Show simple item record

dc.contributor.advisorYurdakul, İncilay
dc.contributor.authorKanmaz, Elvan
dc.date.accessioned2018-07-10T13:36:28Z
dc.date.available2018-07-10T13:36:28Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-06-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4633
dc.description.abstractFantastic animated cinema, which is about the images of a non-existent universe or a universe desired to have existed, by exhibiting a common structure with the imagination arising from the oldest fears and feelings of mankind; presents its viewers an alternative world fiction far beyond the perceived world. "Matte Painting Design" performed as belonging to this world undertakes an important role and enables the viewer to be easily embodied in this structure. 'Matte Painting Design' in Fantastic Animated Cinema has been completed at the end of a work and research process that approximately lasted for two and a half years. In this process, it has been observed that the matte designs applied in the animations art shaped according to the culture, time, geographical and philosophical considerations in which the animation is produced. While matt designs are being developed, the traditional methods have been featured, it has been ensured the movable front layer and the fixed back layer are merged on the digital platform and it has become clear that the matte design is not a simple technique or a concept merely monopolized by the cinema sector. The idea that cinema can not keep the matte concept in its own structure and that the productions with fantastic animation fiction also benefit from mattes has been put forth and "INFERNO", which is a sample application that supports this idea has been brought into action at the end of the study. The issues such as; topic, period features, color, texture, character design, motion and camera angles which have been considered while creating a sample animation project during the research process of the thesis and later on, have been determined after a long sketch and research process. The INFERNO chapter of Dante Alighieri's Divine Comedy has set the stage for the screenplay phase and the stage of production has been completed with a dramatic structure technique that takes the viewer towards the tragic fiction. Approximately 468 drawings and matte designs have been performed in digital environment over a period of ten months, and the most suitable one has been selected among four different typography examples developed and turned into font after being named as "INFERNO". The theoretical parts of the thesis have been investigated by the method of literature review, different samples and fictions have also been examined for the application part and the design has been created by design analysis method. It is believed that the thesis will guide the researchers and interested parties who want to work in this field and cannot find any theoretical resources by virtue of research studies and examples to be presented by the thesis.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectGrafiktr_TR
dc.subjectTasarımtr_TR
dc.subjectAnimasyontr_TR
dc.subjectSinema
dc.titleFantastik Animasyon Sinemasında “Matte Painting” Tasarımıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetMitsel dönemlerden, insanlığın en eski korku ve duygularından doğan hayal gücüyle, ortak bir yapı sergileyerek, var olmayan ya da var olması istenilen evren görüntülerini konu alan fantastik animasyon sineması; izleyiciye, algılanan dünyanın çok ötesinde alternatif bir dünya kurgusu sunar. Bu dünyaya ait gerçekleştirilen “Matte Painting Tasarımı”, önemli bir rol üstlenir ve izleyiciyi bu yapının içerisine rahatlıkla dâhil edilmesini sağlar. “Fantastik Animasyon Sinemasında ‘Matte Painting’ Tasarımı”, yaklaşık olarak iki buçuk yıllık bir çalışmanın ve araştırma sürecinin sonunda tamamlanmıştır. Bu süreç içerisinde animasyonlarda uygulanan mat tasarımlarının, animasyonun üretildiği kültüre, zamana, coğrafi ve felsefi düşüncelere göre şekillendiğine tanıklık edilmiştir. Mat tasarımlar gerçekleştirilirken geleneksel yöntemlere ağırlık verilmiş, hareketli ön katmanla, sabit olan arka katmanın dijital platformda birleştirilmeleri sağlanmış ve mat tasarımın basit bir teknik veya yalnızca sinema sektörünün tekelinde yer alan bir kavram olmadığı açıkça görülmüştür. Sinemanın mat kavramını kendi bünyesinde tutamayacağı ve fantastik animasyon kurgusuna sahip yapımların da matlardan yararlandığı düşüncesi ortaya atılmış ve araştırmanın sonunda bu fikri destekleyen örnek uygulama olan “INFERNO” hayata geçirilmiştir. Tezin araştırma sürecinde ve ilerleyen dönemlerinde örnek animasyon kurgusu oluşturulurken dikkat edilen; konu, dönem özellikleri, renk, doku, karakter tasarımı, hareket ve kamera açıları, uzun bir eskiz ve araştırmadan sonra belirlenmiştir. Dante Alighieri’nin İlahi Komedya adlı eserinin INFERNO bölümü, senaryo aşamasına çıkış noktası oluşturmuş ve izleyiciyi içerisine alan, trajik kurguya götüren dramatik bir yapı tekniğiyle yapım aşaması tamamlanmıştır. On aylık bir süre içerisinde yaklaşık olarak 468 çizim ve mat tasarımı dijital olarak gerçekleştirilmiş ve geliştirilen dört farklı tipografi örneği arasından en uygun olanı belirlenmiş ve “INFERNO” adı verilerek font haline getirilmiştir. Tezin kuramsal bölümleri literatür taraması yöntemiyle araştırılmış, uygulama bölümü için de farklı örnekler ve kurgular incelenip tasarım analiz yöntemiyle incelemeler meydana getirilmiştir. Tezin ortaya koyduğu araştırma ve örneklerle, bu alanda çalışmak isteyen ve kuramsal herhangi bir kaynak bulamayan araştırmacılara ve meraklılarına kılavuzluk edeceği düşünülmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentGrafiktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record