Show simple item record

dc.contributor.advisorYıldırım, Bora
dc.contributor.authorAltunay, Yağız
dc.date.accessioned2019-01-31T06:41:58Z
dc.date.available2019-01-31T06:41:58Z
dc.date.issued2018-05
dc.date.submitted2018-05-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5750
dc.description.abstractIn this thesis study, it is aimed to investigate the mechanical design and structural analysis of the cooling pump which is going to be used in the aerospace industry. As this product is intended to be used in the aerospace industry, lightweight design is also considered an important criterion, as well as providing the required performance in structural design. It is investigated in detail to make sure that it does not cause any structural weakening. In addition, the necessary design steps for the pump type are also revealed. ANSYS was used as a finite element analysis software. Results were obtained for the analysis of the parts in shrink fit contact relation at different temperatures, modal analysis, random vibration and shock analysis for X,Y and Z axis. Finally, Steinberg’s theory was used to determine the fatigue life of the product in random vibration.tr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectYapısal Analiz
dc.subjectSıkı Geçme Bağlantı Analizi
dc.subjectSonlu Elemanlar Metodu
dc.subjectModal Analiz
dc.subjectŞok Analizi
dc.subjectRastgele Titreşim
dc.subjectYorulma Analizi
dc.subjectHasar Analizi
dc.titleUçak Elektronik Sistemi Soğutma Pompasının Sonlu Elemanlar Yöntemi Kullanılarak Mekanik Tasarımıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu tez çalışmasında, havacılık alanında kullanılacak soğutma pompasının mekanik tasarımının ve yapısal analizinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu ürünün havacılık sektöründe kullanılması amaçlandığı için tasarım aşamalarında ihtiyaç duyulan performansı sağlamasının yanı sıra hafiflik de önemli bir kriter olarak göz önünde bulundurulmuştur. Bu durumun yapısal olarak herhangi bir zayıflamaya sebep olmadığından emin olunması önemli olduğundan detaylı bir şekilde incelenmiştir. Ayrıca pompa tipi için gerekli tasarım aşamaları da ortaya konmuştur. Yapılan sonlu elemanlar analizleri için ANSYS yazılımı kullanılmış, bu yazılım ile gövdedeki sıkı geçirme yöntemiyle monte edilmiş parçaların farklı sıcaklıklardaki gerilim analizleri, modal analiz, üç farklı yönde rastgele titreşim ve şok analizleri ile yorulma analizlerine ilişkin sayısal sonuçlar elde edilmiştir. Tasarımın rastgele titreşime ilişkin yorulma ömrünü belirlemek için ise Steinberg teorisi kullanılmıştırtr_TR
dc.contributor.departmentMakine Mühendisliğitr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record