Show simple item record

dc.contributor.advisorRüzgar Kayıran, Necla
dc.contributor.authorGüner, Fırat
dc.date.accessioned2018-10-10T11:44:55Z
dc.date.available2018-10-10T11:44:55Z
dc.date.issued2018-08-15
dc.date.submitted2018-06-18
dc.identifier.citationAPAtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5224
dc.description.abstractIn 19th century, objective reality of sound, having separated from the music’s effects to the other fields of art as an abstract expressive form of music, offered new expressive opportunities. Sound, in the beginning of the past century, started echoing in the silent and timeless world of plastic arts. Gaining importance increasingly in the present world, state of simultaneously being at multiple places named conceptually as ubiquity/omnipresence. Despite creating a general reality conception, the state of one thing being at multiplaces carries the ignorance potential of dualistic realities within. The concept of ‘ubiquity’ incorporating many different variables, when associated with concept of ‘nous’ (us, reason, whole) can constitute a simulative present-world reality and thus can be analysed through the noise and silence concepts of present world. These two concepts encapsulate antonymy. While noise of festivals and day-to-day life, can be the noise of kaos or a war at the same time; silence being the sound of peace, tranquility can make feel anxiety and restlessness. Emerged from antinomy these submeanings creates a minor reality within the whole of purpose-driven actions. As a physical fact and form of expression silence and noise put forth single and multiple dilemma of perception within the ubiquity concept and thus embrace ignored/imperceptible many different meaning. Numerous sound such as absolute silence of desert, sound of day-to-day life, noise of city, rattling of teapot and whistle of cattle carries the potential of being subject of art within.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY…………………………………………………………………..i BİLDİRİM……………………………………………………………………………ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI……………..………………iii ETİK BEYAN………………………………………………………..………...……………iv TEŞEKKÜR ……………….……………………………………………………….v ÖZET………………………………………………………………………………..vii ABSTRACT…………………………………………………………………………viii İÇİNDEKİLER………………………………………………………………………ix GİRİŞ…………………………………………………………………………………1 1.BÖLÜM :SESSİZLİK…….……………………………………………………….4 1.1. Çölü Dinlemek…………...……………………………………………5 1.2. Cezanne ve Sessizlik….……………………………………………..9 1.3. 4.33” Susmak ve Susturulmak………………………………...……13 1.4. Silent Prayer ve Muzak………………………………………….……18 1.5. Suskun Kitle ve İktidar………………………………………………..22 1.6. Şehir Senfonileri……………………………………………………….25 2. BÖLÜM : GÜRÜLTÜ………….……………………………………………….…35 2.1. İşitsel Manzarayı Dinlemek…………….…………………………….36 2.2. Ses ile Çağırmak…………………………………………………….....42 2.3. Bir İfade Biçimi Olarak Russolo’nun Gürültüsü………………….44 2.4. Nous Kavramı ile Gürültüyü Okumak...…………………………..49 2.5. Gürültü Günlükleri………………………………………………….....53 SONUÇ (Gürültünün Heryerdeliği)………..……………………………………..59 KAYNAKÇA…………………………………………………………………………..61tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectSes
dc.subjectSes Sanatı
dc.subjectSessizlik
dc.subjectGürültü
dc.subjectİşitsel Manzara
dc.subjectSes Manzarası
dc.subjectHeryerdelik
dc.subjectYeni Medya
dc.titleHeryerdelik Bağlamında Sessizlik ve Gürültütr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozet19. yüzyılda müziğin soyut bir ifade dili olarak diğer sanat dallarına olan etkisinden ayrılan sesin nesnel gerçekliği, yeni ifade olanakları sağladı. Geçtiğimiz yüzyılın başında ses, plastik sanatların sessiz ve zamansız dünyasında yankılanmaya başladı. Günümüz dünyasında giderek önemi artan, eş zamanlı olarak birçok yerde bulunabilme hali “heryerdelik” kavramı olarak isimlendirilebilir. Bir şeyin her yerde bulunması durumu, genel bir doğru/gerçek algısı yaratsa da beraberinde oluşan ikincil gerçekliklerin göz ardı edilmesi potansiyelini de içinde taşır. Birçok farklı değişkeni kendinde barındıran “heryerdelik” kavramı, “nous” (bizler, akıl, bütün) kavramı ile ilişkilendirildiğinde simülatif bir günümüz gerçekliği oluşturulabilir ve bu sayede günümüz dünyasının ruhu gürültü ve sessizlik kavramları üzerinden irdelenebilir. Bu iki kavram kendi içlerinde karşıt anlamlar barındırırlar. Festivallerin ve gündelik yaşamın gürültüsü, aynı zamanda bir savaşın, kaosun gürültüsü olabilirken; huzurun, dinginliğin sesi olan sessizlik de huzursuzluk ve tedirginlik hissettirebilir. Karşıtlığın oluşturduğu bu yan anlamlar, amaç odaklı ilerleyen eylemlerin bütününde minör bir gerçeklik yaratır. Fiziksel bir olgu ve bir ifade biçimi olarak sessizlik ve gürültü, heryerdelik kavramı içerisinde algının tekil ve çoğul ikilemini ortaya koyar ve böylece göz ardı edilen/algılanamayan birçok farklı anlamı içinde barındırır. Çölün mutlak sessizliği, gündelik yaşamın sesi, şehrin gürültüsü, çaydanlığın tıkırtısı ve ketılın ıslığı gibi birçok ses, sanatın konusu olma potansiyelini içinde taşır.tr_TR
dc.contributor.departmentResimtr_TR
dc.contributor.authorID185076tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record