Show simple item record

dc.contributor.advisorBaştürk, Necdet
dc.contributor.authorJahed, Hamed
dc.date.accessioned2018-06-11T08:25:57Z
dc.date.available2018-06-11T08:25:57Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-05-25
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4535
dc.description.abstractToday, we do not have to use fossil fuels or any source that will contaminate the environment for energy production when there are many energy sources available. Alternative energy solutions imposed by the establishment, such as hydrogen, biomass and even nuclear are highly insufficient, dangerous, and exist only to perpetuate the profit structure the industry has created. Looking beyond the propaganda and self serving solutions that energy companies put forward, there are a number of clean, abundant and renewable sources of energy available for power generation. Solar energy is well known in society, but the real potential of these sources remains unexpressed. Solar energy, derived from the sun, has such abundance, that one hour of light at high noon contains more energy than what the entire world consumes in a year. Furthermore the issue is not the lack of alternative but the technology that will use it. This study aims at investigating solar powered photovoltaic (PV) water pump systems and the technological feasibility of these systems in the climate conditions of the Tabriz in East Azerbaijan province of Iran. In this regard, various solar powered photovoltaic systems are designed according to the climate conditions of the Tabriz lowland, the characteristics of the existing water wells, the cultivated agricultural products and the amount of water used in the cultivation of these products. The CLIMWAT and CROPWAT programs that developed by the United Nations Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) were used in this study to calculate realistic amounts of irrigation water for the agriculture in the study area. Solar powered water pump systems are modeled by using Lorentz Compass program. As a result, the use of solar photovoltaic water pumping systems has been found technically feasible to meet the irrigation needs of agriculture in the study area.tr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectgüneş enerjili su pompalama sistemleri
dc.subjectfotovoltaik su pompalama sistemi
dc.subjectfotovoltaik pompalama sistemi
dc.subjectsu pompalama sistemi
dc.subjectfotovoltaik
dc.subjectşebekeden bağımsız fotovoltaik sistem
dc.subjectdoğu azerbaycan
dc.subjectspvwps
dc.subjectspvps
dc.subjectwps
dc.subjectsaps
dc.titleDoğu Azerbaycan Bölgesinde Güneş Enerjili Su Pompalama Sistemlerinin Kullanılabilirliğinin Araştırılmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetGünümüzde çok sayıda enerji kaynağı varken enerji üretimi için fosil yakıt veya çevreye zarar verecek her hangi bir kaynağı kullanmak zorunda değiliz. Hidrojen, biokütle ve hatta nükleer gibi alternatif enerji çözümleri yetersiz ve tehlikelidir. Enerji şirketlerinin öne sürdüğü propagandanın ve kendine hizmet eden çözümlerin ötesine bakıldığında güç üretimi için çok sayıda temiz, bol ve yenilenebilir enerji kaynağı görülebilir. Güneş enerjisi toplumca iyi biliniyor ancak bu kaynakların gerçek potansiyeli açıklanmıyor. Güneşten elde edilen güneş enerjisi o kadar verimlidir ki öğle vakti gelen bir saatlik ışık tüm dünyanın bir yılda tükettiği enerjiden daha fazladır. Yani mesele alternatifsizlik değil bunu kullanacak teknolojidir. Bu çalışmada güneş enerjili fotovoltaik (FV) su pompalama sistemleri konusunda yapılan araştırmalar ve mevcut teknolojiler gözden geçirilip, İran’ın Doğu Azerbaycan eyaletinde bulunan Tebriz ovasının iklim şartlarında bu sistemlerinin teknik olarak uygulanabilirliği incelenmiştir. Bunun için Tebriz ovasının iklim koşulları, mevcut su kuyularının karakteristikleri, yetiştirilen tarım ürünleri ve bu ürünlerin yetiştirilmesinde kullanılan su miktarı dikkate alınarak çeşitli güneş enerjili fotovoltaik sistemler tasarlanmıştır. Bölgedeki tarımın sulama suyu miktarlarını gerçekçi bir şekilde hesaplamak için Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (Food And Agriculture Organization of the United Nations - FAO) tarafından geliştirilen CLIMWAT ve CROPWAT programları kullanılmıştır. Güneş enerjili su pompalama sistemleri tasarımları ise Lorentz Compass programıyla modellenmiştir. Sonuç olarak çalışma bölgesindeki tarımın sulama ihtiyaçlarını karşılayabilmek için güneş enerjili fotovoltaik su pompalama sistemleri kullanımı teknik olarak uygun bulunmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentTemiz Tükenmez Enerjilertr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record