Show simple item record

dc.contributor.advisorBoerescu, Zuhal
dc.contributor.authorSarıoğlu Demirörs, Asiye
dc.date.accessioned2019-03-15T11:18:54Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-02-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/6189
dc.descriptionEkolojik Sanat pratiği olarak İzmir'in Urla İlçesine nesli tükenmek üzere olan Damla Sakız Ağacı projesi İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü arazisine uygulanmıştır. Proje 2029 yılında tamamlanacaktır. Ekolojik sanat doğayı onarmak, çevreyi bilinçlendirmek dışında süreç sanatıdır.tr_TR
dc.description.abstractABSTRACT Demirörs Sarıoğlu, Master Thesis on The Integrated Relationship of Ecological Art and Nature, Ankara, 2019 The negative effects of industrialization and technology have caused problems affecting the ecological system such as climate change and global warming. Human Overconsumption and unconscious use of natural resources have caused significant damages in the nature and in the ecosystem. Ecological art intervened with the following topics in an artistic manner such as: the restoration of living creatures (life) and their habitats, providing their rebirth and disseminating recycling. The artists have emphasized to people the importance of ecology and nature with their studies. The aim of ecological art projects is not only raising awareness of the negative issues in the environment, but also to increase public awareness in this regard. The artists presented a new perspective to human nature relationship and ecology by using the critical aspect of contemporary art. The fragility of the ecosystems in their own nature and its relationship with the nature and human is tried to be reflected by ecological art in an artistic manner. In this thesis, the artists, who are working to repair the nature and who aim to create an ecological awareness against the natural phenomena which has become an important problem of today's world, and their projects have been discussed. In this context, together with ecological art, “the social ecological” works of artists’ have been evaluated. In reference to the social ecological context, the refugee problem and the cultural deformation of urban transformation are explained in the studies conducted. The painting series of “Gaia’s Dreams” are the two dimensioned reinterpretations of the deviations of the earth as a result of global warming and overconsumption of natural goods. In addition to these studies, Mastic trees were planted together with the local people in the Urla district of Izmir. The aim of this study is to gain the reuse of the Mastic trees which are suitable for the climate and geography of this region. It is thought that, by pointing out the importance of the Mastic tree which is facing the danger of extinction, this study will provide an economical and an ecological contribution to the people of the region in time. Key Words: Ecology, Nature, Mastic tree, Contemporary Art, Social Ecology, Ecological Art, Art, Painting.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectEkoloji
dc.subjectDoğa
dc.subjectDamla sakızı ağacı
dc.subjectGüncel sanat
dc.subjectSosyal ekoloji
dc.subjectEkolojik sanat
dc.subjectSanat
dc.subjectResim
dc.titleDoğa ve Ekolojik Sanatın Bütünleşik İlişkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetÖZET Demirörs Sarıoğlu, Asiye. Doğa ve Ekolojik Sanatın Bütünleşik İlişkisi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019 Sanayileşme ve teknolojinin yaygınlaşması ile birlikte kendisini daha çok belli etmeye başlayan, iklim değişikliği ve küresel ısınma gibi ekolojik sistem üzerinde yaşanan sorunlar günümüz de tartışmaya açılan önemli sorunlardan biri olmuştur. İnsanın aşırı tüketime yönelişi, doğal kaynakların bilinçsiz kullanımı ve benzeri yaklaşımlar doğa ve ekosistemde belirgin zararlara yol açmıştır. Ekolojik sanat, dünyada yok olan canlı ve yaşam ortamlarını onarmak, çoğalmalarını sağlamak ve geri dönüşümü yaygınlaştırmak gibi konulara sanatsal bir tavırla müdahale etmiştir. Sanatçılar, yapmış oldukları çalışmalarla, insanlara ekolojinin ve doğanın önemine dikkat çekmeye çalışmışlardır. Ekolojik sanat projelerinin amacı hem çevredeki olumsuzluklara farkındalık yaratmak, hem de toplumları bu konuda bilinçlendirmektir. Sanatçılar, güncel sanatın eleştirel yanını kullanarak insan doğa ilişkisine ve ekolojiye yeni bir bakış açısı sunmaya çalışmışlardır. Ekosistemlerin kendi doğalarındaki kırılganlığı doğayla ve insanla olan ilişkisi ekolojik sanat tarafından sanatsal bir dille yansıtılmaya çalışılmıştır. Bu tezde, günümüz dünyasının önemli bir sorunu haline gelmiş olan ekolojik sorunlara karşı “ekolojik bir bilinç” oluşturmak ve doğayı onarmak amacıyla çalışmalar yapan sanatçılar ve projeleri ele alınmıştır. Ekolojik dengenin insan için önemi ve insan doğa ilişkisinin birlikteliği sanatçı çalışmaları ve kavramlarla anlatılmıştır. Bu çerçevede, ekolojik sanat ile birlikte “sosyal ekolojik” bağlamda işler yapan sanatçıların çalışmaları örnekler verilmiştir. Yapılan “Suya Düşen Düşler ve Evler Dolu Yalnızlık projelerinde mülteci sorunu, kentsel dönüşümün kültürel deformasyonu gibi konuları ele alınmıştır. Gaia’nın Kabuğu serisi isimli resim çalışmaları küresel ısınma ve tüketim sonucu oluşan yeryüzündeki değişimlerin, ekolojik sorunların plastik bir dille yüzeyde yeniden yorumlanmasıdır. Bu çalışmalarda doğada varolan değişim ve dönüşüm süreci iki boyutlu yüzeyde kendi yeniden oluşturulmuştur. Bu çalışmalar dışında ekolojik sanat pratiği olarak, İzmir’in Urla İlçesi’nde, bölge halkı ile birlikte, “Damla Sakızı Ağacı Urla Projesi” kapsamında sakız ağacı dikilmiştir. Projenin amacı, ekolojik sanat çerçevesinde, bölgenin iklimine ve coğrafyasına uygun olan damla sakızı ağacının yeniden bu bölgeye kazandırılmasıdır. Yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalan sakız ağacının önemine dikkat çekme ve yeniden canladırılması, sürdürülebilirlik çalışmasının zaman içinde, bölge halkına hem ekonomik hem de ekolojik katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Anahtar Sözcükler Ekoloji, Doğa, Damla Sakızı Ağacı, Güncel Sanat, Sosyal Ekoloji, Ekolojik Sanat, Sanat, Resimtr_TR
dc.contributor.departmentResimtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record