Show simple item record

dc.contributor.advisorÖtgün, Cebrail
dc.contributor.authorÖksüz, Adil
dc.date.accessioned2019-02-19T06:28:59Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-01-25
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5917
dc.description.abstractIn this thesis, which is carried out under the title of methamorphosis in artistic expression, the concept of integration is aimed at the relations between individual, society and art in historical context. In this context, from prehistoric periods to modern art understanding, the concept of transformation, which is the subject of many art works among the disciplines of literary and visual art, is used as an artistic expression, and what kind of contributions are made on creative thought, and examined how the concept is used in different languages. The concept that determines the basic subject of the research is explained by sampling the usage of the art in different disciplines as well as the material and technique used in the applications through both form and conceptual transformation of the object. In addition, a number of applications were made on the subject of methamorphose, which constitutes the key point of this study, and the subject have experienced in a variety of ways through various materials and studies. On the other hand, the phenomenon of convergence or transformation is a concept frequently referred to in mythology by the endless stories of the gods in Legends. What kind of transformation the mythical figures mentioned in mythological stories have undergone and how these transformations are evaluated by the artist is discussed in comparison with the works of art. During the comparison of the works of art, taking into consideration the formal differences shaped in accordance with the art understanding of the period, the work have evaluated on the position of the phenomenon of methamorphose in the history of art.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectBaşkalaşım
dc.subjectModern Sanat
dc.subjectResim
dc.subjectYaratıcılık
dc.subjectNesne
dc.subjectMitoloji
dc.titleSanatsal İfadede Başkalaşımtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetSanatsal İfadede Başkalaşım başlığı altında yürütülen bu tezde başkalaşım kavramının, tarihsel bağlamda birey, toplum ve sanat ile ilişkileri hedef alınmıştır. Buna ilişkin, tarih öncesi dönemlerden günümüz modern sanat anlayışına kadar geçen süre içerisinde, yazınsal ve görsel sanat disiplinleri arasında birçok sanat yapıtına konu olan başkalaşım kavramının, sanatsal bir ifade biçimi olarak kullanıldığında, yaratıcı düşünce üzerinde ne tür katkılarının olduğu gözlemlenerek, kavramın farklı dillerde nasıl kullanıldığı incelenmiştir. Araştırmanın temel konusunu belirleyen kavram, sanatın farklı disiplinlerinde kullanım yerlerinin yanı sıra, uygulamalar üzerinden kullanılan malzeme ve teknik bakımından nesnenin hem biçim hem de kavramsal açıdan dönüşümü üzerinden örneklendirilerek açıklanmıştır. Yanı sıra, bu çalışmanın kilit noktasını oluşturan başkalaşım konusuna ilişkin bir dizi uygulama yapılarak konu, çeşitli materyal ve çalışmalar üzerinden farklı biçimlerde deneyimlenmiştir. Öte yandan, başkalaşım veya dönüşüm olgusu, efsanelerde geçen tanrıların sınırsız başkalaşma hikâyeleri ile de mitolojide sıkça başvurulan bir kavramdır. Mitolojik öykülerde adı geçen efsanevi figürlerin ne tür bir dönüşüme uğradıkları ve bu dönüşümlerin sanatçı birey tarafından ne şekilde değerlendirildikleri, sanat yapıtlarının kıyaslanması ile ele alınmıştır. Sanat yapıtlarındaki kıyaslama esnasında, bulundukları dönemin sanat anlayışına uygun biçimde şekillenen biçimsel farklılıklar göz önünde bulundurularak yapıt, başkalaşım olgusunun sanat tarihindeki konumu üzerinden değerlendirilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentResimtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record