Show simple item record

dc.contributor.advisorYıldız Tahincioğlu, Ayşe Nevin
dc.contributor.authorŞahinsoy, Bahar
dc.date.accessioned2018-09-28T08:29:39Z
dc.date.available2018-09-28T08:29:39Z
dc.date.issued2018-06-29
dc.date.submitted2018-06-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4967
dc.description.abstractThis thesis prepared to evaluate the qualitative transformation of news that claims to be public discourse through concrete news samples by way of discussions of public space and public discourse. News and journalism have begun to gain a different dimension with the impact of new communication Technologies nowadays. Liberal and crtical approaches work on news media, compromise that the news is factual. News is factual, so news production processes should also be conducted within the framework of professionalism. The news is separated from other texts, claiming to be a secular, rational and scientific text. The features that differentiate the news from literary texts are that they have a number of norms such as truth, balance, objectivity. In the thesis, it is suggested that the qualitative transformation of the news takes place with the erosion of the principles that form the public discourse.This study reveals why news is a type of public discourse, and traces what news is and what it is today. For this purpose, the related literature is searched and the discursive analysis of the news that "activists drunk in the mosque" and "a headscarfed woman was attacked by activists in Kabataş" which is located in the central/mainstream media in the period of Gezi Park protests is carried out. Interviews were maked with the editors of Teyit.org and Doğrulukpayı.com. Besides, the news analyzed in Teyit.org and Doğrulukpayı.com, known as platforms that combat lying news and discourse in the field of fact-checking and verification, which constitute the two legs of the verification function in order to investigate how the principle of truth on news is eroded.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY…………………………………………………………………..i BİLDİRİM…………………………………………………………………….………ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI……………..…………….…iii ETİK BEYAN………………………………………………………..………...……….……iv TEŞEKKÜR ……………………..………………………………………………….v ÖZET………………………….……………………………………………………..vi ABSTRACT…………………………………………………………………………vii İÇİNDEKİLER………………………………………………………………………viii GÖRSELLER DİZİNİ……………….………………………………………………x GİRİŞ…………………………………………………………………………………1 1.BÖLÜM :KAMUSAL ALAN, KAMUSAL SÖYLEMLER VE MEDYA………4 1.1. HABERMAS’IN KAMUSAL VE ÖZEL ALAN TAHLİLİ…..……….5 1.2. KAMUSAL VE ÖZEL ALAN AYRIMI……...………………………..13 1.3. KAMUSAL SÖYLEMLER…..………………………………………..19 1.3.1. KAMUSAL SÖYLEMLERDEKİ DÖNÜŞÜM………………25 1.3.2. KAMUSAL SÖYLEM VE MEDYA………………………….39 2. BÖLÜM :TARİHSEL DÖNÜŞÜMÜ İÇERİSİNDE HABER VE HABERCİLİK ………………………………………………………………………………………..45 2.1. HABER NEDİR?………….…………………………………………...45 2.1.1. GAZETECİLİĞİN PROFESYONELLEŞMESİ…………….46 2.1.2. HABER MEDYASI ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR…52 2.1.3. HABERDE DOĞRULUK...…………………………………..57 3. BÖLÜM: ANALİZ ……………………………………………………………..65 3.1. YALAN HABERE TARİHSEL BİR BAKIŞ……………………......65 3.2. YÖNTEM…………………………………………………..................68 3.2.1. Haberde Kamusal Ögelerin Aşınma Biçimleri.................70 3.2.1.1. Hakikat……………………………………............71 3.2.1.2. Çoğulculuk………………………………………...76 3.2.1.3. Rasyonellik………………………………………..78 3.2.1.4. Sekülerlik……………………….…………………...79 3.2.2. Haberde Doğruluk İlkesinin Aşınma Biçimleri …..………..82 3.2.2.1. Haber Öyküsü İle İlişkili Olmayan Ögelerin Kullanımı……………………………………………………………….…...93 3.2.2.2 İçeriğin Çarpıtılması……………………………….93 3.2.2.3. Parodi Haber Sitelerinin Kaynak Olarak Kullanımı ……………………………………………………………………………….95 3.2.2.4. Sosyal Medyanın Kaynak Olarak Kullanımı…...100 3.2.2.5. Siyasilerin Söylemlerinin Haberleştirilmesi…….102 3.3. DEĞERLENDİRME VE BULGULAR……………………………….109 SONUÇ……………………………………………………………………………..112 KAYNAKÇA………………………………………………………………………..116 EK 1. İNCELENEN HABERLER…………………………………………………125 EK 2. YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI ORİJİNALLİK RAPORU……….128 EK 3. TEZ ÇALIŞMASI ETİK KURULİZİN MUAFİYETİ FORMU……………130tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectkamusal söylem
dc.subjectpost truth
dc.subjecthakikat
dc.subjectyalan haber
dc.subjectgazetecilik
dc.subjectetik
dc.titleHaber Söylemlerinde Niteliksel Dönüşüm: Seküler Bir Anlatı Türü Olarak Haberin Mahremin Dili İle İlişki Kurma Biçimleritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma kamusal söylem olma iddiası taşıyan haberin niteliksel dönüşümünü, kamusal alan ve kamusal söylem tartışmalarından hareketle, somut haber örnekleri üzerinden değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Günümüzde yeni iletişim teknolojilerinin de etkisi ile birlikte haber ve habercilik farklı bir boyut kazanmaya başlamıştır. Haber medyasına yönelik çalışmaların başında gelen liberal ve eleştirel yaklaşımların uzlaştığı nokta haberin olana ilişkin (factual) olduğudur. Haber olana ilişkindir dolayısıyla haber üretim süreçleri de profesyonellik çerçevesinde yürütülmelidir. Haber, seküler, rasyonel ve bilimsel bir metin olma iddiası taşıyarak diğer metinlerden ayrılmaktadır. Haberi edebi metinlerden ayıran doğruluk, dengelilik, nesnellik, tarafsızlık gibi bir dizi norma sahip olmasıdır. Tezde, haberin niteliksel dönüşümünün, haberi kamusal bir söylem biçimi yapan ilkelerin aşınması ile gerçekleştiği ileri sürülmektedir. Bu çalışma, haberin neden kamusal bir söylem türü olduğunu ortaya koyarak haberin ne olduğunun ve günümüzde neye dönüştüğünün izini sürmektedir. Bu amaç doğrultusunda ilgili literatür taranarak, Gezi Parkı eylemleri döneminde merkez medyada yer bulan “camide içki içildiği” ve “Kabataş’ta başörtülü bir kadına eylemciler tarafından saldırıldığı” haberlerinin söylemsel analizi gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra haberde doğruluk ilkesinin hangi biçimlerde aşındığını araştırmak amacıyla doğrulama işlevinin iki ayağını oluşturan fact-checking ve verification alanında yalan haber ve söylemlerle mücadele yürüten platformlar olarak bilinen Teyit.org ve Doğrulukpayı.com’da analiz edilen haberler incelenmiştir. Teyit.org ve Doğrulukpayı.com editörleri ile mülakatlar gerçekleştirilerek görüşleri alınmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentİletişim Bilimleritr_TR
dc.contributor.authorID10197846tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record