Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzarslan, Bahadır Bumin
dc.contributor.authorSadigzade, Arzu
dc.date.accessioned2018-10-02T07:53:16Z
dc.date.available2018-10-02T07:53:16Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5083
dc.description.abstractThe Nagorno-Karabakh conflict, which has been going on since the beginning of the 20th century and became a war between Azerbaijan and Armenia in 1988, continues to occupy the international agenda as an unresolved problem today. Nearly 20 % of the Azerbaijani territories were annexed by Armenia, about 20.000 Azerbaijani Turks were killed, more than 50.000 were wounded, and 1 million Azerbaijanis either emigrated or forced to move away from their settlements. People who abandoned their homes or forced to move in had to live in tents and old train wagons. As a result of the Nagorno- Karabakh War, more than 900 settlements and 130.939 houses have captured by Armenians. After the war, towns and villages were destroyed; schools, hospitals and historic buildings were demolished. With these actions Armenia has violated many international agreements and protocols that guarantee human rights. The fact that Azerbaijan is a member of the Council of Europe and a party to the ECHR has been a way for the victims to apply to the ECHR by the reason of human rights abuses. In this research, violations of the right of property carried out will be studied within the framework of the decision of “Chiragov and others / Armenia” given by the European Court of Human Rights (ECHR). “Chiragov and others / Armenia” case is the first application made to the ECHR about human rights (right of property) that have been violated during the Nagorno-Karabakh War. Even if such a decision is taken by the court, many rights continue to be violated, including the property rights of thousands of people. With this thesis, an important suggestion that Azerbaijan can put to use to solve this problem will be presented concretely.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectYukarı Karabağ
dc.subjectUluslararası Hukuk
dc.subjectMülkiyet Hakkı
dc.subjectAzerbaycan
dc.subjectErmenistan
dc.titleMülkiyet Hakkı Çerçevesinde Çıraqov Davasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozet20. yüzyılın başından beri süren, 1988 yılında Azerbaycan ve Ermenistan arasında bir savaş haline dönüşen Yukarı Karabağ sorunu, günümüzde hâlâ çözümlenememiş bir sorun olarak uluslararası gündemi meşgul etmektedir. Bu savaş neticesinde Azerbaycan topraklarının % 20’ye yakını Ermenistan tarafından ilhak edilmiştir. Yaklaşık 20.000 Azerbaycan Türkü öldürülmüş, 50.000’den fazlası yaralanmış, 1 Milyon Azerbaycanlı da göç etmiş veya yerleşim yerlerinden uzaklaşmak zorunda kalmıştır. Evlerini terk eden ya da göçe zorlanan insanlar çadırlarda, eski tren vagonlarında yaşamak zorunda kalmışlardır. Yukarı Karabağ Savaşının neticesinde 900’den fazla yerleşim yeri ve 130.939 konut Ermenilerin eline geçmiştir. Savaş sonucunda kasabalar, köyler tahrip edilmiş; okullar, hastaneler ve tarihi binalar yıkılmıştır. Ermenistan bu eylemleri ile insan haklarını güvence altına alan birçok uluslararası sözleşmeyi ve protokolü ihlal etmiştir. Azerbaycan’ın Avrupa Konseyi’ne üyeliği ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne taraf olması, bu insan hakları ihlallerinden dolayı mağdur kişilerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurmalarının yolunu açmıştır. Bu çalışmada, gerçekleştirilen mülkiyet hakkı ihlalleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verilen“Çıraqov ve diğerleri / Ermenistan” kararı çerçevesinde incelenecektir.“Çıraqov ve diğerleri v. Ermenistan” davası, Yukarı Karabağ Savaşı sırasında ihlal edilen insan hakları ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılan ilk başvurudur. Her ne kadar mahkeme tarafından böyle bir karar alınsa da binlerce insanın mülkiyet hakkı da aralarında olmak üzere birçok hakkı ihlal edilmeye devam edilmektedir. Bu tez sonucunda, Azerbaycan’ın sorunun çözümünde kullanabileceği önemli bir araç, somut olarak ortaya konacaktır.tr_TR
dc.contributor.departmentKamu Hukukutr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record