler tarafından verilen eğitimin özellikle maske, ambu kullanımı ve entübasyon konusunda yeterli olduğu sonucuna varıldı. Farklı hava yolu gereçlerini kullanma becerileri daha önce pratik eğitim alan rotasyonerlerde daha yüksekti. Hava yolu kontrolünün sağlanmasında deneyimin önemi bu çalışmada da vurgulandı. Anestezistler tarafından verilen hava yolu kontrolü eğitimleri bu çalışma ve benzeri çalışmaların katkıları ile standardize edilebilir. Çalışmamız ülkemizde ve dünyada daha geniş katılımlarla yapılacak olan, hava yolu yönetimi eğitimini değerlendirmeye yönelik çalışmalara katkı sağlayabilir.tr_TR
dc.subtypemedicineThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record