Show simple item record

dc.contributor.advisorŞimşek, Burcu
dc.contributor.authorKahveci, Zeynep Nagihan
dc.date.accessioned2018-12-06T06:42:45Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-06-11
dc.identifier.citationKAHVECİ, Zeynep Nagihan. “Beypazarı’nda Gündelik Hayatın Dönüşümü: Kadınların Deneyimleri”, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2018.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5420
dc.description.abstractThere has been a transformational narrative of the fact that, with the commencement of tourism in Beypazarı, women began to sell products such as wrapping, baklava, bazlama, which they produced in their homes, on benches and shops, thus obtaining economic freedoms. In this transformational narrative, women are presented as a collective category, with no information on their subjectivity and everyday life. This study focuses on the everyday life experiences of women in the public and private areas mentioned in the transformation narrative in Beypazarı. The issue of how each woman's experience is unique is the pursuit of this work. The issue of how each woman's experience is unique is the pursuit of this work. Topics covered in this study include how women involved in sales at counters and shops participate in labor processes, the resistance practices they have developed in everyday life, interrelations between each other, and how they establish themselves. The study has revealed that the Beypazarı transformation narrative is not a monolithic narrative, and that the experiences, dreams, activism and resistance practices of each of the women are different.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY i BİLDİRİM ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iii ETİK BEYAN iv TEŞEKKÜR v ÖZET vi ABSTRACT vii İÇİNDEKİLER viii TABLOLAR DİZİNİ x FOTOĞRAF DİZİNİ xi GİRİŞ 1 1. BÖLÜM: KURAMSAL ÇERÇEVE 16 1.1. Kültür Kavramına Bakmak 16 1.2. Toplumsal Cinsiyet 20 1.3. Kamusal Alan-Özel Alan 25 1.4. Emek, Hane-İçi Emek, Ücretli Emek 33 1.5. Gündelik Hayat 44 2. BÖLÜM: YÖNTEM 52 2.1. Alan: Beypazarı Diye Bir Yer Varmış? 52 2.2. Yönteme Dair 54 2.3. Hikâyenin Peşinde/İzinde #beingthere 63 2.4. Alandan Sosyal Medyaya Yansıyanlar 66 3. BÖLÜM: BEYPAZARI’NDA GÜNDELİK HAYATIN DÖNÜŞÜMÜ 84 3.1. Mekânın Değişen Anlamları: Hanlarönü Deyip De Geçemezsin/ Geçemezdin! 85 3.2. Dönüşümün Kamusal Ve Özel Tezahürleri: “Fabrikalaşmadık Ama Medenileştik” 90 3.3. Kendine Ait Bir Tezgâh!: Elinin Hamuruyla Erkek İşine Karışmak 95 4. BÖLÜM: BEYPAZARI KADINLARININ ANLATILARINDA DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ 102 4.1. Herkesin Bir Hikâyesi Var! Durmasın İçerisinde: İşe Girişme Hikâyeleri 103 4.2. “Tezgâha Çıkmak” Bahane Sohbet Şahane: Çalışmanın Getirdikleri Götürdükleri 112 4.3. İçselleştirilmiş Emek: “Bayanız Sonuçta” 128 4.4. Kadınların “Benlik” Anlatıları: “Ben Öyle Şer Şur Bir Kadın Değilim…” 139 4.5. Kadınlararası İlişkiler: “Kadın Kadının Dostu Mudur Kurdu Mudur?” 147 SONUÇ 160 KAYNAKÇA 167 EKLER 175 EK 1. Orijinallik Raporu 175 EK 2. Etik Kurul ya da Muafiyet İzni 177tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectbeypazarı kadınları
dc.subjectgündelik hayat
dc.subjectdeneyim
dc.subjectanlatı
dc.subjectemek
dc.titleBeypazarı'nda Gündelik Hayatın Dönüşümü: Kadınların Deneyimleritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBeypazarı’nda turizmin başlamasıyla birlikte kadınların evlerinde ürettikleri sarma, baklava, bazlama gibi ürünleri tezgâhlarda ve dükkânlarda satmaya başladıkları ve böylece ekonomik özgürlüklerini elde ettiklerine yönelik bir dönüşüm anlatısı vardır. Bu dönüşüm anlatısında kadınlar toplu bir kategori olarak sunulmakta, özneliklerine ve gündelik hayatlarına dair herhangi bir bilgi verilmemektedir. Bu çalışma, Beypazarı’ndaki dönüşüm anlatısında sözü edilen kadınların kamusal ve özel alandaki gündelik hayat deneyimlerine odaklanmıştır. Her bir kadının deneyiminin biricik olduğu meselesi bu çalışmanın izleğini oluşturmaktadır. Tezgâhlarda ve dükkânlarda satış yapan kadınların emek süreçlerine nasıl dâhil oldukları, gündelik hayat içerisinde geliştirdikleri direniş pratikleri, kadınlar arası ilişkiler, kendiliklerini nasıl kurdukları gibi konular bu çalışmada ele alınmıştır. Çalışma, Beypazarı dönüşüm anlatısının tek sesli bir anlatı olmadığını ve kadınların her birinin deneyimlerinin, hayallerinin, eylemliliklerinin ve direniş pratiklerinin birbirinden farklı olduğunu ortaya koymuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentİletişim Bilimleritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2018-12-06T06:42:45Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record