Recent Submissions

 • Histoloji Laboratuvar Yardımcı Kitabı 

  Korkusuz, Petek; Müftüoğlu, Sevda Fatma; Kaymaz, Fevziye Figen; Pergin, Atilla; Karakoç Sökmensüer, Lale; Zeybek, Naciye Dilara; Zırh, Selim; Bilgiç, Elif; Kaya, Zeynep Bengisu; Doğan, Deniz Ekin; Erol, Süleyman; Kübra Simay, Aydın Akkurt; Çam, Sefa Burak; Erdem, İlker Levent; Türeli, Serkan; Babaoğlu, Berfin Bilgiç (Hacettepe Üniversitesi, 2020)
  Histology and Embryology education and research are fundamental cornerstones of medical science. Histology, which is the basis of many fields of preclinical and clinical medicine, defines the visual components of cells, ...
 • Otel Yönetiminde Opera Bilgisayar Programı 

  Onan, Arif (Hacettepe Üniversitesi, 2008)
  Intranet: Okul ortamı için bilgisayar laboratuvarındaki PMS çalışan ve bir çalışma grubu oluşturan bilgisayar topluluğu SBMY: Programda kullanılan veri seti istemci: Tarayıcı kullanarak yada ...
 • Nükleer Tıp 

  Aras, Tülin; Lay Ergün, Eser (Hacettepe Üniversitesi, 2010)
  Nükleer Tıp alanında amaçlarımız, hasta tetkiklerini en iyi kalitede yapmak, yaptığımız tetkik­lerle klinisyenin sorularını net bir şekilde cevaplamak, hasta ile ilgili en doğru bilgiyi vermek, hastanın tanı, tedavi ve ...
 • Nöroloji Staj Notları 

  Arsava, Murat E.; Dericioğlu, Neşe; Elibol, Bülent; Erdem, Sevim; Tezer Filik, İrsel; Çolpak Işıkay, İlksen; Karabudak, Rana; Kurne, Aslı; Özdemir, Yasemin; Saka, Esen; Saygı, Serap; Selekler, Kaynak; Tan, Ersin; Varlı, Kubilay (Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2013)
  Nöroloji Staj Notları
 • Nöroşirurji Ders Kitabı 

  İnci, Servet; Berker, Mustafa; Akbay, Atilla; Mut,Melike; Bilginer,Burçak; Öge,Kamil (Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2017)
  Bu kitap, Tıp Fakültesi öğrencilerine nöroşirurjinin güncellenmiş temel bilgilerini sunmak amacı ile yazılmıştır. Titiz bir çalışma ile hazırlanmasına rağmen gözden kaçmış eksiklik ve hataların hoşgörü ile karşılayacağını ...
 • Nöroloji Ders Kitabı 

  Tuncer, Aslı; Elibol, Bülent; Kurt, Can Ebru; Temuçin,Çağrı Mesut; Tan,Ersin; Saka Topçuoğlu,Esen; Arsava,Ethem Murat; Yıldız Sarıkaya,Fatma Gökçem; Yalçın Çakmaklı,Gül; Nurlu,Gülay; Karataş Kurşun,Hülya; Ünal Çevik,Işın; Işıkay,İlksen; Tezer Filik,İrsel; Varlı,Kubilay; Topçuoğlu,Mehmet Akif; Yemişci,Müge; Dericioğlu,Neşe; Karabudak,Rana; Saygı,Serap; Erdem Özdamar,Sevim; Dalkara,Turgay (Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2019)
  Değerli meslektaşlarımızın okuduğu ilk nöroloji kitabı olacağı düşüncesiyle yazılmış ve Hacettepe stajyer ders notlarını kapsayan bu kitabın tüm ülkeye yararlı olması dileğiyle. H.Ü.T.F. Nöroloji Öğretim Üyeleri
 • Mikronöroşirürjide Laboratuvardan Pratiğe 

  Ziyal, İbrahim (Hacettepe Üniversitesi, 2011)
  Laboratuvar mikrocerrahi çalışmaları gerek mikrocerrahi ile uğraşan tıp branşlarında çalışacak hekimlerin el becerilerini geliştirmelerine ve ana­tomiyi öğrenmelerine olanak sağlayan, gerekse farklı disiplinler için ge­rekli ...
 • Meslek Hastalıkları ile İlgili Hastalıklar 

  Yıldız, Ali Naci; SANDAL, Abdulsamet (Hacettepe Üniversitesi, 2018)
  Meslek hastalıkları ile işle ilgili hastalıklar konuları ülkemizde hâlen önemli halk sağlığı sorunları arasındadır. Meslek hastalıkları saptanamamakta; tanım, tanı olanakları, kayıt ve bildirim aşamalarında önemli sorunlar ...
 • Medical Physiology at the Bench 

  Balkancı, Dicle; Bayrak, Sibel; Erdem, Ayşen; Güler,. Esin İleri; Karabulut, İsmail; Pehlivanoğlu, Bilge; Tuncer, Meltem (Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2018)
  Science is a dynamic process of asking questions and then seeking answers. Readers of this book should note that Physiology is a dynamic discipline. Therefore, as new information and concepts emerge and our understanding ...
 • Lojistik Regresyon Çözümlemesi 

  Saraçbaşı, Osman; Dolgun, Anıl (Hacettepe Üniversitesi, 2015)
  Bu kitap Hacettepe Üniversitesi Biyoistatistik Anabilim Dalında uzun v,Hardan beri yürütülen "Lojistik Regresyon" adlı derse Türkçe kaynak oluş- :urmak amacı ile yazıldı. Ayrıca, üniversitelerdeki lisans ve yüksek lisans ...
 • Serolojik Tanı Yöntemleri 

  Dürdal Us, Ayşe (Hacettepe Üniversitesi, 2010)
  Lenfoid dokular ve çok sayıda hücre ve çözünür moleküllerden oluşan immün sistem, yabancı maddeleri (antijen; enfeksiyöz etkenler, protein ve polisakkaritler gibi makromoleküller, vb) tanıyarak kendi (self) yapılarından ...
 • Kulak-Burun-Boğaz Tedavi Uygulamaları 

  Turan, Ergin (Hacettepe Üniversitesi, 2010)
  Prof.Dr. i. Nazmi HOŞAL tarafından kurulan ve kurulduğu tarihten itibaren yurdumuzda Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi, Maksillo Fasial Cerrahi ve Odyoloji çağdaş tanı ve tedavi prensiplerini uygulamaya sokan, temel ...
 • İlk Yardım 

  Bilir, Nazmi (Hacettepe Üniversitesi, 2008)
  Kaza ve yaralanma durumlarında, hayatı tehdit eden sağlık sorunlarında zamanında ve uygun olarak yapılan ilkyardımın hayat kurtarıcı olduğu bilinmektedir. Bilim ve teknoloji alanındaki ge­lişmeler bir yandan yaşamı ...
 • İç Hastalıkları Gözüyle Preopreatif Değerlendirme 

  Uyaroğlu, Oğuz Abdullah; Şener, Yusuf Ziya; Yorgun, Hikmet; Ulaşlı, Sevinç Sarınç (Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2019)
  Günümüzde teknolojinin de gelişmesiyle çok çeşit ve sayıda girişimsel ve cerrahi operasyonlar gerçekleşmektedir. Ayrıca tanı ve tedavilerdeki yenilikler sayesinde hekimler olarak daha ileri yaşta veya daha karmaşık vakalar ...
 • Histology Laboratory Guide Book 

  Müftüoğlu, Sevda (Hacettepe Üniversitesi, 2015)
  Histology is an important science of visualisation that appeared in medical education consisting many various cells, tissues, organs of human organisms. The histological structure and functional relationships of these ...
 • Histoloji Laboratuvar Yardımcı Kitabı 

  Müftüoğlu,Sevda F.; Kaymaz,Figen; Korkusuz,Petek; Nacar,Ahmet; Atilla,Pergin; Yürüker,Sinan; Zeybek,Dilara; Hekimoğlu,Rümeysa; Süzer,Ayşegül; Bilgiç,Elif; Ilgın,Can; Yıldız,Şahin; Bahador,Elham; Hashemihesar,Ramin; Yersal,Nilgün; Ünal,Işık; Kaya,Bengisu (Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2016)
  Histoloji; Tıp eğitiminde insana ait birçok farklı hücre, doku ve organların yapılanmalarını araştıran, yorumlayan, fonksiyonel aktiviteleri ile ilişkilendiren ve mikroskobik görüntülenmelerini içeren önemli bir sağlık ...
 • Hipofiz Adenomları 

  Ziyal, İbrahim; Erbaş, Tomris (Hacettepe Üniversitesi, 2010)
  Hipofiz adenomlarının tanı ve tedavisindeki başarının artması için, endokrinolog, nöroradyolog, beyin cerrahı, nöropatolog ve radyasyon onkologlarının bir ekip disiplini içinde çalışmaları gerekmektedir. Hipofiz adenomlarında ...
 • Geriatrik Bilimler 

  Ergöçmen, Banu; Çağatay, Pelin; Görgün Baran, Aylin; Cangöz, Banu; Dikmenoğlu Falkmarken, Neslihan; Örnek Büken, Nükhet; Erden Aki, Özlem; Babaoğul, Müberra; Buğday, Esna Betül; Güler, Çağatay; Yavuz Sarı, Özge; Yıldırım, . Mahmut Şerif; Tümer, Ali Rıza; Güven, Gülay Sain; Kunt, Mahir; Özdemir, Oya; Erden Aki, Özlem; Kutsal, Yeşim Gökçe; Tunçbilek, Zahide; Çelik, Sevilay; Rakıcıoğlu, Neslişah; Yıldız, Mevhibe İrem; Güdeloğlu, Ahmet; Ergen, Ali; Baydar, Terken; Demirkan, Salih Kutay; Girgin, Gözde (Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2018)
  Dünyada popülasyonun profili yaşlılara doğru yer değiştirmekte ve adeta bir "demografik devrim" oluşmaktadır. Hem gelişmiş, hem de gelişmekte olan ülkelerde yaşlı popülasyonun sayısında süreğen bir artış söz konusudur. ...
 • Ergenlik Döneminde Ebeveynlik ve Ergenin Psikososyal Uyumu 

  Sayıl, Melike (Hacettepe Üniversitesi, 2012)
  Bu kitap, çocukluktan ergenliğe ve ergenlikten yetişkinliğe geçiş dönemlerinde, ergenlerin aile, akran ve okul bağlamlarını, olumlu ve olumsuz sosyal davranışlarını ve uyumlarını çoklu değerlendirmelerle ölçen Türkiye'de ...
 • Cerrahi Öncesi Değerlendirme 

  Sözen, Tümay (2006)
  Preoperatif değerlendirmenin amacı cerrahi girişim riskini belirlemek ve bilinen riskleri en aza indirmektir. Preoperatif değerlendirme, perioperatif ve postoperatif uygun yaklaşımların planlanması önemli yer tutar. ...

View more