Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzer, Asuman Yekta
dc.contributor.authorBargh, Saharnaz
dc.date.accessioned2018-09-04T08:13:27Z
dc.date.issued2018-08-02
dc.date.submitted2018-07-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4804
dc.description.abstractBARGH, S, Studies on Sterilization of Grafts Used in Periodontology by Gamma and Microwave Radiation. Hacettepe University, Institute of Health Sciences, Radiopharmacy Program, Master of Science Thesis, Ankara, 2018. The aim of this work is to research the sterilization of grafts (bone and dermal grafts from human, horse and porcine sources) used in the dental periodontal operations and because of their direct contact with the mucosal tissues and blood, it is essential to assure a complete sterilization. Moreover, the quality and the efficiency of the materials after sterilization is another aspect of this study taken into consideration. In this study, the differences made by gamma radiation sterilization were investigated by doing some different analyses like (organoleptic, FTIR, TGA, SEM, SAXS and ESR) and microbiologicalal tests like (sterility, pyrogenity and determination of the Sterility Assurance Level). All tests done by gamma radiation were also performed by microwave irradiation on the grafts; then the results were compared with the gamma radiation results. Based on the results, both gamma radiation and microwave sterilization have been found effective and appropriate for dental grafts used in this study even at low irradiation doses and time as 5 kGy for gamma and 3 min for microwave, respectively. Additionally, as a new research topic, microwave radiation sterilization was evaluated as a good and practical option for grafts’ sterilization.en
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectGamma Radiation Sterilization
dc.subjectMicrowave Sterilization
dc.subjectPeriodontal
dc.subjectMaterials
dc.subjectGrafts
dc.subjectStability
dc.titleSterilization of Grafts Used in Periodontology by Gamma and Microwave Radiationtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisen
dc.description.ozetBARGH, S, Periodontolojide Kullanılan Graftlerin Gamma ve Microdalga Radyasyonuyla Sterilizasyonu. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Radyofarmasi Programı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2018. Bu çalışmanın amacı, dental periodontal cerrahilerde kullanılan greftlerin (kemik, dermal, insan, at ve domuz kaynaklı) sterilizasyonu ve bunların karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. Graftlerin mukozal doku ve kan ile temas halinde olmaları nedeniyle tam bir sterilizasyon yapılması şarttır. Ayrıca, sterilizasyon sonrası malzemelerin kalitesi ve verimliliği de, dikkate alınan bu çalışmanın bir başka yönüdür. Bu çalışmada çeşitli kaynaklardan sağlanan graftlerin fizikokimyasal özellikleri (organoleptik, FTIR, TGA, SEM, SAXS ve ESR) ve mikrobiyolojik özellikleri (sterilite, pirojenite ve SAL düzeyi) gama ışınlama öncesi ve sonrası araştırılmıştır. Yapılan tüm testler, diğer bir sterilizasyon yöntemi olan mikrodalga ışınlama sonrası da tekrarlanmıştır ve iki yöntemin sonuçları birbiriyle karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara dayanarak, hem gama radyasyonu hem de mikrodalga sterilizasyonu, bu çalışmada kullanılan diş greftleri için, gama için 5 kGy ve mikrodalga için 3 dakika, düşük ışınlama dozlarında bile, etkili ve uygun bulunmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentEczacılık Temel Bilimleritr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2019-03-09T08:13:27Z


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record