Show simple item record

dc.contributor.advisorDokak, Hüsnü
dc.contributor.authorPolat, Şeniz
dc.date.accessioned2018-02-15T13:46:23Z
dc.date.available2018-02-15T13:46:23Z
dc.date.issued2018-01-15
dc.date.submitted2018-01-09
dc.identifier.citationANTMEN Ahu. (2008). 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar. İstanbul: Sel Yayıncılık. Artsy. Erişim: 30.12.2017. goo.gl/EmStsK ERGUR, A. (2015). Kültürün Önemi. A. ERGUR, E. GÖKALP (Ed.). Kültür Sosyolojisi s. 3-16. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. GOFFMAN, Erving. (2014). Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu (B. Cezar, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları. GOFFMAN, Erving. (2014). Damga ve Toplumsal Kimlik (Ş. Geniş-L. Ünsaldı-S.N. Ağırnaslı Çev.). Ankara: Heretik Yayınları. GÖRGÜN BARAN, A., OLGUN, C. K. (2014). Tüketim Toplumu, Simülasyon / Simülaklar ve Sessiz Çoğunluk: Jean Baudrillard. A. GÖRGÜN BARAN, S. E. SUĞUR (Ed.). Çağdaş Sosyoloji Kuramları, s. 101. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. HAN, B.-C. (2017). Şeffaflık Toplumu (H. Barışcan Çev.). İstanbul: Metis Yayınları. KIM, Hannah. (2010). “Listening to Marina Abramović: Art Must Be Beautiful, Artist Must Be Beautiful”, Moma. Erişim: goo.gl/pkjWjt Masterworks Fine Art. Erişim: 20.12.2017. goo.gl/vyVepe METİN, Müjde. (2014) “Gillian Wearing Performansın Doğasında/Maskelerin Altında”, Xoxodigital. Erişim: 23.12.2017. goo.gl/ywNSxS NICHOLLS, James. (2017). “Bran Symondson Unviels Powerful New Work ‘Lost Innocence’”, Maddoxgallery. Erişim: 23.12.2017. goo.gl/DhDWCg ROSS, L. A. (2013). “Ritual, Repetition, Mourning: Part 2”, Dilettantearmy. Erişim: 01.01.2018. goo.gl/D2pqyytr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4316
dc.description.abstractThis study reflects the artistic outlooks of daily life practices through the study of the concepts of normality and contradiction.Concepts attributed to the subject are explained by subjectivity, normality and contradiction. Pop Art is mentioned on the understanding that it is fed from daily life, ordinary and accessible objects together with the historical elements that led to its emergence. Postmodernism and New Conceptualism are explained which embraces critical understandings of cultural judgments, social roles, and gender codes, formed by the cultural structure and the media. It is explained by its conceptual and formal dimensions, asking questions about what is normal and what is abnormal and reflecting the works through home situations, ordinary behaviors and habits. Study are supported by examples of contemporary art and art history. This work, looking for the dynamics of mold judgments and formal perspective, reveals the artistic expressions of its role in decision making.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY……………………………………………………………………...i BİLDİRİM……………………………………………………………………………….ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI………………...………iii ÖZET……………………………………………………………………………………iv ABSTRACT…………………………………………………………………………….v İÇİNDEKİLER………………………………………………………………………….vi RESiMLER DiZİNi …………………………………………………………………...vii GİRİŞ……………………………………………………………………………………1 1.BÖLÜM : KAVRAMLARA GENEL BAKIŞ……….…………………………..….6 1.1 Öznellik……………………………………………………………………...6 1.2. Normallik……………………………………………………………………7 1.3. Aykırılık…………………………………….……………………………….8 2.BÖLÜM: TARİHSEL ÇERÇEVE VE ESER ANALİZLERİ……………...……10 2.1. Soyut Dışavurumculuktan Pop Sanata….………………………….10 2.2. Postmodernizm ve Yeni Kavramsalcılık……………..………….....12 2.3. Eser Analizleri…………………………………...……………….……..14 SONUÇ………………………………………………………………………………..44 KAYNAKÇA…………………………………………………………………………..45 ÖZGEÇMİŞ …………………………………………………………………………..47 EK 1. Orijinallik Raporu……………………………………………………………48tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectgündelik hayattr_TR
dc.subjectnormallik
dc.subjectaykırılık
dc.subjectöznellik
dc.subjectkalıp yargı
dc.subjecttoplumsal cinsiyet
dc.subjectpostmodernizm
dc.titleGündelik Hayatta Normallik ve Aykırılığa Öznel Yaklaşımlartr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma gündelik hayat pratiklerini normallik ve aykırılık kavramları üzerinden inceleyerek oluşturulan sanatsal dışa vurumları yansıtır. Konuya atfedilen kavramlar öznellik, normallik ve aykırılık başlıklarıyla açıklanır. Ortaya çıkışını sağlayan tarihsel unsurlarla birlikte aktarılan Pop Sanatın gündelik hayattan, sıradan ve erişilebilir objelerden beslenen anlayışına değinilir. Kültürel yapı ve medyanın oluşturduğu kalıp yargılar, toplumsal roller ve toplumsal cinsiyet kodları üzerine eleştirel anlayışları benimseyen Postmodernizm ve Yeni Kavramsalcılık açıklanır. Neyin normal neyin anormal olduğu üzerine soru soran ve eserler, ev içi durumları, sıradan davranışlar ve alışkanlıklar üzerinden yansıtarak, kavramsal ve biçimsel boyutlarıyla açıklanır. Eserler sanat tarihi ile çağdaş sanattan örneklerle desteklenir. Kalıp yargıların ve şekilci bakış açısının dinamiklerini arayan bu çalışma, öznelliğin karar vermedeki rolünün sanatsal ifadelerini ortaya koyar.tr_TR
dc.contributor.departmentResimtr_TR
dc.contributor.authorID10176965tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record