Show simple item record

dc.contributor.advisorDokak, Hüsnü
dc.contributor.authorMuraz, Özlem
dc.date.accessioned2018-10-26T13:16:36Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-09-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5258
dc.description.abstractGender is a definition of identity that shapes our lives according to our physiology, which we have acquired later on how to determine our life. Some of the inequalities that we are exposed to because of our gender difference lead us to not live ourselves. Gender inequalities that are more self-evident in male predominant societies lead to other forms other than women. In the 1960s, the concept of gender, which has been discussed with feminism and sexual liberation movement, is still a controversial phenomenon. At that time, the most important issues that the artists were interested in were gender, identity, sexuality and freedom on the individual. The art Works which are made within this thesis is focused on the female body becuse to the femininity rather than the phenomenon of masculinity While the definition of masculinity is identified with power and power, the definition of femininity is made from the aspect of sexuality. Therefore, the fact that the woman becomes an object of desire and has become an object of desire other than her identity objectifies her. That's why I painted the woman in my paintings. The woman has broken away from her own reality, and has transformed into sexual organs of desire. I do not want to show the rebuilt bodies to the viewer with the paintings I made, it still keeps the perception that there is a social problem.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL ve ONAY.....i BİLDİRİM………ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKKI…iii ETİK BEYAN…..iv ADAMA….....v ÖZET ….vi ABSTRACT ...vii İÇİNDEKİLER …...viii RESİMLER DİZİNİ …..ix GİRİŞ …....1 I. BÖLÜM: TOPLUMSAL CİNSİYET…..5 1.1 Erkeklik.....8 1.1.1 Güç-İktidar……11 1.2. Kadınlık…...14 1.2.1 Gövde–Nesne-Et ….16 1.2.2 Arzu ve Pornografi...21 1.2.3 Kendine aşık olmak…..29 II. BÖLÜM: GÖVDENİN SANAT NESNESİ OLMA HALİ….34 SONUÇ …..44 KAYNAKÇA … .48 ÖZGEÇMİŞ …....53 EK 1:TURNITIN RAPORUtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectGövde
dc.subjectToplumsal cinsiyet
dc.subjectErkeklik
dc.subjectKadınlık
dc.subjectArzu nesnesi
dc.subjectTorsoen
dc.subjectGenderen
dc.subjectMasculinityen
dc.subjectFemininityen
dc.subjectObject of desireen
dc.titleGövdenin Açık Halleritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetToplumsal cinsiyet, yaşamımızın nasıl belirleneceğine dair sonradan edindiğimiz, fizyolojimize göre bizi şekillendiren bir kimlik tanımıdır. Cinsiyet farklılığımızdan dolayı maruz kaldığımız bazı eşitsizlikler bizleri kendimizi yaşayamamaya iter. Erkek baskın toplumlarda daha çok kendini gösteren cinsiyet eşitsizlikleri kadının kendisi dışında başka şekillere girmesine yol açar. 1960’lı yıllarda feminizmle ve cinsel özgürlük hareketiyle birlikte tartışılmaya başlanılan cinsiyet kavramı hala tartışılmaya devam eden bir olgudur. O dönem sanatçıların da ilgilendiği en önemli konular arasında gelen cinsiyet, kimlik, cinsellik ile birey üzerindeki özgürlükler sorgulanmaya başlanmıştır. Bu tez çalışmasında erkeklik olgusundan çok kadınlık üzerinden yol alındığı için yapılan resimler de kadın gövdesine odaklanılmıştır. Erkeklik tanımı güç ve iktidar ile özdeşleşirken kadınlık tanımı cinsellik yönüyle yapılmaktadır. Dolayısıyla bir sorun haline gelen ve kadının kendi kimliği dışında arzu nesnesi olma hali, onu nesneleştirmektedir. Resimlerimde de kadını gövdeleştirmemin sebebi budur. Kadın kendi gerçekliğinden kopmuştur, arzu nesnesi olan cinsel organlara dönüşmüştür. Yaptığım resimlerle izleyene yeniden oluşturulmuş gövdeleri göstermek istemem hala toplumsal bir sorun olduğu algısını canlı tutmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentResimtr_TR
dc.contributor.authorID10215398tr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2018-10-26T13:16:36Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record