Show simple item record

dc.contributor.advisorMark Lewis, Soileau
dc.contributor.authorEom, Mına
dc.date.accessioned2018-12-07T06:31:46Z
dc.date.issued2018-07-18
dc.date.submitted2018-06-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5428
dc.description.abstractSince Western societies have been regularly viewing Islam through an orientalist perspective pertaining to the Middle East and that due to the over-emphasis upon the existence of radical Islamist groups following the events of September the 11th, the dynamics displayed in the daily lives of Muslims worldwide have been silenced. Actually, Muslims all around the world, individually shape the way of practices their beliefs in existed religious structure and by doing so they do not only accepting but also actively reforming the official symbols and dogmas of the religion in their everyday lives. Since the 1980s, the supply and development of media and internet, accelerated globalization, and the formation of the Muslim market have drawn a new cultural map on the Islamic World. Taking a view on Turkey, since the 1980s, the emergence of pro-Islamic political forces and liberal economic policies triggered the revival of Islamism in Turkey. As a sign of this, the new emerging Islamist elite class and Anatolian capitalists contributed greatly to the forming of an active Muslim identity in Turkey. This environmental change has provided Muslims with the atmosphere to be a producer of culture themselves. The phenomenon of İlahi artists is one of the results. This study has been undertaken with a focus on İlahi artists (İlahi sanatçıları) in Ankara as a case of the combination of popular culture and Islam in Turkey. The debut of them date much farther than the early 2000s but soon they achieved their large popularity. As of January 2018, almost 380 solo and group İlahi artists are performing. İlahi artists strongly emphasize faith and religious intentions, while popular elements are actively used for İlahi music and performances in order to attract attention from the audience. İlahi artists enable us to read Turkey’s religious landscape. In the Turkey of today, the boundaries between political and religious are quite blurred since the state and Islam are intertwined and sharing their fates. On the other hand, with the increase in technology and the proliferation of capitalism in recent years, economic activities and the accumulation of wealth are coming to be viewed more positively in Turkish Muslims’ Islamic lives. Furthermore, İlahi artists’ music activities and their attitudes dealing with their profession showed local diversity within Islam and the variability of ‘Islamic’, and Muslims’ agency in trying to maintain a balance between their daily lives and their faith by forming appropriate religious lives through socio-cultural changes.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectilahi artists
dc.subjectislamic popular music
dc.subjectilahi music
dc.subjectislamic life
dc.subjectislamist movement
dc.titleA Study of the Combination of Popular Culture and İslam in Turkey: The case of İlahi Sanatçılarıtr_TR
dc.title.alternativeTürkiye’de Popüler Kültür ve İslamin Birleşmesi Olgusu: İlahi Sanatçıları Örneğitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBatılı toplumların İslam’ı genellikle Orta Doğu’ya özgü oryantalist bir bakış açısıyla ele alıyor olması ve 11 Eylül’ü takip eden süreçlerde radikal İslami grupların varlığına dair yapılan aşırı vurgular dolayısıyla, Müslümanların günlük yaşamlarında ortaya konan dinamiklere dair gözlemler susturulagelmiştir. Aslen, dünyanın her yöresinden Müslüman tekil ve bireysel olarak inanç pratiklerine şekil vermekte, bunu yaparken dinin resmi sembol ve dogmalarını bir yandan günlük hayatlarına kabul etmekte ancak bir yandan da bu yapılarda aktif olarak reformlara yol açmaktadır. Medya ve İnternet gibi yapılarda yaşanan arz ve gelişmeler, ivmelenen küreselleşme, ve İslami piyasaların oluşumu gibi 1980’lerden bu yana yaşanan bazı gelişmeler; İslam Dünyası’nda yeni bir kültürel haritanın çizilmesine yol açmıştır. Türkiye açısından bakılacak olursa da, yine 1980’lerden beri, pro-İslami politik güçlerin ortaya çıkışı ve liberal ekonomi politikaların benimsenmesinin Türkiye’de İslamcılığın yeniden hayata geçmesine yol açtığı söylenebilir. Bunun göstergesi olarak, İslamcı elit zümre ve Anadolu kapitalist sınıfının Türkiye’de yeni bir Müslüman kimliğinin oluşmasında rol oynaması göze çarpmaktadır. Yaşanan çevresel değişiklikler Müslümanlara yeni bir kültürün bizzat mimarı olmaları için gereken atmosferi oluşturmuştur. İlahi sanatçıları şeklinde isimlendirilebilecek fenomen de bu durumun sonuçlarındandır. Bu çalışma, Türkiye’de popüler kültür ve İslam kültürünün bir kombinasyonunu teşkil eden Ankara ilindeki İlahi sanatçılarını bir vaka olarak incelemektedir. Bu sanatçıların ortaya çıkışı 2000’li yılların başlarından çok önceye rastlasa da, ancak bu tarihlerden sonra halk arasında büyük popülerlik kazandıkları söylenebilir. Ocak 2018 itibarıyla ilde yaklaşık 380 adet İlahi sanatçısı bireysel veya grup halinde performans ortaya koymaktadır. İlahi sanatçıları inanç ve dini bakış açısını kuvvetli biçimde vurgulamakta, bir yandan da dinleyici kitlesinin dikkatini cezbetmek için İlahi müziğinde popüler kültür öğelerini aktif olarak dahil etmektedir. İlahi sanatçıları bizlere Türkiye’nin dini toplum yapısını okuma imkanı tanımaktadır. Günümüz Türkiye’sinde politika ve din arasındaki sınır giderek incelmektedir, zira devlet ve İslam birbiriyle iç içedir ve müşterek bir kadere sahiptir. Diğer yandan ise, son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmelerin yanı sıra kapitalizmin yaygınlaşması sonucu servet birikimine yol açan ekonomik aktiviteler de Türk Müslümanlarının giderek daha olumlu olarak yaklaştığı mevzulara dönüşmüştür. Dahası, İlahi sanatçılarının müzikal faaliyetleri ve mesleklerine dönük tavırları İslam ve ‘İslami’ kavramları açısından yerel bağlamda çeşitlilik göstermekte; bu müslümanların günlük hayatları ve inançları arasında denge sağlama çabasında sosyo-kültürel değişimler sayesinde dine uygun yaşantılar ortaya koyma kapasitesi bakımından farklılıklar gözlemlenmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentAntropolojitr_TR
dc.contributor.authorID10201312tr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2018-12-07T06:31:46Z


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record