Show simple item record

dc.contributor.advisorEmmungil Karamanoğlu, Serap
dc.contributor.authorGümüşay, Senem
dc.date.accessioned2019-02-15T12:45:05Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-11-30
dc.identifier.citationSenem Gümüşay, Kentli Bedende Bozulmalar, Ankara, 2018tr_TR
dc.identifier.other10229771
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5903
dc.description.abstractThe contemporary urban life in which we live is an era in which social, cultural, artistic, and technological transformations are experienced. With urbanization, unprecedented changes in the history of humankind have occurred in a revolutionary quality with the introduction of "Speed" into urban life, the urban people have been the most affected ones by these changes. The globalization of consumption, the formation of the consumer society, the penetration of technology into every area of the lives of individuals, the images imposed on individuals by popular culture have made the city life more complicated, and for the body which is trying to locate itself among the rapid changes of urban life became difficult to perceive the objective world. In the consumer society, the body has become a commodity which is produced for the purpose of change.The body which is commoditized and which lost its sensitivity in the area,experiences psychological breakdowns by also mental/spiritual collapses In the Master of Arts Thesis, encountered changes, which have been ongoing with the modern period, and have continued until today, and according to these transformations, the relationship between city and body, and the distortions of the body will be discussed in the terms of mental and spiritual distortions. In my personal point of view, including me, the city has a major effect on our bodies which is a main issue. As a part of this complicated system, I took this subject in my hands specificly working on the negative effects. While creating the urban and body, I personally visualised the broken city image and body. These images are lonely, naked and without protection. The figures are strangers to the environment and their own individualities and displaying this situation with their anatomic shapes and body language. The effects of city life, mentally contains some certain violence. The chaotic living environment of the city contains intensity, which can ruin the nature of the mind. The bodies are the initiators of reaction in the limitless and mild borders of the city.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectKent
dc.subjectResim
dc.subjectBiçim
dc.subjectBeden
dc.subjectBozulmalar
dc.titleKentli Bedende Bozulmalartr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetİçinde yaşamakta olduğumuz çağ sosyal, kültürel, sanatsal ve teknolojik açıdan önemli dönüşümlerin yaşandığı bir çağdır. Kentleşmeyle birlikte insanlık tarihinde görülmemiş ölçüde değişimler yaşanmıştır. Kent hayatının içerisine ‘hızın da girmesiyle birlikte yaşanan bu değişimlerden en çok etkilenen kentli bireyler olmuştur. Tüketimin küreselleşmesi, tüketim toplumunun oluşması, teknolojinin bireylerin hayatlarının her alanına nüfuz etmesi, popüler kültürün bireylere dayattığı imajlar kent hayatını çok daha karmaşık bir hale getirmiş ve kent yaşamının hızlı değişimleri arasında kendisini konumlandırmaya çalışan bireyin nesnel dünyayı algılayabilmesi güçleşmiştir. Tüketici toplumda beden, değişim amacıyla üretilen bir meta haline gelmiştir. Metalaşan ve mekân içerisinde hassasiyetini yitiren bireyler zihinsel/ruhsal açıdan da çöküntüler yaşamaktadır. Zihinde yaşanan bu çöküntüler bir ayna gibi bireylerin bedenlerinde etkisini göstermektedir. Yüksek Lisans Tez çalışmasında, modern dönemle başlayan ve günümüze kadar devam eden süreçte yaşanan olumlu veya olumsuz birçok değişim ve bu değişimlerin doğrultusunda kent ve beden ilişkisi, bireyin zihinsel ve ruhsal açıdan bozulmaları ele alınmıştır. Kentin hissettirdiği karmaşık duygular ile bedenin zihinsel bozulmaları ilişkilendirilmiştir. Kendi bakış açıma göre kentin, ben de dahil olmak üzere tüm bedenler üzerinde etkisi görmezden gelinemeyecek bir meseledir. Ben de bu karmaşık düzenin bir parçası olarak bu konuyu olumsuz etkileri açısından ele aldım. Kent ve beden üzerine yapılan uygulamalı çalışmalarda imgeleştirdiğim biçimler bedenin bizzat kendisi ve bedenin gerisinde parçalanmış kent manzaralarıdır. Bu beden imgelerinde figürler yalnız, çıplak ve korunmasızdır. Çevrelerine ve kendi öz benliklerine yabancılaşan figürler bu durumu anatomik duruşları ve vücut dilleri ile yansıtmaktadır. Kent yaşantılarının zihinsel açıdan oluşturdukları etkiler belli şiddetler içerir. Dolayısıyla kentin kaos ortamındaki yaşantı şiddeti zihnin doğasını, düzenini alt üst edebilir ve bozulmalara yol açabilir. Kentin sonsuz ve silik sınırlarında bedenler her zaman tepkilerin başlatıcısıdır.tr_TR
dc.contributor.departmentResimtr_TR
dc.contributor.authorID10229771tr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-02-15T12:45:05Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record