Show simple item record

dc.contributor.advisorAteş, İsmail
dc.contributor.authorMardani, Aligholi
dc.date.accessioned2018-03-21T12:34:12Z
dc.date.available2018-03-21T12:34:12Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-02-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4417
dc.description.abstractMigration has been a matter of need for humanity which causes its development. Being a migrant is a nostalgic feeling and looking at a utopic identity from a different location. The migrant lives within darkness and light just like living in a romantic space and time. To understand migration better, we need to look at it closer. The concept of migration takes place beyond the borders of a canvas in an endless path. Art and migration renew the human presence within its lifetime. The phenomenon of migration is the main means for change, affecting the culture and art along with all aspects of life. We reflect the migration path on paintings only through the expressions of color, texture, light and shadow. Migration has various conceptual dimensions that resulted from different reasons. The theme of migration has been continuing until today due to three major revolutions, namely, agricultural, industrial and digital. The aspects of visual art in modern day has taken on a different dimension due to the experience of urbanization and industrialization in addition to migration, war and efforts of search. Migration is the result of a change of location and time, however the phenomenon of migration presents itself through individualistic and societal expressions. The issue has been going on continuously within the understanding of time as before now and then. The terms such as immigrant, refugee, asylum seeker, victim, squatting etc. have arisen depending upon the concept of migration. Visual arts, specifically within painting, open up many perspectives to introduce the concept of migration. The work in proficiency in art involves thinking about the concept of migration and expressing the meaning of migration in a personal and artistic way by benefitting from various methods and materials. Modernism has started with the effect of globalization, production, use of nature, trading and the industrialization of services. In modern time, new waves of migrations have started after the urbanization industrialization, and the abuse the natural resources. In the process of the proficiency in art works, the symbols and metaphors that were used in the paintings, cinema, sculpture, and photography that are expressing migration were analyzed. The common structural elements were revealed aesthetically and visually. While reaching the core of the topic, in an expressionist and abstract way, the work brings the plastic elements in the paintings, the ambience of migration within various compositions. As an immigrant artist of a society that changes location frequently, I reflect the symbols of migration in my art work. The notions that are brought up by the theme of migration such as hope, sadness, resistance, search, justice, and injustice are placed in my compositions as visual elements. My goal is to reflect the aesthetic impressions of the personal and societal effects of migration through the figures, horses, striving fishes, colors and the carried objects on my paintings. In my work of proficiency in art, I presented the effect of migration through personal and societal influences. Within this school of thought, themes such as urbanization, industrialization, poverty, squatting, slavery, sex trade and terrorism stand out in my art work. The goal is to present an artistic language within the framework of abstract expressionism. The common ground of various techniques and materials is that all were created by putting the concept in the center while seeking for a visual language.tr_TR
dc.description.tableofcontentsBÖLÜM: BÖLÜM 1: GÖÇ KAVRAMI VE SANAT TARİHİ SÜRECİNDE GÖÇ…...8 1.1. GÖÇÜN TANIMI VE NEDENLERİ………...…………………...................................………8 1.2. GÖÇ-MEKÂN İLİŞKİSİ............................................................................................... 12 1.3. SANAYİ DEVRİMİNDEN ÖNCE SANAT TARİHİ SÜRECİNDE GÖÇ KAVRAMI........................................................................................................................15 BÖLÜM 2: SANAT TARİHİ SÜRECİNDE GÖÇ ………………………………….…....24 2.1. MODERN VE POSTMODERN DÖNEMDE GÖÇ KAVRAMI ............................24 2.2. SANAYİDEVRİMİNDE GÖÇ…………………………………………………………..……………..………..……..……….….…..28 2.3 . GÖÇTE ROMANTİK ETKİLER...............................................................................................................................32 2.4 . GÜNÜMÜZİN SANATINDA GÖÇ.......................................................................................................................................37 3.BÖLÜM: GÖÇ KAVRAMI ÇERÇEVESİNDE UYGULAMALI RESİM ÇALIŞMALARI...................................................................................................56 SONUÇ................................................................................................................ 107 KAYNAKÇA.......................................................................................................109 İNTERNET KAYNAKLARI............................................................................. 114tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectGöçtr_TR
dc.subjectMigrationtr_TR
dc.subjectİfade
dc.subjectSoyutlama
dc.subjectSembol
dc.subjectFigür
dc.subjectRevolution
dc.subjectAbstraction
dc.subjectSymbol
dc.subjectFigure
dc.titleGöç Hikayeleritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetGöç, tüm medeniyetlerin gelişmesine yol açan, insana bir ihtiyaç meselesi olarak devam etmektedir. Göçmenlik, nostaljik bir duygu ve başka bir yerde, ütopik bir kimliğe bakmaktır. Romantik bir mekan ve zamanın içinde yaşamaya devam etme gibi, göçmen ışık ve karanlık sınırlar içerisinde kalan bir insandır. Göçü daha net anlamak için, onu yakından görmeniz gerekiyor. "Sanat ve Göç, İnsan varlığını, yaşam süreci içerisinde sürekli yenileşmektedir. Göç olgusu kültüre, sanat ve yaşamın her yönünü etkileyen, temel değişim aracıdır. Yalnızca renk, çizgi, doku, Işık, gölge ifadesiyle resimde göç yolunu yansıtmaktayız. Göçler farklı kaynak ve nedenlerden oluşan, çeşitli kavramsal boyutlara sahiptir. Göç teması, üç büyük devrimden dolayı, tarım, endüstri ve dijital gibi modern zamana kadar devam etmektedir. Modern dönemin görsel sanat alanlarımda göç, savaş ve arayış çabalarının yanı sıra kentleşme, sanayileşme tecrübesiyle farklı bir boyut kazanmıştır. Göçmenlik olayı, zaman ve mekan değişmesinin bir sonucudur ancak, 'göç' olgusu bireysel ve toplumsal ifadeler içinde, kendini göstermektedir. Bu konu geçmiş şimdi ve gelecek zaman anlayışı bakımından, sürekli tekrar içindedir. Göç kavramının içinde göçmen, sığınmacı, muhacir, mülteci, mağdur, gecekondulaşma vb. kavram ve tanımlamalar biçimde göç olgusuna bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Görsel sanatlar özellikle de resim sanatı, göç kavramını ortaya koymak için pek çok pencere açar. Göç olgusu üzerine düşünüp, Sanatta Yeterlik çalışmaları sürecinde, çeşitli tekniklerden, malzemelerden yararlanarak göç anlamı farklı ve kişisel yeni bir sanatsal dille ifade etmeye çalışılmıştır. Modernizm, küreselleşme, üretim, doğa kullanımı, ticaret ve hizmetlerin süratle sanayileşmesiyle başlamıştır. Çağdaş çeşitli göçler ortamında yaşarken, medya, iletişim araçlarından etkilenerek sanatçı kişisel imgelerini de resimlerinde kullanmıştır. Ayrıca, geçmişte yaşadığı göç tecrübelerini ve coğrafik olayları da bir araya getirerek tuvale yansıtmıştır. Modern dönemde, açılan fabrikalar, şehirdeki yapılanma ve doğa kaynaklarını fazlasıyla kullanmanın etkileri altında, yeni göçler hareketi başlanmıştır. Sanatta Yeterlik, resim çalışmalarının sürecinde, tüm sanat dallarında, sinema, heykel, fotoğraf, yeni sanatlar özelikle de, resim tarihi boyunca yaratılmış olan göç eserlerindeki semboller ve metaforlar araştırılmıştır. Biçimsel açıdan ortak noktalar estetik ve görsel olarak resimlerde ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, konunun temel noktalarına ulaşarak, soyutlama tarzında resimlerdeki plastik ögeler ve göç atmosferi, farklı kompozisyonlar içinde bir araya getirilmektedir. Ben de sıkça yer değiştiren bir toplumun göçmen sanatçısı olarak, göç etkisindeki sembolik göstergeleri eserlerde yansıtmaktayım. Göç temasının çağrıştırdığı umut, hüzün, direnç, arayış, adalet, adaletsizlik gibi bütün temalar da kompozisyonlarımda görsel ögeler şeklinde yerleştirilmiştir. Resimdeki figürler, atlar, balıklar ve çeşitli ögeler, bütün renkler, taşıdıkları eşyalar dahil her ayrıntıyı göç olgusunun önce bireysel sonra da toplumsal etkilerini ve bu etkinin çağrıştırdığı estetik izleri, resimlerde yansıtma çabasındayım. Benim Sanatta Yeterlik çalışmalarımın göç kavramı ve olgusunda yarattığı toplumsal etkiyi içsel ve bazen de kişiselleştirerek ortaya koydum. Bu anlayışlar arasında kentleşme, sanayileşme resimlere ve bu olaylara bağlı olan gecekondu, yoksulluk, kent halleri, kölelik, insan ticareti, terörizm gibi temalar resimlerimde ön plana çıkartılmıştır. Soyutlama bir yaklaşımla resim sınırları içerisinde kişisel bir sanatsal dil yaratmaya özen gösterilmiştir. Farklı teknikler ve malzemelerden yararlanarak, göç kavramını odak noktası haline getirip görsel bir dille bu olguyu ifade edilmeye çalışılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentResimtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record