Show simple item record

dc.contributor.advisorYıldız Tahincioğlu, Ayşe Nevin
dc.contributor.authorErdoğan, Deniz
dc.date.accessioned2018-06-05T07:50:00Z
dc.date.available2018-06-05T07:50:00Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-04-19
dc.identifier.citationKAYNAKÇA Adaklı, G. (2013). 19.1.2007: Hürriyet’i Nasıl Bilirsiniz? Erişim: 05 Nisan 2018, Azad Alik Ağ Sitesi: https://azadalik.com/2013/03/10/19-1-2007-hurriyeti-nasilbilirsiniz/ Adalet Bakanlığı. (2014). Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Dublin Davaları Tematik Bilgi Notu. Erişim: 10 Aralık 2015, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü İnsan Hakları Daire Başkanlığı Ağ Sitesi: http://www.inhak.adalet.gov.tr/inhak_bilgi_bankasi/tematik_bilginotu/avrupa/dub lin_davalari.pdf AFAD. (2017, Aralık 11). Geçici Barınma Merkezleri Bilgi Notu. Erişim: 19 Aralık 2017, https://www.afad.gov.tr/upload/Node/2374/files/11_12_2017_Suriye_GBM _ Bilgi_Notu.pdf AFAD. (2018, Mart 06). Geçici Barınma Merkezleri Bilgi Notu. Erişim: 08 Mart 2018, https://www.afad.gov.tr/upload/Node/2374/files/06_03_2018_Suriye_GBM_Bilgi _Notu.pdf Agamben, G. (2013). Kutsal İnsan Egemen iktidar ve Çıplak Hayat (İ. Türkmen, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. (1995). Al Jezaare Türk. (2013, Aralık 20). Suriyeliler İstanbul'da Kiraları Artırdı. Erişim: 19 Aralık 2017, http://www.aljazeera.com.tr/haber/suriyeliler-istanbulda-kiralariartirdi Al Jazeera Türk. (2014, Ağustos 17). 'Suriyeli' Gerginliğine Yeni Önlemler. Erişim: 7 Aralık 2017, http://www.aljazeera.com.tr/al-jazeera-ozel/suriyeli-gerginligineyeni- onlemler Al-Monitor. (2014, Temmuz 9). İşsizliğe Suriyeli Mülteci Darbesi. Erişim: 15 Aralık 2017, https://www.al-monitor.com/pulse/tr/originals/2014/07/cetingulec-syrianrefugees- turkey-unemployment-illegal-work.html Alankuş, S. (Ağustos, 2008). Yeni Habercilik Arayışları: Hak Odaklı Habercilik, Yurttaş Gazeteciliği, Barış Gazeteciliği. S. Alankuş (Der.). Okuldan Haber Odasına: Hak Haberciliğine Doğru (s. 2-23). İstanbul: IPS Vakfı Yayınları Amnesty International. (2017). A Perfect Storm: The Failure Of European Policies In The Central Mediterranean. Erişim: 8 Aralık 2017, Amnesty.org Ağ Sitesi: https://www.amnesty.org/en/documents/eur03/6655/2017/en/ Anadolu Ajansı. (2014, Eylül 19). Suriyelilerin Adli Olaylara Karışma Oranı On Binde 33. Erişim: 5 Aralık 2017, http://aa.com.tr/tr/turkiye/suriyelilerin-adli-olaylarakarisma- orani-on-binde-33/118752 Anadolu Ajansı. (2015a, Eylül 14). Almanya Sığınmacıların Hayallerini Erken Bitirdi. Erişim: 7 Aralık 2017, http://aa.com.tr/tr/dunya/almanya-siginmacilarinhayallerini- erken-bitirdi/120331 Anadolu Ajansı. (2015b, Nisan 17). Akdeniz'de Boğulan Kaçak Göçmen Sayısı 10 Kat Arttı. Erişim: 8 Aralık 2017, http://aa.com.tr/tr/dunya/akdenizde-bogulan-kacakgocmen- sayisi-10-kat-artti/56532 Anadolu Ajansı. (2017, Mart 30). Türkiye'deki Suriyelilere 25 Milyar Dolarlık Yardım. Erişim: 10 Ocak 2017, http://aa.com.tr/tr/turkiye/turkiyedeki-suriyelilere-25- milyar-dolarlik-yardim/782973 Aşan, E. (Haziran, 2015). Birlikte Yaşama Suriyeli Sığınmacılar Dahil Mi? Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar Dergisi, 26, 54-63. Ataman, H. (2012). Nefret Suçlarını Farklı Yaklaşımlar Çerçevesinden Ele Almak: Etik, Sosyo-Politik ve Bir İnsan Hakları Problemi Olarak Nefret Suçları. Y. İnceoğlu (Der.). Nefret Söylemi ve/veya Nefret Suçları (s. 47-80). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. (1950). Erişim: 9 Kasım 2017, European Court of Human Rights Ağ Sitesi: http://www.echr .coe.int/Documents/Convention _TUR.pdf Aydın, S. ve Oğuz, H.Ş. (2015). Şeytanlaştırılan Gruplar: Ulus – Devlet Pratiğinde Ötekileştirmenin ve Etnik Kurtulmanın Mültecilik Bağlamında Zihinsel İnşası. İ. Parlak (Ed.). Öteki'nin Var Olma Sancısı: Türk Politik Kültüründe Şeytanlaştırma Eğilimleri (s. 301-348). Bursa: Dora Yayıncılık. Aygül, E. (2010). Facebook’ta Nefret Söyleminin Üretilmesi ve Dolaşıma Sokulması. T. Çomu (Ed.). Yeni Medyada Nefret Söylemi (s. 95-140). İstanbul: Kalkedon Yayınları. Bar-Tal, D. (1989). Delegitimization: The Extreme Case of Stereotyping and Prejudice. D. Bar-Tal, C.F. Graumann, A.W. Kruglanski, ve W. Stroebe (Ed.). Stereotyping and Prejudice: Changing Conceptions (s. 169-182). New York: Springer. Basın İlan Kurumu (2017). Hakkımızda. Erişim: 02 Mayıs 2017, http://www.bik.gov.tr /kurumsal/hakkimizda/ Basın İlan Kurumu (2018). Yerel Gazeteler – Kilis Gazeteleri. Erişim: 03 Mart 2018, http://www.bik.gov.tr/yerel-gazeteler/kilis/ Basın Kanunu. (2004). T. C. Resmi Gazete, 25504, 26 Haziran 2004. BYEGM (Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü). (2017). Kilis Nobel Barış Ödülüne Aday. Erişim: 03 Aralık 2017, http://www.byegm.gov.tr/turkce/faaliyet /kilis-nobel-baris-odulune-aday/92542 Bayram, Y. (2015). Bir Hak İhlali Olarak Ötekileştirme: Gazetelerin Üçüncü Sayfa Haberlerinde Suriyeli Sığınmacıların ‘Öteki’ Temsili. Güvenlik Çalışmaları Dergisi, 17 (3), 1-36. Bayram, Y. (Şubat, 2016). Yerelde Öteki Olmak: Suriyeli Sığınmacıların Trabzon Yerel Gazetelerinde Söylemsel Temsili. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9 (42), 1416-1430. BBC Türkçe. (2009, Ekim 27). 8 Kaçak Göçmen Boğuldu. Erişim: 8 Aralık 2017, http://www.bbc.com/turkce/haberler/2009/10/091027_greece_boat Bek, M. G. (2004). Türkiye'de Televizyon Haberciliği ve Tabloidleşme. İletişim Araştırmaları Dergisi, 2 (1), 9-38. Benhabib, S. (2014). Ötekilerin Hakları Yabancılar, Yerliler, Vatandaşlar (B. Akkıyal, Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları. (2004). Bennett, W.L. (2007). News: The Politics of Illusion. Amerika Birleşik Devletleri: Pearson Longman. Berelson, B. (1952). Content Analysis in Communication Research. New York: Free Press. Betts, A. (2009). Forced Migration and Global Politics. New Jersey: Wiley-Blackwell. Bilgen, E. (2015). Ulus-Devletlerde Mülteciye Yer Yok. Birikim, 320, 9-15. Binark, M. (2010). Nefret Söyleminin Yeni Medya Ortamında Dolaşıma Girmesi ve Türetilmesi. T. Çomu (Ed.). Yeni Medyada Nefret Söylemi (s. 11-53). İstanbul: Kalkedon Yayınları. Binark, M. ve Bayraktutan, G. (2013). Ayın Karanlık Yüzü: Yeni Medya ve Etik. İstanbul: Kalkedon Yayınları. Binark, M. ve Çomu, T. (2013). Yeni Medya Ortamlarında Nefret Söylemi. M. Çınar (Ed.). Medya ve Nefret Söylemi: Kavramlar, Mecralar, Tartışmalar (s. 199-216). İstanbul: Hrant Dink Vakfı Yayınları. Birleşmiş Milletler Türkiye Dergisi. (2013). UNICEF’in de Destek Verdiği Aşı Kampanyası ile 1,5 Milyon Çocuk Çocuk Felcine Karşı Aşılanacak. Erişim: 5 Aralık 2017, http://www.bmdergi.org/tr/unicefin-de-destek-verdigi-asi-kampan yasi-ile-1-5-milyon-cocuk-cocuk-felcine-karsi-asilanacak/ Birsen, H. (2010). Birincil Haber Kaynaklarının Yerel Basında Sunumuna Dair Bir İnceleme. Erciyes İletişim Dergisi, 1(3), 7-22. BMMYK. (2017a). Erişim: 7 Aralık 2017, UNHCR (BMMYK) Ağ Sitesi: http://data.un hcr.org/syrianrefugees/country.php?id=224 BMMYK. (2017b). Desperate Journeys. Erişim: 8 Aralık 2017, UNHCR (BMMYK) Ağ Sitesi: https://data2.unhcr.org/en/documents/download/60865 BMMYK. (2017c). Erişim: 12 Aralık 2017, UNHCR (BMMYK) Ağ Sitesi: http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php Bodur, F. (1997). Yerel Basında Yönetim ve Örgüt Yapısı. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. Boyle, K. (2001). Hate Speech.– The United States Versus the Rest of the World?, Maine Law Review, Vol. 53(2). 486-502. Boyle, K. (2010). Nefret Söyleminin Kontrolü: Uluslararası Standartlar Türkiye’den Neler İstiyor? (S. Bölme, Çev.). A. Çavdar ve A.B. Yıldırım (Haz.). Nefret Suçları ve Nefret Söylemi (s. 63-70). İstanbul: Uluslararası Hrant Dink Vakfı Yayınları. Boztepe, V. (2017). Televizyon Haberlerinde Suriyeli Mültecilerin Temsili. İlef Dergisi, 4(1), 91-122. Bülbül, R. (2001). Haberin Anatomisi ve Temel Yaklaşımlar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Bugün TV. (2014, Ağustos 12). Suriyeli Kiracı Ev Sahibini Öldürdü, Gaziantep'te Mahalle Karıştı. Youtube Ağ Sitesi: https://www.youtube.com/watch?v=x_ VFrryhLC8&feature=youtube_gdata Buz, S. (2004). Zorunlu Çıkış Zorunlu Kabul Mültecilik. Ankara: SGDD Yayınları. Carrabine, E. (2008). Crime, Culture and the Media. Cambridge: Polity Press. Cohen-Almagor, R. (2011). Fighting Hate and Bigotry on the Internet [İnternet’te Nefret ve Bağnazlıkla Mücadele]. Policy & Internet, 3(3), 1-26. Conboy, M. (2007). The Language of the News. New York: Routledge. Council of Europe. (t.y.). Erişim: 15 Kasım 2017, https://www.coe.int/t/dghl/monito ring/ecri Çınar, M. (2013). Habercilik ve Nefret Söylemi. M. Çınar (Ed.). Medya ve Nefret Söylemi: Kavramlar, Mecralar, Tartışmalar (s. 137-152). İstanbul: Hrant Dink Vakfı Yayınları. Çomu, T. (2012). Video Paylaşım Ağlarında Nefret Söylemi: Youtube Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara. Çukurova Gazetesi. (2017, Temmuz 17). Dolandırıcı Suriyeli Çıktı. Erişim: 15 Aralık 2017, http://www.cukurovagazetesi.com/dolandirici-suriyeli-cikti-35157.html Demirci Yılmaz, Tuba. (2017). Suriyeli Kadın Tecavüze Uğrayıp Öldürüldü; Kadın Bedeni Savaş Alanı Haline Getiriliyor. Erişim: 07 Kasım 2017, Ekmek ve Gül Ağ Sitesi: https://ekmekvegul.net/gundem/suriyeli-kadin-tecavuze-ugrayip-olduruldukadin- bedeni-savas-alani-haline-getiriliyor Denizli Güncel. (2017, Nisan 24). Aktepe’de Suriyeli Gerginliğine Kan Donduran Savaş Çağrısı. Erişim: 20 Aralık 2017, http://www.denizliguncel.com/3- sayfa/aktepede-suriyeli-gerginligine-kan-donduran-savas-cagrisi-h2798.html Diken. (2015, Haziran 19). Macaristan ‘Çare’yi Buldu: Göçmenlere Karşı 175 Kilometrelik Duvar. Erişim: 23 Aralık 2017, http://www.diken.com.tr/macaristancareyi- buldu-gocmenlere-karsi-175-kilometrelik-duvar/ Doğanay, Ü. ve Çoban Keneş, H. (2015). Hak Temelli Bakış Açısının Yokluğu ve Ayrımcı Söylemler Açısından Gazete Haberlerinde Mülteci Kadınlar. Yayınlanmamış RWI Projesi. Duman, H.H. (2007). Osmanlı Döneminde Yerel Basın. S. Gezgin (Ed.). Türkiye’de Yerel Basın (s. 77-88). İstanbul: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları DW. (2015, Şubat 12). Suriyelilere Çalışma İzni Geliyor. Erişim: 10 Aralık 2017, http://www.dw.com/tr/suriyelilere-%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fma-iznigeliyor/ a-18250816 Efe, İ. (2015). Türk Basınında Suriyeli Sığınmacılar. (SETA Yayınları: 57). Erişim: 25.12.2017, SETA (Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı) Ağ Sitesi: http://file.setav.org/Files/Pdf/20151225180911_turk-basininda-suriyelisiginmacila r-pdf.pdf Elmas, F.Y. (Ekim, 2015). Avrupa’da Göç İkilemi: Değerler ve Çıkarlar. Analist, 56, 20-35. En Son Haber. (2017, Ağustos 09). Suriyeli Gelin İstanbul'da Kayınvalidesini Öldürdü. Erişim: 7 Kasım 2017, http://www.ensonhaber.com/suriyeli-gelin-istanbuldakayinvalidesini- oldurdu.html Erdoğan, M.M. (2015). Türkiye'deki Suriyeliler - Toplumsal Kabul ve Uyum. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Erinç, O. (Haziran, 1998). Gazeteci-Haber Kaynağı İlişkileri. II. Yerel Medya Eğitim Semineri (14-17). Trabzon: Ümit Yayıncılık. Etimoloji Türkçe. (2017). Erişim: 14 Aralık 2017, https://www.etimolojiturkce.com /kelime/haber Evrensel. (2017a, Eylül 23). Elmalı'da 600 Kişilik Irkçı Grup 'Suriyeli Avı'na Çıktı. Erişim: 15 Aralık 2017, https://www.evrensel.net/haber/333201/elmalida-600- kisilik-irkci-grup-suriyeli-avina-cikti Evrensel. (2017b, Mayıs 22). Yerli İşçiye 70 TL, Suriyeliye 37 TL Yevmiye. Erişim: 12 Aralık 2017, https://www.evrensel.net/haber/320598/yerli-isciye-70-tl-suriyeliye- 37-tl-yevmiye Evrensel (2017c, Ağustos 22). Karapınar’da Suriyelilere Dönük Irkçı Kışkırtma. Erişim: 2 Aralık 2017, https://www.evrensel.net/haber/330169/karapinardasuriyelilere- donuk-irkci-kiskirtma Evrensel. (2017d, Temmuz 06). Yerel Gazetelerde Nefret Söylemi Arttı. Erişim: 30 Aralık 2017, https://www.evrensel.net/haber/325558/yerel-gazetelerde-nefretsoylemi- artti Evrensel (2014, Ağustos 24). Ayakkabıcılar Sitesi Diken Üstünde. Erişim: 5 Aralık 2017, https://www.evrensel.net/haber/90548/ayakkabicilar-sitesi-diken-ustunde Ferris, E. G. (2011). The Politics of Protection, The Limits of Humanitarian Action. Washington: Brookings Institution Press. Fowler, R. (2007). Language in the News: Discourse and Ideology in the Press (11. bs.). New York: Routledge. Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik. (2016). T. C. Resmi Gazete, 29594, 15 Ocak 2016. Geçici Koruma Yönetmeliği. (2014). T. C. Resmi Gazete, 29153, 22 Ekim 2014. Girgin, A. (2009). Türkiye’de Yerel Basın. İstanbul: Der Yayınları. Gitlin, T. (2008). Media Routines and Political Crisis. H. Tumber (Ed.). Journalism: Critical Concepts in Media and Cultural Studies Volume II (s. 178-207). Oxon: Routledge. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. (2005). İltica ve Göç Alanındaki Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Eylem Planı. Erişim: 2 Ekim 2015 http://www.goc.gov.tr/files/files/turkiye_ulusal_eylem_plani(3).pdf Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. (2015). Geçici Korumanın Unsurları. Erişim: 12 Aralık 2017, http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-korumanin-unsurlari_ 409_558_1095 _icerik Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. (2017). Kitlesel Akınlar. Erişim: 12 Aralık 2017, http://www.goc.gov.tr/icerik3/kitlesel-akinlar_409_558_559 Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. (2018). Geçici Koruma: Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin İllere Göre Dağılımı. Erişim: 03 Mart 2018, http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik Göker, G. ve Keskin, S. (2015). Haber Medyası ve Mülteciler: Suriyeli Mültecilerin Türk Yazılı Basınındaki Temsili. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi (41), 229- 256. Göktuna Yaylacı, F. (Nisan, 2017). Eskişehir Yerel Basınında “Mülteciler” ve “Suriyeliler”. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 20(1), 1-40. Göregenli, M. (2012). Temel Kavramlar: Önyargı, Kalıpyargı ve Ayrımcılık. M. Ayan Ceyhan ve K. Çayır (Der.). Ayrımcılık: Çok Boyutlu Yaklaşımlar (s. 17-27). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Göregenli, M. (2013a). Nefret Söylemi ve Nefret Suçları. M. Çınar (Ed.). Medya ve Nefret Söylemi: Kavramlar, Mecralar, Tartışmalar (s. 57-73). İstanbul: Hrant Dink Vakfı Yayınları. Göregenli, M. (2013b). Ayrımcılığın Meşrulaştırılması. M. Çınar (Ed.). Medya ve Nefret Söylemi (s. 39-54). İstanbul: Hrant Dink Vakfı Yayınları. The Guardian. (2014, Eylül 02). Syrian Refugees Trigger Child Labour Boom in Turkey. Erişim: 23 Aralık 2017, https://www.theguardian.com/law/2014/sep/02 /syria-refugees-child-labour-turkey The Guardian. (2016, Nisan 11). Fewer than 0.1% of Syrians in Turkey in Line for Work Permits. Erişim: 22 Aralık 2017, https://www.theguardian.com /world/2016/apr/11/fewer-than-01-of-syrians-in-turkey-in-line-for-work-permits Güreli, N. (Haziran, 1998). Örnekleriyle Haberleri Kıyaslama-Redaksiyon. II. Yerel Medya Eğitim Semineri (34-41). Trabzon: Ümit Yayıncılık. Gürle, N.Ş. (2012). İstanbul'da Refakatsiz Sığınmacı ve Mülteci Çocukların Karşılaştıkları Sorunlar ve Uygulamalar. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul. Haber Ankara (2017, Temmuz 04). Ankara’da Gerginlik Demetevler’de Mahalleliler ve Suriyeliler Arasında Tartışma. Erişim: 2 Aralık 2017, http://www.haberankara.com/ankara-da-gerginlik-demetevler-de-mahalleliler-vesuriyeliler- arasinda-tartisma/60185/ Haber Türk (2017, Nisan 17). Mersin’de Suriyelilerle Belde Halkı Arasında Gerilim. Erişim: 2 Aralık 2017, http://www.haberturk.com/gundem/haber/1464879- mersinde-suriyelilerle-halk-arasinda-gerilim/6 Haberler.com. (2017, Ekim 18). Suriyeli Çocuklara Aşı Talimatı. Erişim: 5 Aralık 2017, https://www.haberler.com/suriyeli-cocuklara-asi-talimati-10144744-haberi/ Hall, S., Critcher, C., Jefferson, T., Clarke, J. ve Roberts, B. (1982). Policing the Crisis: Mugging, The State, and Law and Order. Hong Kong: The Macmillan Press. Hatay Mahalli Haber. (2016, Temmuz 07). AKP Yanlış Dış Politikasından Dönmelidir. Erişim: 13 Aralık 2017, http://www.hataymahallihaber.com/haberler/akp-yanlisdis- politikasindan-donmelidir-haberi/1651560 Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme. (1965). Erişim: 9 Kasım 2017, The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights Ağ Sitesi: http://www.ohchr.org/EN/ Professional Interest/ Pages/CERD.aspx Hrant Dink Vakfı. (2013). Medyada Nefret Söylemi ve Ayrımcı Dil Eylül - Aralık 2013 Raporu. Erişim: 13 Aralık 2017, https://hrantdink.org/attachments/article/276/ Eylul-Aralik2013_nefretsoylemi_ayrimcisoylem_ raporu.pdf Hrant Dink Vakfı. (2014). Medyada Nefret Söylemi ve Ayrımcı Dil Eylül-Aralık 2014 Raporu. Erişim: 13 Aralık 2017, http://nefretsoylemi.org/rapor/EylulAralik2014 raporuson.pdf Hududeli. (2016a, Ağustos 31). Suriyeli Ceylan Mağduru. Hududeli. (2016b, Kasım 19). Sahte Ehliyet ve Pasaport Basan Suriyeliler Yakalandı. Hududeli. (2016c, Aralık 26). Güveni Kötüye Kullanma. Hududeli. (2017a, Ocak 18). Asayiş Bülteni. Hududeli. (2017b, Haziran 16). Asayiş Bülteni. Hududeli. (2017c, Temmuz 07). Künye. Hududeli. (2017d, Temmuz 27). Suriyeli Kadının Otomobilini Kundaklayan Suriyeliler Yakalandı. Hürriyet. (2013a, Mayıs 11). Reyhanlı’da Korkutan Gerilim. Erişim: 10 Ocak 2018, http://www.hurriyet.com.tr/reyhanlida-korkutan-gerilim-23257461 Hürriyet. (2013b, Mayıs 12). Demirtaş’tan Reyhanlı Açıklaması: Hükümetin Yanındayız. Erişim: 13 Aralık 2017, http://www.hurriyet.com.tr/demirtastanreyhanli- aciklamasi-hukumetin-yanindayiz-23263778 Hürriyet (2014, Temmuz 15). Maskeli ve Satırlı Grup Suriyelilerin İşyerlerini Bastı. Erişim: 2 Aralık 2017, http://www.hurriyet.com.tr/maskeli-ve-satirli-grupsuriyelilerin- isyerlerini-basti-26807487 Hürriyet. (2015, Mayıs 28). Mesleklerinde 50. Yılını Dolduran Gazetecilere Plaket Verildi. Erişim: 4 Nisan 2018, http://www.hurriyet.com.tr/mesleklerinde-50- yilini-dolduran-gazetecilere-plaket-verildi-37118861 Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı ile Mücadele Konulu Çerçeve Kararı. (2008). Erişim: 15 Kasım 2017, EUR Lex Ağ Sitesi: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ /LexUriServ.do?uri=OJ:L: 2008:328:0055:0058:en:PDF İçişleri Bakanlığı. (2017, Temmuz 05). Basın Açıklaması. Erişim: 10 Kasım 2017, https://www.icisleri.gov.tr/basin-aciklamasi05072017 İHA. (2013, Eylül 09). Nezir Çağlar, Dünya Evine Girdi. Erişim: 7 Nisan 2018, http://www.iha.com.tr/kilis-haberleri/nezir-caglar-dunya-evine-girdi-kilis-543535/ İnal, M.A. (1992). Türk Basını Üzerine Bir İnceleme: Konu Seçimi, Metin Kurgusu ve Haberin Hazırlanması. Doktora Tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara. İnal, M.A. (1996). Haberi Okumak. İstanbul: Temuçin Yayınları. İnal, M.A. (1997). Haber Metinlerine Temel Bir Bakış: Temel Sorunlar ve Örnek Çalışmalar. İLEF Yıllık’94, 7, 135-163. İnal, A. (2010). Tabloid Habercilik. B. Çaplı ve H. Tuncel (Ed.). Televizyon Haberciliğinde Etik (s. 163-178). Fersa Matbaacılık: Ankara. İnceoğlu, Y. (2012). Nefret Söylemi ve/veya Nefret Suçları. İstanbul: Ayrıntı Yayınları. İnceoğlu, Y. ve Sözeri, C. (2012). Nefret Suçlarında Medyanın Sorumluluğu: “Ya Sev Ya Terk Et Ya Da…”. Y. İnceoğlu (Der.). Nefret Söylemi ve/veya Nefret Suçları (s. 23-37). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. İnuğur, N. (2005). Basın ve Yayın Tarihi. İstanbul: Der Yayınları. Janowitz, M. (2008). Professional Models in Journalism: The Gatekeeper and The Advocate. H. Tumber (Ed.). Journalism: Critical Concepts in Media and Cultural Studies Volume II (s. 45-56). Oxon: Routledge. Kanal V. (2017, Ağustos 03). Suriyeli Kadın Fuhuş Pazarlığı Yaparken Yakalandı. Erişim: 15 Aralık 2017 http://www.kanalv.com.tr/antalya-haber/suriyeli-kadinfuhus- pazarligi-yaparken-yakalandi/6730 Karan, U. (2010). Nefret Suçlarından Ne Anlıyoruz?, (M.A. Bahit, Çev.). A. Çavdar ve A.B. Yıldırım (Haz.). Nefret Suçları ve Nefret Söylemi (s. 55-62). İstanbul: Uluslararası Hrant Dink Vakfı Yayınları. Kaya, A. (2014). Uluslararası Göç Teorileri Bağlamında Yeni Göç Türlerini Anlamaya Çalışmak: Türkiye’de “Yabancı” ve “Öteki” Olmak. M. Tuna (Ed.). Türkiye ve Yeni Uluslararası Göçler (s. 13-37). Ankara: Sentez Yayıncılık. Kaygısız, İ. (2017). Suriyeli Mültecilerin Türkiye İşgücü Piyasasına Etkileri. Erişim: 01 Aralık 2017, http://www.fes-tuerkei.org/media/pdf/D%C3%BCnyadan/2017/ Du308nyadan%20-%20Suriyeli%20Mu308ltecilerin%20Tu308rkiye%20I307s3 27gu308cu308%20Piyasasina%20Etkileri%20.pdf adresinden alındı Kent. (2016a, Ağustos 09). Asayiş Bülteni. Kent. (2016b, Eylül 09). Okul Soyan Suriyeli Hırsızlar Yakalandı. Kent Gazetesi. (2016c, Kasım 23). Şafakta Savaşanlar. Erişim: 4 Nisan 2018, http://kentgazetesi. biz/safakta-savasanlar/ Kent. (2017a, Mart 02). Reklam. Kent. (2017b, Nisan 13). Dilenci Yüzünden Baba ve Oğlu Bıçaklandı. Kent. (2017c, Nisan 21). Arkadaşını Öldürüp Kaçan Suriyeli Yakalandı. Kent. (2017d, Nisan 22). Yaşlı Adam Evlilik Vaadiyle Kilis’te Dolandırıldı. Kent. (2017e, Mayıs 09). 3 Suriyeli Çalıştıkları Atölye Sahibinin Oğlunu Öldürdü. Kent. (2017f, Mayıs 16). Gürültü Cinayeti Failler Suriyeli. Kent. (2017g, Mayıs 22). Kuyumcu Suriyeliye Darbeyi Suriyeli Vurdu. Kent. (2017h, Haziran 07). Suriyelilerin Gürültü Kavgası Kanlı Bitti: 1 Ölü. Kent. (2017i, Temmuz 07). Künye. Kent. (2018, Nisan 04). 79. Boyut. Erişim: 4 Nisan 2018, http://kentgazetesi.biz/79- boyut-ahmet-barutcu-780/ Keyman, E.F. (2013). Nefret Söylemi, Nefret Suçu, Demokrasi ve Birlikte Yaşama: Türkiye Örneği. M. Çınar (Ed.). Medya ve Nefret Söylemi: Kavramlar, Mecralar, Tartışmalar (s. 7-13). İstanbul: Hrant Dink Vakfı Yayınları. Kıratlı, T. (2011). Mülteci ve Sığınmacıların Toplumsal Görünümü: Türkiye Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta. Kilis Valiliği. (2017). Süreli Yayınlar Listesi. Erişim: 11 Mart 2017, http://www.kilis.gov.tr/anasayfa Koloğlu, O. (2013). Osmanlı’dan 21. Yüzyıla Basın Tarihi. İstanbul: Pozitif Yayınları. Korkut, R. (2010). Türkiye'de Sığınmacı ve Mülteciler. Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi, Niğde. Kovucu, M. (2016). Suriyeli Sığınmacıların Gaziantep Yerel Basınında Temsili. Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep. Lippman, W. (2008). The Nature of the News. H. Tumber (Ed.). Journalism: Critical Concepts in Media and Cultural Studies Volume I (s. 191-200). Oxon: Routledge. McGonagle, T. (2001). Wresting (Racial) Equality from Tolerance of Hate Speech. Dublin University Law Journal (ns) 21, 21-54. Mardin Arena. (2016, Mart 04). Mardinliler İsyanda: ''Hastane Yetmiyor Artık''. Erişim: 2 Aralık 2017, http://www.mardinarena.com/haber-mardinliler-isyandahastane- yetmiyor-artik-9727.html Marfleet, P. (2006.) Refugees in a Global Era. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Medeni ve Siyasal Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme. (1966). Erişim: 9 Kasım 2017, The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights Ağ Sitesi: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx Milliyet. (2012, Eylül 22). Suriyeli Mülteciye Üniversite Kapısı. Erişim: 13 Ocak 2017, http://www.milliyet.com.tr/suriyeli-multeciye-universite-kapisi-gundem-1600266/ Milliyet. (2013, Aralık 15). Suriyeliler Akın Etti Kiralar % 30 Yükseldi. Erişim: 15 Aralık 2017 http://www.milliyet.com.tr/suriyeliler-akin-etti-kiralar-30/ekonomi /detay/1807803/default.htm Milliyet. (2014a, Mart 04). Suriyeliler Sınır İllerinde Kira ve Emlak Fiyatlarını Uçurdu. Erişim: 15 Kasım 2017 http://www.milliyet.com.tr/suriyeliler-sinir-illerindekira/ gundem/detay/1846010/default.htm Milliyet. (2014b, Ağustos 12). Suriyeli, Ev Sahibini Öldürdü Gaziantep Karıştı. Erişim: 15 Ocak 2018 http://www.milliyet.com.tr/suriyeli-ev-sahibini-oldurdu-gundem- 1924417/ Milliyet. (2017, Aralık 11). Suriyeli Hırsız Çaldığı Çelik Kasayla Birlikte Yakalandı. Erişim: 15 Aralık 2017 http://www.milliyet.com.tr/suriyeli-hirsiz-caldigi-celikkasayla- aydin-yerelhaber-2460121/ Mutlu, E. (1995). İletişim Sözlüğü (2. bs.). Ankara: Ark Yayınevi. Mutlu, E. (Haziran, 1998). Yerel Basın ve Demokrasi. II. Yerel Medya Eğitim Semineri (95-102). Trabzon: Ümit Yayıncılık. Mülteciler Derneği. (2017, Kasım 15). Suriyeliler Üniversitelere Sınavsız mı Girecek. Erişim: 11 Aralık 2017, http://multeciler.org.tr/suriyeliler-universitelere-sinavsizmi- girecek/ NTV. (2011, Nisan 30). Suriyelilerin İlk Görüntüsü. Erişim: 19 Aralık 2017, https://www.ntv.com.tr/turkiye/suriyelilerin-ilk-goruntusu,vM6jtZD6rE- 8a0dmj2IE1g adresinden alındı. NTV. (2012, Ağustos 02). Suriyeliler Geldi, Kiralar 3 Kat Arttı. Erişim: 19 Kasım 2017, https://www.ntv.com.tr/turkiye/suriyeliler-geldi-kiralar-3-kat-artti,SXaKS XkATk WS4yBsdIA2og NTV. (2015, Temmuz 30). Kontrolsüz Mülteci Girişleri 30 Yıllık Aşı Takvimini Bozdu. Erişim: 5 Aralık 2017, https://www.ntv.com.tr/saglik/kontrolsuz-multeci-girisleri- 30-yillik-asi-takvimini-bozdu,PneSuYJO10uc_WWz4s7CNg NTV. (2017, Mart 09). 15 Bine Yakın Suriyeli Öğrenci Üniversitelerde Eğitim Görüyor. Erişim: 19 Aralık 2017, https://www.ntv.com.tr/egitim/15-bine-yakin-suriyeliogrenci- universitelerde-egitim-goruyor,N2KI5GnStE2olmPkIhmQLA Onursoy, S. (Ocak, 2010). Haber Türleri Boyutunda Gazetelerde Renk Kullanımı. Marmara İletişim Dergisi, 16, 57-74. Optimus Haber. (2012, Ağustos 16). MHP İl Başkan Yardımcısı Nezir Çağlar’dan Bayram Mesajı. Erişim: 4 Nisan 2018, http://www.optimushaber.com/mhp-ilbaskan- yardimcisi-nezir-caglardan-bayram-mesaji-29000h.htm Orhan, O. ve Gündoğar, S.S. (Ocak, 2015). Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Etkileri. (Rapor No: 195). Erişim: 30 Kasım 2017, ORSAM Ağ Sitesi: http://www. orsam.org.tr/eski/tr/trUploads/Yazilar/Dosyalar/201519_rapor196tur.pdf OSCE/ODIHR. (2005). Combating Hate Crimes in the OSCE Region: An Overview of Statistics, Legislation and National Initiatives. Polonya: Office for Democratic Institutions and Human Rights. OSCE/ODIHR. (2011). Hate Crimes in the OSCE Region – Incidents and Responses Annual Report for 2010. Erişim: 15 Ocak 2018, Organization for Security and Co-operation in Europe Ağ Sitesi: http://www.osce.org/odihr/102119?download =true Özer, Ö. (2011). Haber Söylem İdeoloji: Eleştirel Haber Çözümlemeleri. Konya: Literatürk. Özçetin, D. (2014). Türkiye'de Kent Yoksullarının Haber Söyleminde Damgalanması ve Suçlulaştırılması: Kapkaç Olayları ve 'Sorunlu' Alt Sınıf Mahallelerinin Temsili. Doktora Tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara. Özgür, N. (2012). Modern Türkiye’nin Zorunlu Göçmenleri: Muhacirler, İskânlılar, Mübadiller, İslamlar, Soydaşlar, “G” Grubu, Mülteciler, “Tekne Mültecileri”. G. Ihlamur-Öner ve A.Ş. Öner (Der.). Küreselleşme Çağında Göç Kavramlar, Tartışmalar (s. 199-216). İstanbul: İletişim Yayınları. Özhan, M. (2011). Türkiye'de Mülteci Sorunu: Tokat Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat. Özkarslı, F. (2014). Suriye’den Türkiye’ye Göç ve Suriyelilerin Enformel İstihdamı (Mardin Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Artuklu Üniversitesi, Mardin. Özyiğit, E. (2008). Toplumsal İktidar ve Medya Gazi Mahallesi Olaylarının Basında Sunumu. İstanbul: Birey. Pandır, M., Efe. İ. ve Paksoy, A.F. (2015). Türk Basınında Suriyeli Sığınmacı Temsili Üzerine Bir İçerik Analizi. Marmara İletişim Dergisi, 24, 1-26. Parker, S. (2015). ‘Unwanted Invaders’: The Representation of Refugees and Asylum Seekers in the UK and Australian Print Media. eSharp: Myth and Nation, 23, 1- 21, Erişim: 5 Mart 2018, orca.cf.ac.uk/79108/ Parlak, İ. (2015). Öteki’nin Var Olma Sancısı: Türk Politik Kültüründe Şeytanlaştırma Eğilimleri. Bursa: Dora Yayıncılık. Philo, G., Briant, E. ve Donald, P. (2013). Bad News for Refugees. London: Pluto Press Post, R. (2009). Hate Speech. I. Hare ve J. Weinstein (Ed.). Extreme Speech and Democracy (s. 123-138). New York: Oxford University Press. Preston, P. (2009). Making the News: Journalism and News Culture in Europe. Oxon: Routledge. Radikal. (2014, Ağustos 09). Hamallar Sopalarla Suriyelileri Kovaladı. Erişim: 5 Aralık 2017, http://www.radikal.com.tr/turkiye/hamallar-sopalarla-suriyelilerikovaladi- 1205899/ Seta. (2016, Mart 09). Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Eğitimi. Erişim: 5 Kasım 2017, https://www.setav.org/etkinlikler/turkiyedeki-suriyeli-cocuklarin-egitimi/ Sönmez, Z. (Aralık, 2014). Komşuda Kriz: Suriyeli Mülteciler. Erişim: 1 Aralık 2017 tarihinde https://www.academia.edu/9632223/Kom%C5%9Fuda_Kriz_Suriyeli _M%C3%BClteciler_Rapor_-_Z%C3%BCmr%C3%BCt_S%C3%B6nmez Sözcü. (2013, Mayıs 28). Başbakan Aklını Başına Alsın. Erişim: 13 Aralık 2017, http://www.sozcu.com.tr/2013/gunun-icinden/basbakan-aklini-basina-alsin- 301598/ Sözen, E. (Şubat, 2004). Yerel Medya Ne Kadar Yerel. X. Yerel Medya Eğitim Semineri (s. 107-112). Ankara: Byegm Yayınları. Sputnik Türkiye. (2017, Haziran 01). Türkiye'deki Suriyeli Çocukların Yarısı Okula Gidemiyor. Erişim: 19 Aralık 2017, https://tr.sputniknews.com/turkiye/2017 06011028705859-turkiye-suriyeli-cocuklarin-yarisi-okula-gidemiyor/ Şanlıurfa Olay. (2016, Nisan 10). Mülteci Değil Uyuşturucu Tüccarı. Erişim: 15 Aralık 2017, http://www.sanliurfaolay.com/sanliurfa/multeci-degil-uyusturucutuccari/88 41 Şapolyo, E.B. (1971). Türk Gazeteciği Tarihi. Ankara: Güven. Şeker, M. (2007). Tekniği, İçeriği, Çalışan Profili, Haber Kaynakları, Ekonomi Politiği, Gücü ve Sorunlarıyla Yerel Gazeteler. Konya: Tablet. Şentürk Kara, E. ve Yılmaz, M.B. (2015). Malatya Yerel Basınında Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Haberlerin İncelenmesi. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 6(2), 54-69. T24. (2014, Aralık 01). Misafir Söylemini Bırak, Mülteci Haklarına Bak. Erişim: 13 Aralık 2017, http://t24.com.tr/yazarlar/nurcan-baysal/misafir-soylemini-birakmulteci- haklarina-bak,10717 TGRT Haber. (2001, Aralık 19). Kilis’te Mahalli Gazeteye Silahlı Saldırıda Bulunuldu. Erişim: 4 Nisan 2018, http://www.tgrthaber.com.tr/egitim/19427.html?part= na&pcat=news-detail&catKey=egitim&subCatKey=19427&section The Telegraph. (2015, Temmuz 20). Illegal Immigrants Drowned Trying To Swim The English Channel. Erişim: 8 Aralık 2017, http://www.telegraph.co.uk/news/uk news/immigration/11751431/Illegal-immigrants-drowned-trying-to-swim-the- English-Channel.html Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. (2014). T. C. Resmi Gazete, 28940, 13 Mart 2014. Tokgöz, O. (2013). Temel Gazetecilik (10. bs.). Ankara: İmge. Topuz, H. (2003). II. Mahmut’tan Holdinglere Türk Basın Tarihi (2. bs.). İstanbul: Remzi Kitabevi. Tuchman, G. (1978). Making the News: A Study in the Construction of Reality. London: Collier MacMillan. Turan, Y. (1992). Demokratikleşmede Yerel Basının İşlevi. Yerel Basın Kurultayı Paneller 4. Adana: Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Yayınları. Türk Ceza Kanunu. (2004). T. C. Resmi Gazete, 25611, 26 Eylül 2004. Türk Dil Kurumu (2017). Erişim: 03 Mart 2017, http://www.tdk.gov.tr/index.php? option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.58c1015532cc61.11479211 Türk Vatandaşlığı Kanunu. (2009). T. C. Resmi Gazete, 27256, 29 Mayıs 2009. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. (1982). T. C. Resmi Gazete, 17863, 9 Kasım 1982. Türkiye Gazeteciler Federasyonu (2018). Üye Meslek Örgütleri. Erişim: 03 Nisan 2018, http://www.tgf.com.tr/firma-rehberi/kilis-gazeteciler-cemiyeti-101.html Türkiye İstatistik Kurumu (2017). Yazılı Medya İstatistikleri 2015. Erişim: 03 Mayıs 2017, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21543 Uçak Erdoğan, E. ve Tarlan, K.V. (Ekim, 2016). Suriyeli Mültecilerin Türkiye’deki Sivil Hayata İntibakina Yönelik Envanter Çalışması. Erişim: 1 Aralık 2017, http://www.hyd.org.tr/attachments/article/219/suriyeli-multecilerin-turkiyedekisivil- hayata-intibakina-yonelik-envanter-calismasi.pdf Ulus, S. (Temmuz, 1993). Yerel Basınımız. Marmara İletişim Dergisi, 3, 77-88. UNESCO. (1980), Many Voices One World: Towards a New More Just and More Efficient World Information and Communication Order. New York: Unesco. Ünal, S. (2014). Türkiye’nin Beklenmedik Konukları: ‘Öteki’ Bağlamında Yabancı Göçmen ve Mülteci Deneyimi. ZfWT (Zeitschrift für die Welt der Türken), 6(3), 65-89. Van Dijk, T.A. (1988). News Analysis: Case Studies of International and National News In the Press. London: Lawrence Erlbaum Associates Publishers. Van Dijk, T.A. (1988a). News as Discourse. New Jersey: Hillsdale. Van Dijk, T. A. (1991) Racism and the Press. London: Routledge. Van Dijk, T.A. (1995). Aims of Critical Discourse Analysis [Eleştirel Söylem Çözümlemesinin Amaçları]. Japanese Discourse, Vol. I , 17-27. Van Dijk, T.A. (2001). Critical Discourse Analysis [Eleştirel Söylem Çözümlemesi]. D. Schiffrin, D. Tanen ve H.E. Hamilton (Ed.). The Handbook of Discourse Analysis (s. 352-371). ABD: Blackwell. Van Dijk, T. A. (2003). Söylem ve İdeoloji: Çokalanlı Bir Yaklaşım (B. Çoban, Z. Özarslan ve N. Ateş, Çev.). B. Çoban ve Z. Özarslan (Der.). Söylem ve İdeoloji: Mitoloji-Din-İdeoloji. (s. 13-112). İstanbul: Su Yayınları. Van Dijk, T. A. (2007). Haberlerin Söylem Olarak Disiplinlerarası İncelenmesi (Ö. Çolak ve E. Şahin, Çev.). Erişim: 20 Kasım 2017, Nefret.soylemi.org Ağ Sitesi: http://www.nefretsoylemi .org/resimler/200911199701959490.pdf Van Dijk, T. A. (2010). Söylem ve İktidar (P. Uygun, Çev.). A. Çavdar ve A.B. Yıldırım (Haz.). Nefret Suçları ve Nefret Söylemi (s. 9-44). İstanbul: Uluslararası Hrant Dink Vakfı Yayınları. Vizyon Havadis. (2018, Ocak 12). Kilis Basın Cemiyeti Kilis’i Temsil Etti. Erişim: 4 Nisan 2018, http://vizyonhavadis.com/kilis-basin-cemiyeti-kilisi-temsil-etti/ Vural, A.M. (1999). Yerel Basın ve Kamuoyu. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. Waldron, J. (2012). The Harm in Hate Speech, Amerika Birleşik Devletleri: Harvard University Press. Weber, A. (2009). Manual on Hate Speech. Fransa: Council of Europe Publishing. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu. (2013). T. C. Resmi Gazete, 28615, 4 Nisan 2013. Yaşar, R. (2014). Kilis’te Sığınmacı Algısı: Toplumsal Otizm ve Ötekileştirme Sürecinin İlk Görünümleri. Erişim: 13 Aralık 2017 http://uploads.worldlibrary.org /uploads/pdf/20141118204244kilis_te_s___nmac__alg_s_.pdf Yeni Dönem. (2016, Kasım 21). Hastaneleri Suriyeliler Bastı. Erişim: 2 Aralık 2017, http://www.yenidonem.com.tr/yazar/lale-akasoy/hastaneleri-suriyeliler- %E2%80%98basti/4518.html Yeniçağ. (2015, Ağustos 14). Suriyeli Sığınmacılarla Hastalıklar Da Geldi. Erişim: 15 Aralık 2017, http://www.yenicaggazetesi.com.tr/suriyeli-siginmacilarlahastaliklar- da-geldi-119212h.htm Yenigün (2016, Temmuz 10). Konya’da Tehlikeli Gerginlik. Erişim: 2 Aralık 2017, http://www.gazeteyenigun.com.tr/konyada-tehlikeli-gerginlik/146928/ Yıldız Tahincioğlu, A.N. (2014, 5-7 Aralık). Suriyeli Mülteci Çocukların Yaygın Medyada Temsili ve Irkçılık. Türkiye’nin İnsan Hakları Gündemi Konferansı, İstanbul. Yıldız Tahincioğlu, A.N. (2017). Eleştirel Haber Çalışmalarının Ötesine Geçmek: Haberde Muhalefetin Olanakları Üzerine Bir Tartışma. Global Media Journal TR Edition, 7(14), 105-126. Yumul, A. (2013). Nefret Suçu ya da “Ölü Vicdanlar Ülkesi”. M. Çınar (Ed.). Medya ve Nefret Söylemi: Kavramlar, Mecralar, Tartışmalar (s. 127-134). İstanbul: Hrant Dink Vakfı Yayınları. Yüksel, E. ve Gürcan, H.İ. (2005). Haber Toplama ve Yazma. Konya: Tablet Yayınları. Zampano, G., Moloney, L., Juan, J. (2015). Migrant Crisis: A History of Displacement. Erişim: 6 Aralık 2017, WSJ Ağ Sitesi: http://graphics.wsj.com/migrant-crisis-ahistory- of-displacement/tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4519
dc.description.abstractIn 2011, after the clashes and civil war in Syria, Turkey has started to receive mass migration together with other neighbouring countries. Within seven years around three and a half million citizens of the Syrian Arab Republic have arrived in Turkey. Since stability in the region would not be implemented for many years, it is considered that the majority of asylum seekers will try to settle in Turkey. The social acceptance will be achieved by the government regulations and individual experiences, but the role of media is crucial. Media is an important element to set a social perception and it is the most effective tool in production and dissemination of hate speech. Hate speech is inciting, promoting, or legitimizing forms of racial hatred, xenophobia, or other forms of hatred based on intolerance, including religious intolerance and it finds expression in the form of aggressive nationalism and ethnocentrism, discrimination and enmity toward minorities, immigrants and people of immigrant backgrounds. Asylum seekers are one of the groups that are in the target of this discourse. In closed texts such as newspapers such discourses appear more implicitly under the name of journalistic principles that provide objectivity. Crime news, report a lot about criminal and victim identities under their 'ordinary' work, such as conveying actual judicial incidents. On the other hand, asylum seekers are mostly the subject of crime news. For this reason, hate speech directed to the asylum-seekers has been investigated in the context of crime news. The proximity of the possible hate speech producers to the asylum seekers makes the possible hate speech of the local press important. In this study content and discourse analysis method is applied to published issues of Kilis newspapers Hududeli and Kent from August 2016 to July 2017. Kilis province is selected for this study because Kilis hosts more asylum seekers with respect to its own Turkish population than any other province in Turkey. This study which is based on the hypothesis that there is hate speech in the local media provides evidences that both newspapers contain racial discourse by implicitly using discriminatory language against the asylum seekers, therefore creating hate speech.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY...........................................................................................................i BİLDİRİM ........................................................................................................................ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI......................................iii ETİK BEYAN..................................................................................................................iv TEŞEKKÜR......................................................................................................................v ÖZET…............................................................................................................................vi ABSTRACT....................................................................................................................vii İÇİNDEKİLER ..............................................................................................................viii KISALTMALAR DİZİNİ................................................................................................xi TABLOLAR DİZİNİ.....................................................................................................xiii ŞEKİLLER DİZİNİ.........................................................................................................xv GİRİŞ…. ...........................................................................................................................1 1. BÖLÜM: HABERDE NEFRET SÖYLEMİ......................................................6 1.1 SÖYLEM............................................................................................................6 1.2 NEFRET SUÇU .................................................................................................7 1.3 NEFRET SÖYLEMİ..........................................................................................8 1.3.1 Nefret Söylemi - İfade Özgürlüğü Tartışmaları ...............................................15 1.3.2 Nefret Söylemine İlişkin Hukuki Düzenlemeler..............................................17 1.3.3 Sığınmacılara ve Mültecilere Yönelik Nefret Söylemi ....................................21 1.3.3.1 Sığınmacılara ve Mültecilere Yönelik Uluslararası Düzenlemeler..................28 1.3.3.2 Sığınmacılara ve Mültecilere Yönelik Türkiye’nin Politikası .........................33 1.3.3.2.1 Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılar..................................................................38 1.4 HABER SÖYLEMİ..........................................................................................46 1.4.1 Polis/Adliye Haberleri......................................................................................58 ix 2. BÖLÜM: YEREL BASINDA NEFRET SÖYLEMİ.......................................60 2.1 YEREL BASININ TARİHÇESİ......................................................................61 2.2 YEREL BASININ TANIMI VE ÖZELLİKLERİ ...........................................68 2.3 YEREL BASINDA NEFRET SÖYLEMİ .......................................................77 3. BÖLÜM: SURİYELİ SIĞINMACILARIN NEFRET SÖYLEMİ BAĞLAMINDA KİLİS BASININDA İNCELENMESİ ...............................................81 3.1 SURİYELİ SIĞINMACILARIN KİLİS YEREL BASININDA TEMSİLİNE DAİR İÇERİK ANALİZİ............................................................................................84 3.1.1 Yöntem .............................................................................................................85 3.1.2 Bulgular............................................................................................................86 3.1.2.1 Genel Değerlendirme .......................................................................................86 3.1.2.1.1 Temalar.............................................................................................................87 3.1.2.1.2 Sığınmacı Tanımları .........................................................................................88 3.1.2.1.3 Sığınmacı Temsilleri ........................................................................................90 3.1.2.1.4 Haberin Yayınlandığı Sayfa, Konum ve Kapladığı Alan.................................91 3.1.2.1.5 Haberin Aktörleri .............................................................................................96 3.1.2.1.6 Haberde Görüşü Alınanlar................................................................................97 3.1.2.1.7 Haberin Gerçekleştiği Yer................................................................................98 3.1.2.1.8 Haberde Görsel Kullanımı................................................................................99 3.1.2.1.9 Haberde Nefret Söylemi...................................................................................99 3.1.2.2 Polis/Adliye Haberlerine İlişkin Değerlendirme ............................................103 3.1.2.2.1 Alt Konu Başlıkları ........................................................................................105 3.1.2.2.2 Sığınmacı Tanımları .......................................................................................108 3.1.2.2.3 Sığınmacı Temsilleri ......................................................................................110 3.1.2.2.4 Haberin Yayınlandığı Sayfa, Konum ve Kapladığı Alan...............................112 3.1.2.2.5 Haberin Aktörleri ...........................................................................................116 3.1.2.2.6 Haberde Görüşü Alınanlar..............................................................................118 x 3.1.2.2.7 Haberin Gerçekleştiği Yer..............................................................................120 3.1.2.2.8 Haberde Görsel Kullanımı..............................................................................121 3.1.2.2.9 Haberde Nefret Söylemi.................................................................................122 3.2 SURİYELİ SIĞINMACILARIN KİLİS YEREL BASININDA TEMSİLİNE DAİR SÖYLEM ANALİZİ.......................................................................................124 3.2.1 Yöntem ...........................................................................................................124 3.2.2 Bulgular..........................................................................................................125 3.2.2.1 “Nankör” İlan Etmek......................................................................................125 3.2.2.1.1 Haber 1: “3 Suriyeli çalıştıkları atölye sahibinin oğlunu öldürdü” ................125 3.2.2.1.2 Haber 2: “Arkadaşını öldürüp kaçan Suriyeli yakalandı” ..............................126 3.2.2.1.3 Haber 3: “Güveni kötüye kullanma” ..............................................................127 3.2.2.2 “Acımasız” Göstermek...................................................................................128 3.2.2.2.1 Haber 4: “Yaşlı adam, evlilik vaadiyle Kilis’te dolandırıldı” ........................128 3.2.2.2.2 Haber 5: “Okul soyan Suriyeli hırsızlar yakalandı” .......................................130 3.2.2.2.3 Haber 6: “Suriyeli Ceylan mağduru” .............................................................131 3.2.2.3 Huzur ve Düzeni Bozan Günah Keçisi Yapmak ............................................133 3.2.2.3.1 Haber 7: “Dilenci yüzünden baba ve oğlu bıçaklandı” ..................................133 3.2.2.3.2 Haber 8: “Gürültü cinayeti! Failler Suriyeli” .................................................134 3.2.2.3.3 Haber 9: “Sahte ehliyet ve pasaport basan Suriyeliler yakalandı” .................135 3.2.2.4 Kendinden Olana Karşı Bile (!) Kötücül Göstermek .....................................136 3.2.2.4.1 Haber 10: “Suriyeli kadının otomobilini kundaklayan Suriyeliler yakalandı” ……………………………………………………………………………….137 3.2.2.4.2 Haber 11: “Kuyumcu Suriyeliye darbeyi Suriyeli vurdu” .............................138 3.2.2.4.3 Haber 12: “Suriyelilerin gürültü kavgası kanlı bitti: 1 ölü” ...........................139 SONUÇ…. ....................................................................................................................140 KAYNAKÇA................................................................................................................151 ÖZGEÇMİŞ ..................................................................................................................167tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectnefret söylemitr_TR
dc.subjectsöylem
dc.subjecthaber söylemi
dc.subjectpolis/adliye haberleri
dc.subjectmülteci
dc.subjectsığınmacı
dc.subjectsuriyeli sığınmacılar
dc.subjectyerel basın
dc.titleYerel Medyada Nefret Söylemi: Suriyeli Sığınmacıların Kilis Yerel Basınında Temsilitr_TR
dc.title.alternativeHate Speech in Local Media: Representation of Syrian Refugees in Local Press of Kilistr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozet2011 yılında Suriye’de başlayan çatışmalar ve iç savaşın ardından Türkiye’nin de içinde bulunduğu diğer komşu ülkelere doğru kitlesel bir göç başlamıştır. Aradan geçen yedi yılın ardından bugün Türkiye’de yaklaşık 3 buçuk milyon Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşı bulunmaktadır. Bölgede istikrarın uzun yıllar sağlanamayacağı göz önünde bulundurulduğunda sığınmacıların büyük bir kısmının Türkiye’de yerleşik olacağı düşünülmektedir. Sığınmacıların toplumsal kabulünde resmi uyum politikaları, bireysel deneyimler vb. unsurların yanı sıra medyanın da rolü oldukça önemlidir. Toplumsal algıyı şekillendiren önemli unsurlardan biri olarak medya, nefret söyleminin yeniden üretilmesinde ve yaygınlaştırılmasında en etkili araçlardan biridir. Nefret söylemi; ırkçı nefreti, yabancı düşmanlığını, Yahudi düşmanlığını veya azınlıklara, göçmenlere ve göçmen kökenli insanlara yönelik saldırgan ulusalcılık ve etnik merkezcilik, ayrımcılık ve düşmanlık şeklinde ifadesini bulan, dinsel hoşgörüsüzlük dâhil olmak üzere hoşgörüsüzlüğe dayalı başka nefret biçimlerini yayan, kışkırtan, teşvik eden veya meşrulaştıran her türlü ifade biçimidir. Sığınmacılar ise bu söylemin hedefinde olan gruplardan biridir. Haber metinleri gibi kapalı metinlerde bu tip söylemler, objektifliği sağlayan habercilik ilkeleri adı altında çok daha gizli bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Polis/adliye haberleri ise gerçekleşmiş adli olayları aktarmak gibi ‘sıradan’ bir işlevin altında suçlu ve mağdurların kimliklerine dair çok şey söylemektedir. Öte yandan polis/adliye haberleri sığınmacıların en fazla görünür olduğu haber türüdür. Bu sebeple sığınmacılara yönelik nefret söylemi polis/adliye haberleri çerçevesinde araştırılmıştır. Nefret söylemini üretenle söyleme maruz kalanın coğrafi olarak birbirine yakın olması, yerel basındaki nefret söylemini önemli kılmaktadır. Bu kapsamda Türkiye’de nüfusuna oranla en fazla sayıda sığınmacıyı barındıran il olması bakımından bu tez çalışmasında Kilis gazetelerinden Kent ve Hududeli’nde Ağustos 2016 – Temmuz 2017 tarihleri arasındaki bir yıllık dönemde yer alan haberlere içerik analizi ve söylem analizi yöntemleri uygulanarak sığınmacılara yönelik nefret söylemi araştırılmıştır. Yerel medyada nefret söyleminin var olduğu varsayımından yola çıkan bu çalışmanın sonucunda; her iki gazetede de sığınmacılara yönelik haberlerde özellikle ırk üzerinden ayrımcı bir söylemin bulunduğu, gizli ayrımcı söylemler vasıtasıyla nefret söyleminin oluşturulduğu sonucuna varılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentİletişim Bilimleritr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record