Show simple item record

dc.contributor.advisorCodur, Müge Burcu
dc.contributor.authorTuzcu, Tolga İsmail
dc.date.accessioned2019-02-15T12:59:39Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-01-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5906
dc.description.abstractWhen the development process of graphic design is examined, it is observed that new production areas have emerged in recent years. In the area of interactive design, it is thought that the interface design (UI / UX), which is based on user experience, is at the top of the order of importance. User-friendly interface designs in this type of design can be made entirely by considering the user experience. The purpose of planning these designs that can be integrated with the application software is to be able to provide a design that will provide the easiest way to access information to the end user. In this thesis, the general user experience and how a good interface design should be planned is examined. In the first chapter, the historical development process of the interface design is examined and this transition process has been evaluated by considering the chronological importance in the cause-effect relationship. In the second chapter, what influences the user experience is examined. In addition, methods for improving the user experience have also been mentioned. In the third chapter the existing interface designs are examined. These interface designs are categorized and presented to the end user. In the fourth chapter, methods for interface design are proposed. In this context, analysis, design requirements, trial processes and application stages are mentioned. Finally, in the fifth chapter, an example of Hacettepe METASİS (Graduate Follow-up System) was designed in light of the data obtained from the development process studies of the application interface design.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectArayüz Tasarımı
dc.subjectKullanıcı Deneyimi
dc.subjectMobil Uygulama
dc.subjectUI/UX
dc.subjectİnteraktif Tasarım
dc.titleKullanıcı Deneyiminin Arayüz Tasarımına Etkisi Ve Bir Uygulama Önerisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetGrafik tasarımın gelişim süreci incelendiğinde son yıllarda yeni üretim alanlarının ortaya çıktığı gözlemlenmektedir. Etkileşimli tasarım alanında ise önem sırasının en başında kullanıcı deneyimine bağlı arayüz tasarımının (UI/UX) geldiği düşünülmektedir. Bu tasarım türünde kullanıcı dostu arayüz tasarımları, tamamen kullanıcı deneyimi gözetilerek yapılabilmektedir. Uygulama yazılımıyla bütünleşik çalışabilecek bu tasarımları planlamanın amacı, son kullanıcı için bilgiye mümkün olan en kolay yoldan ulaşım sağlayabilecek bir tasarım sunabilmektir. Bu tez çalışmasında genel anlamda kullanıcı deneyimi ile iyi bir arayüz tasarımının nasıl planlanması gerektiği konusu incelenmiştir. Birinci bölümde arayüz tasarımının tarihsel gelişim süreci incelenmiş ve bu geçiş süreci, neden-sonuç ilişkisi içinde kronolojik öneme sadık kalınarak değerlendirilmiştir. İkinci bölümde kullanıcı deneyimini nelerin etkilemekte olduğu incelenmiştir. Ayrıca kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik yöntemlere de değinilmiştir. Üçüncü bölümde mevcut arayüz tasarımları incelenmiştir. Bu arayüz tasarımları sınıflandırılarak son kullanıcıya nasıl bir etkileşim deneyimi sunduğu aktarılmıştır. Dördüncü bölümde arayüz tasarımı için yöntemler önerilmiştir. Bu kapsamda analiz yapma, tasarım gereklilikleri, deneme süreçleri ve uygulama aşamalarından bahsedilmiştir. Son olarak beşinci bölümde ise uygulama arayüz tasarımının gelişim süreci incelemeleri sonucunda elde edilen veriler ışığında Hacettepe METASİS (Mezun Takip Sistemi) örneği tasarlanmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentGrafiktr_TR
dc.embargo.terms2 yiltr_TR
dc.embargo.lift2021-02-16T12:59:39Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record