Show simple item record

dc.contributor.advisorTerviel, Candan
dc.contributor.authorArda, Ergün
dc.date.accessioned2018-05-15T08:40:25Z
dc.date.available2018-05-15T08:40:25Z
dc.date.issued2018-04
dc.date.submitted2018-04-09
dc.identifier.citationAPAtr_TR
dc.identifier.uriwww.ergunarda.com
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4481
dc.descriptionToprak, su ve ateş birbiriyle kaynaşarak, sanatçının elinde sayısız amaçlar için kullanılacak güzel eserler oluşturmuştur. Bu çalışma ve süreci buna dair bir örnektir. Araştırmaya konu olan cam torna yöntemi, geleneksel çömlekçi çarkı ile cam şekillendirme teknikleri arasında kurulan bağ ile özgün bir yol keşfedilmeye çalışılmış ve oldukça geniş bir alan elde edilebilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractThe research of 'Artistic Glass Applications with Glass Lathes and Potter’s wheel' has been chosen because of the fact that glass lathe method particularly in glass culture, is a new subject, glass artists and academic community. With this research, it has been aimed to show how people who have obtained the ceramic discipline and education can shape glass materials by using ceramics shaping methods, especially the potter’s wheel, and shape artistic glass plate forms. The study has been deal with two parts; in the first part; the definition, characteristics, and history of the glass, the subject of how the potter's wheel has reached the present form of the glass lathe, what the glass lathe method is, and how it works have been examined. In order to obtain artistic glass form of glass lathe and borosilicate glass used as industrial method, glass shaping and decoration processes have been tried to be explained as photographs and explanations. In the second part, ceramics open moulds have been produced by the potter's wheel method, and transparent, coloured and generally 3mm thick round, flat glass plates on the moulds have been heat- treated and shaped in a fusion furnace. The decoration applications made with clay, enamel and glass paints between the two glasses, the techniques of sinking and glass dough (pate de verre) and the broad plate forms and patterns of traditional Canakkale ceramics have been interpreted. The artistic expression possibilities of the lathe known and used universally on the level of the traditional and industrial area are examined versatile in the context of ceramic lathe and glass lathe, and original applications have been made within the scope of the research.tr_TR
dc.description.sponsorshipyoktr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY ......................................................................................................... I BİLDİRİM ...................................................................................................................... II YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI............................... III ETİK BEYAN ............................................................................................................... IV TEŞEKKÜR ................................................................................................................... V ÖZET ............................................................................................................................ VII ABSTRACT ............................................................................................................... VIII GÖRSEL DİZİN ......................................................................................................... XII TABLO DİZİNİ ........................................................................................................ XVII ŞEMA DİZİNİ ........................................................................................................ XVIII GİRİŞ ............................................................................................................................... 1 I. BÖLÜM ........................................................................................................................ 4 1.1 CAM TANIMLARI VE TARİHÇESİ ................................................................ 4 1.1.1 Cam ve Tanımı ................................................................................................. 4 1.1.2 Tarihsel Gelişimi .............................................................................................. 5 1.1.3 Cam Hammaddeleri, Türleri ve Borosilikat Camlar ........................................ 8 1.2 CAM ŞEKİLLENDİRME TEKNİKLERİ ....................................................... 13 1.2.1 Cam Hamuru (Pate de Verre) ......................................................................... 13 1.2.2 Kalıpla Şekillendirme Tekniği ....................................................................... 14 1.2.3 Çökertme Tekniği .......................................................................................... 15 1.2.4 Açık Alevde Şekillendirme Tekniği .............................................................. 16 1.3 TORNA TARİHİ ................................................................................................. 16 1.3.1 Kil Şekillendirme Altlığı (Turnet) ................................................................. 18 1.3.2 Altlık veya El Tablasının Zeminden Yükselişi .............................................. 20 1.3.3 Ayakla Çevrilebilen Çömlekçi Çarkı ............................................................. 23 1.3.4 Ağaç Tornası .................................................................................................. 25 1.3.5 Cam Tornası ................................................................................................... 30 1.3.6 Türkiye’de Cam Torna Tarihi ........................................................................ 31 1.4 CAM TORNA ve ARTİSTİK CAM UYGULAMALARI ............................... 34 1.4.1 Cam Torna Nedir? .......................................................................................... 34 1.4.2 Cam Torna İle Kullanılan Üretim Araçları ve Malzemeleri .......................... 34 1.4.3 Cam Torna Makinesi ...................................................................................... 34 1.4.4 Borosilikat Cam Boru ve Bagetler ................................................................. 35 1.4.5 Grafit .............................................................................................................. 39 X 1.4.6 Pürmüz (şaloma, bek) .................................................................................... 40 1.4.7 El Aletleri ....................................................................................................... 41 1.4.8 Cam Kesen Makineler .................................................................................... 42 1.4.9 Tavlama Fırını ................................................................................................ 43 1.4.10 Cam Torna İle Üretilen Endüstriyel Ürünler ............................................... 43 1.4.11 Cam Torna Yöntemi İle Artistik Cam Uygulamaları................................... 45 1.4.12 Artistik Cam Tabak Şekillendirilme Süreci ................................................. 46 1.4.13 Cam Tabağın Arka Yüzeyinin Düzeltilmesi ................................................ 57 1.4.14 Dekor Uygulama ve Fırınlama ..................................................................... 58 1.4.15 Cam Torna ve Açık Alevle At Başlı Testi ................................................... 62 1.4.16 Cam Torna ve Açık Alevle Cam Kadeh ...................................................... 67 1.4.17 Cam Torna İle Cam Topaçlar ....................................................................... 69 1.4.18 Cam Tornada İdol Yorumlamaları ............................................................... 71 II. BÖLÜM .................................................................................................................... 73 2.1 ÇÖMLEKÇİ ÇARKI İLE ARTİSTİK CAM UYGULAMALARI ................ 73 2.1.1 Çömlekçi Çarkında Seramik Kalıp Yapımı ................................................... 73 2.1.2 Tek Cidarlı Kilden Açık Kalıp Tabak Yapımı ............................................... 74 2.1.3 Çömlekçi Çarkında Büyük Tabak Kalıp Yapımı ........................................... 76 2.1.4 Çömlekçi Çarkında Çift Cidarlı Tabak Kalıbı Yapımı .................................. 77 2.1.5 Üç Boyutlu Tek Parça Pişmiş Toprak Kalıplar .............................................. 79 2.1.6 Çift Cidarlı Üç Boyutlu Kil Kalıp .................................................................. 80 2.1.7 Çok Parçalı Kil Kalıplar ................................................................................. 82 2.1.8 Kil Tabak Kalıpların Dip Alma ve Astarlaması ............................................. 83 2.1.9 Deri Sertliğindeki Kil Kalıpların Kurutma Süreci ......................................... 86 2.1.10 Kilden Tabak Kalıpların Fırınlanma Süreci ................................................. 86 2.2 PİŞMİŞ TOPRAK KALIPLARA CAM UYGULAMALARI .................... 87 2.2.1 Pişmiş Toprak Tabak Kalıplar İçin Cam Kesme Aşamaları ......................... 87 2.2.2 Füzyon Fırınında Cam Çökertme Uygulaması .............................................. 88 2.2.3 Cam Tabakların Dekor Uygulamaları ve Süreçleri ...................................... 91 2.2.4 Cam Tabak Üzerine Fırça Dekor Uygulamaları ........................................... 93 2.2.5 İki Cam Arası Kil İle Dekor Uygulamaları .................................................. 95 2.2.6 Cam Hamuru Tekniği ................................................................................... 98 2.2.7 Cam Hamuru İçin Cam Kırma İşlemi ......................................................... 100 2.2.8 Pişmiş Toprak Tabak Kalıplar İle Cam Hamuru Tekniği ........................... 101 2.2.9 Üç Boyutlu Çift Cidarlı Pişmiş Toprak Kalıp İle Cam Hamuru Tekniği .... 106 SONUÇ ......................................................................................................................... 113 XI KAYNAKÇA ............................................................................................................... 118 EK 1: ORİJİNALLİK RAPORU: ............................................................................. 123 ÖZGEÇMİŞ ................................................................................................................. 128tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectcamtr_TR
dc.subjectcam torna
dc.subjectçömlekçi çarkı
dc.subjectfüzyon
dc.subjectcam hamuru( pate de verre)
dc.subjectseramik
dc.subjectkalıp
dc.titleCam Tornası ve Çömlekçi Çarkı İle Artistik Cam Uygulamalarıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozet‘Cam Tornası ve Çömlekçi Çarkı İle Artistik Cam Uygulamaları’ araştırması, torna kültürü içinde özellikle cam torna yönteminin, cam sanatçıları ve akademik camiada yeni bir konu olması nedeniyle seçilmiştir. Bu araştırma ile seramik disiplinini ve eğitimini almış kişilerin, seramik şekillendirme yöntemlerini, özellikle çömlekçi çarkını kullanarak cam malzemeyi nasıl şekillendirebileceğini göstermek ve artistik cam tabak formları şekillendirmek amaçlanmıştır. Çalışma iki bölümde ele alınmış; birinci bölümde; camın tanımı, tarihi, özellikleri ve çömlekçi çarkının tarihinden cam tornanın bugün mevcut formuna nasıl ulaştığı konusu, cam torna yönteminin ne olduğu, tanımı, nasıl çalıştığı incelenmiştir. Endüstriyel yöntem olarak kullanılan cam tornasının ve borosilikat cam malzemenin sanatsal cam form elde emek için, cam şekillendirme ve dekor süreçleri fotoğraf görselleri ve açıklamalar şeklinde anlatılmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde ise, çömlekçi çarkı yöntemiyle, seramik açık kalıplar imal edilmiş, kalıplar üzerinde şeffaf, renkli ve genellikle 3mm kalınlığında yuvarlak, düz cam plakaların füzyon fırınında ısıl işleme tabii tutularak şekillendirilmeleri yapılmıştır. İki cam arasına kil, emay ve cam boyaları ile yapılan dekor uygulamaları, çökertme ve cam hamuru (pate de verre) teknikleri ile geleneksel Çanakkale seramiklerinin yayvan tabak formları ve desenleri yorumlanmıştır. Geleneksel ve endüstriyel alanda evrensel düzeyde bilinen ve kullanılan tornanın, sanatsal ifade olanakları seramik torna ve cam tornası çerçevesinde çok yönlü olarak incelenmiş ve araştırma kapsamında özgün uygulamalar yapılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentSeramiktr_TR
dc.contributor.authorID10187655tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record