Show simple item record

dc.contributor.advisorSarıkavak, Namık Kemal
dc.contributor.authorAkbaş, Gürkan
dc.date.accessioned2018-10-26T13:22:09Z
dc.date.issued2018-10-06
dc.date.submitted2018-09-13
dc.identifier.citationAPA, MLAtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5260
dc.description.abstractScript, one of the most important inventions which mankind has invented, has passed many phases from past to present. Especially the script which is produced manually up to the late Middle Ages and included periodic and local effects has become a great source for the script used present in the view of form and variety. Interest in and wonder the beauty has caused the calligraphy’s birth, which is an execution area of art. Until the era of the development of printing techniques, this development of handwritten script has provided a great deal of space for artists. Masters of script who have great contribution to the transformation of the script into a field of artistic execution through a communication, are positioned in a very important place in terms of expressing themselves and their arts. Having an important role in the development and direction of calligraphy, these masters of script have shed light on the identification and diversification of this branch of art today. The calligraphy traditionally practiced with many materials in many field has become executable in the digital environment with using various software and interfaces. In this thesis study, it has been aimed to apply calligraphy in digital environment, to illustrate what kinds of software and interfaces are used, visual elements that affect the calligraphy and are affected by the calligraphy, also with this interaction, to raise awareness of the value they carry or create in terms of the graphic design totally and also to draw attention to this area by investigating studies in this way. In addition, with experimental studies done, it has been tried to demonstrate what the opportunities provided by the digital environment can contribute to the calligraphy or how the calligraphy can affect the typography and the graphic design.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY ii BİLDİRİM iii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iv TEŞEKKÜR v ÖZET vi ABSTRACT vii İÇİNDEKİLER viii GÖRSEL LİSTESİ xi GİRİŞ 1 SORUN 3 AMAÇ 3 ÖNEM/ÖZGÜN DEĞERİ 4 YÖNTEM VE TEKNİKLER 5 KAPSAM 5 1. BÖLÜM 7 1.1. KALİGRAFİ NEDİR? 7 1.2. KALİGRAFİ EL YAZISI İLİŞKİSİ 11 1.3. BATI KALİGRAFİSİNİN ÖZET TARİHÇESİ 15 1.3.1. Resim Yazı 16 1.3.2. Hiyeroglif Yazı 17 1.3.3. Hiyeratik Yazı 18 1.3.4. Demotik Yazı 19 1.3.5. Eski Yunan Uygarlıklarında Yazı 19 1.3.6. Fonetik Yazının Bulunuşu ve Sesçil Abecelerin Yayılışı 20 1.3.7. Yunan Uygarlığında Yazı 21 1.3.8. Etrüsk Yazısı 22 1.3.9. Roma Uygarlığında Yazı 23 1.3.10. Run Yazısı 24 1.3.11. Roma Kapitallerinin Yazı Uyarlamaları: Kare Kapital ve Rustikler 25 1.3.12. Anzial ve Yarı Anziyaller 26 1.3.13. Adasal ve Ulusal Yazılar 28 1.3.14. Karolenj Yazısı ve Erken Gotik 29 1.3.15. Gotik Yazı, Gotik Kapitaller ve Versaller 31 1.3.16. Lombardik Kapitaller, Kadeller ve Diğer Gotik Yazılar 32 1.3.17. Yuvarlak Gotik, Eğik Gotik ve Fraktur Gotik 34 1.3.18. Hümanistik Yazı 36 1.3.19. Hümanistik Yazının Basım Harflerine Uyarlanması 37 1.4. KALİGRAFİNİN ÖZELLİKLERİ 39 1.4.1. Okunabilirlik 41 1.4.2. Biçim Güzelliği 42 1.4.3. Düzenleme Güzelliği 43 1.4.4. İfade 44 1.4.5. Özgürlük 46 1.4.6. Karakter 47 1.4.7. Özgünlük 48 2. BÖLÜM SAYISAL ORTAMDA KALİGRAFİ 50 2.1. DİJİTAL (SAYISAL) ÇAĞ 50 2.2. DİJİTAL (SAYISAL) KALİGRAFİ 52 2.2.1. Kaligrafi ve Grafik Tasarım 54 2.3. YAZILIMLAR / PROGRAMLAR 57 2.4. ARABİRİMLER 58 2.4.1. Grafik Tablet 58 2.4.2. Grafik Tablet ve Programlar 59 2.4.3. Grafik Tablet ve Adobe Illustrator 60 2.4.3.1. Fırça Oluşturma 60 2.4.3.2. Yumuşatma (Smoothness) 62 2.4.3.3. Basınç Duyarlılığı (Pressure Sensitive) 63 2.4.3.4. Açı (Angle) 64 2.4.3.5. Yuvarlama (Roundness) 65 2.4.3.6. Nokta Yoğunluğu (Fidelity) 66 2.4.4. Grafik Tablet ve Adobe PhotoShop 66 2.4.4.1. Fırça Seçenekleri ve Fırça Oluşturma 67 2.4.4.2. Fırça Basınç Duyarlılığı 68 2.4.4.3. Fırça Smoothness Özelliği 69 2.4.4.4. Fırça Açısı 70 2.4.4.5. Renk Etkileşimi 70 2.4.4.6. Katmanlarla Çalışma (Katman Etkileşimi) 71 2.4.4.7. Farklı Yüzeyler Üzerine Uygulama 72 2.4.5. Grafik Tablet ve Art Rage 73 2.4.5.1. Art Rage’de Katmanlarla Çalışma 74 2.4.5.2. Art Rage Kağıt / Doku Seçimi 75 2.4.5.3. Art Rage Araç Paneli 76 2.4.5.4. Art Rage Renk / Boya Seçim Paneli 77 2.4.5.5. Art Rage Etki Seçim Paneli 78 2.4.6. Wacom Cintiq 78 2.4.7. Apple Ipad Pro 79 2.4.7.1. Apple Procreate 80 2.5. DOKUNSAL (HAPTİC) KALİGRAFİ 81 2.6. SAYISAL KALİGRAFİ ÖRNEKLERİ 84 3. BÖLÜM DENEYSEL UYGULAMA ÇALIŞMALARI 97tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectSayısaltr_TR
dc.subjectKaligrafitr_TR
dc.subjectGrafiktr_TR
dc.subjectTasarımtr_TR
dc.subjectTablettr_TR
dc.subjectYazıtr_TR
dc.subjectDeneyseltr_TR
dc.titleÇağdaş Tasarımda Sayısal Kaligrafi Ve Deneysel Uygulama Çalışmalarıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetİnsanoğlunun bulmuş olduğu en önemli buluşlardan olan yazı, geçmişten günümüze birçok evreden geçmiştir. Özellikle ortaçağın sonlarına kadar elle üretilen, dönemsel ve bölgesel etkiler içeren yazılar, biçem ve çeşitlilik yönünden günümüzde de kullanılan yazılar için büyük kaynak oluşturmuştur. Güzele olan ilgi ve merak, yazının iletişim aracı oluşuna olumlu yönde etki ederek; bir sanat icra alanı olan kaligrafinin doğuşuna sebep olmuştur. Basım tekniklerinin geliştirilmesi dönemine kadarki süreçte elle üretilen yazının bu gelişimi sanatçılar için büyük bir alan sunmuştur. Yazının bir iletişim aracından, sanatsal icra alanına dönüşmesinde büyük katkıları olan yazı ustaları, kendini ve sanatını ifade etme açısından oldukça önemli bir yerde konumlanmışlardır. Kaligrafinin gelişiminde ve yönlenmesinde önemli rolü olan bu yazı ustaları günümüzde de bu sanat dalının bir kimlik kazanmasına ve çeşitlenmesine ışık tutmuşlardır. Geleneksel olarak birçok malzemeyle, birçok alanda icra edilen kaligrafi, günümüzde çeşitli yazılımlar ve arabirimler kullanılarak sayısal ortamda da uygulanır hale gelmiştir. Bu tez çalışmasında kaligrafinin sayısal ortamda uygulanışı, uygulama esnasında ne tür yazılımların ve arabirimlerin kullanıldığı, kaligrafinin etkilediği ve etkilendiği görsel öğelerin gösterilmesi, bu etkileşimle birlikte, bütünde grafik tasarım açısından taşıdığı ya da oluşturduğu değerin farkındalığının artırılması ve bu yöndeki çalışmaların da incelenerek bu alana dikkatin çekilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca yapılan deneysel çalışmalarla sayısal ortamın sağladığı olanakların kaligrafiye neler katabileceği ya da kaligrafinin tipografiye, grafik tasarıma ne tür etkilerde bulunabileceği gösterilmeye çalışılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentGrafiktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2018-10-26T13:22:09Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record