Show simple item record

dc.contributor.advisorÖmürgönülşen, Uğur
dc.contributor.authorTat, Damlanur
dc.date.accessioned2018-02-09T12:06:24Z
dc.date.available2018-02-09T12:06:24Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-01-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4267
dc.description.abstractThe purpose of this study is to determine whether the abrogated Ministry of Local Governments contributed strengthening local governments in Turkey. In this manner, the first part of the thesis examines central government-local government relations. The second part of the thesis investigates the central-local government relations during the 1970s in Turkey. In the light of these theoretical frameworks; the third part covers the Ministry of Local Governments with its foundation phase and organizational structure. The last part of the thesis is dedicated to Tan-Sa Project and Municipal Revenues Draft Law carried out by the Ministry. Also; the abolishment process of the Ministry and assessment of the Ministry including all policies and programs implemented are included in this part. Taking into consideration the literature review and interviews done as part of the this study; I conclude that, in Turkey where the understanding of centralization has always been dominant in public administration, the abrogated Ministry of Local Governments has contributed to strengthening local governments. In conclusion; the contributions of the Ministry was positive but not enough to create self-sufficient local governments due to its short terms presence.tr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.subjectkamu yönetimitr_TR
dc.titleTürkiye’de Merkezden Yereli Güçlendirme Çabası: Yerel Yönetimler Bakanlığı Deneyimitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı, kurulup kapatılan Yerel Yönetimler Bakanlığı’nın Türkiye’de yerel yönetimlerin güçlendirilmesine katkı sağlayıp sağlayamadığının tespit edilmesidir. Bu amaçla; tezin ilk bölümünde, merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasındaki ilişkilere değinilmiştir. İkinci bölümde ise Türkiye’de 1970’li yıllardaki merkezi yönetim ve yerel yönetim ilişkileri ele alınmıştır. Bu teorik altyapı ışığında üçüncü bölümde; merkezden yereli güçlendirme amacıyla kurulmuş olan Yerel Yönetimler Bakanlığı’nın kuruluş süreci ve örgütlenişi ele alınmıştır. Son bölüm, Bakanlığın yerel yönetimleri güçlendirme hedefine paralel olarak yürüttüğü hizmetlere ayrılmıştır. Bunlardan ilki Tan-Sa Projesi, diğeri de Belediye Gelirleri Yasa Tasarısı Çalışmasıdır. Bu bölümde ayrıca Bakanlığın kapatılması süreci, genel olarak Bakanlığın ve varlık gösterdiği süre boyunca uygulamaya koyduğu çalışmaların değerlendirmelerine yer verilmiştir. Tez kapsamında yapılan literatür çalışmaları ve görüşmeler ışığında; genel olarak ağır merkeziyetçiliğin hüküm sürdüğü Türkiye’de yereli güçlendirme adına yine merkezde kurulan Yerel Yönetimler Bakanlığı’nın; kendi kendine yeterli yerel yönetimlerin oluşturulması amacı doğrultusunda olumlu katkı sağlayacak çalışmalar yaptığı fakat kısa süreli bir deneyim olması sebebiyle bu hedefi gerçekleştiremediği sonucuna varılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimitr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record