Show simple item record

dc.contributor.advisorDokak, Prof.Hüsnü
dc.contributor.authorCebeci, Ayşin
dc.date.accessioned2018-03-21T12:33:30Z
dc.date.available2018-03-21T12:33:30Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-01-23
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4414
dc.description.abstractCEBECİ Ayşin, “The Interpretation of Indigenous Motifs”, Proficiency in Art Thesis, Ankara, 2018 World is full of traditional arts, and cultural variety covered with motifs which are intermediary to those arts. In order to survive, those cultures aim at reaching next generations easily through creating motifs which transform into voice, color and form.Almost in every culture, art is nurtured by such motifs of the culture. Motifs play an important role in defining cultures, finding out identities, and protecting the tradition. Indigenous motifs are the motifs which belong to a specific region, culture, and the society. The geography, the belief system, the life style, and the flora of a region play an important role in the design of the motifs. Traditional arts are nurtured by the magnificent colors and motifs, and thus always inspire the artist. The thesis named “The Interpretation of Indigenous Motifs “ is written considering the fact that contemporary artists are inspired by traditional arts andindigenous motifs while they are developing a modernist and creative form of art in today’s global world. The thesis, which is based on research and application, is a study about an artist’s creation of an artistic form of language as a way of expressing herself through searching the use of indigenous motifs in contemporaryart. As the works of art produced in this study are not limited to Anatolian motifs, different traditional motifs from various parts of the world are also represented believing that traditional motifs are the cultural heritage of mankind. Thus, the aim of the study has become going out of the locality to reach universality. Key Words: Motif, indigenous, colour, culture, traditional art, folk art, ornament.tr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.titleYerel Motif Yorumlarıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetCEBECİ Ayşin, “Yerel Motif Yorumları”, Sanatta Yeterlik Tezi, Ankara, 2018 Dünya, geleneksel sanatlar ve bunlara aracılık eden motiflerle bezeli kültür çeşitliliği ile doludur. Bu kültürler, varlıklarını sürdürebilmeleri için ses, renk ve biçime dönüşen motifler yaratarak gelecek kuşaklara daha kolayca ulaşmayı hedefler. Sanat, hemen her toplumda kültürün bu türden yerel motiflerinden beslenir. Motifler, kültürleri tanımlamak, kimlikleri ortaya çıkarmak ve geleneği korumakta önemli rol oynarlar. Yerel motiften kastedilen bulunulan yöreye, kültüre, topluma ait motiflerdir. Bir bölgenin coğrafi ve yaşamsal özellikleri, bitki örtüsü, yaşam biçimleri, inançları motif tasarımlarının oluşmasında önemli rol oynar. Geleneksel sanatlar muhteşem renk ve motiflerle beslenmekte ve bu özellikleriyle her zaman sanatçılara ilham kaynağı olmaktadırlar. “Yerel Motif Yorumları” başlıklı bu tez raporu, her şey gibi sanatın da globalleştiği dünyamızda, çağdaş sanatçıların yenilikçi ve yaratıcı bir biçim dili oluştururken geleneksel sanatlardan, yerel motiflerden ilham aldıkları gerçeğinden yola çıkılarak hazırlanmıştır. Araştırma ve uygulamaya dayalı bu tez, özellikle yerel motiflerin güncel sanatta kullanımını araştırarak, sanatçının kendini ifade etme yolunda sanatsal bir dil oluşturma çalışmasıdır.Eser üretiminde sadece Anadolu motifleri ile sınırlı kalınmamış, geleneksel motiflerin insanlığa ait bir kültür mirası olduğu düşüncesiyle dünyanın diğer bölgelerine ait yerel motiflere de yer verilmiştir. Böylece, yerellikten yola çıkarak evrenselliğe ulaşmak amacı güdülmüştür. Anahtar Sözcükler: Motif, yerel, renk, kültür, geleneksel sanat, folk sanatı,ornament.tr_TR
dc.contributor.departmentResimtr_TR
dc.contributor.authorID10183108tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record