Show simple item record

dc.contributor.advisorATASAVUN UYSAL, Songül
dc.contributor.authorÇOBAN, Fatma
dc.date.accessioned2018-01-22T10:37:40Z
dc.date.available2018-01-22T10:37:40Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-01-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4206
dc.description.abstractThe aim of this study was to determine the effectiveness of ergonomic awareness training on musculoskeletal system, physical activity level and life quality in adolescents.54 adolescents between the ages of 15-17 who met inclusion criteria were divided into two groups as intervention and control group. The ergonomic awareness, muscle strength, shortness, flexibility, posture analysis, musculuskeletal system pains, listening to lesson and writing postures, physical activity levels, life quality and fatigue were evaluated as pre-posttraining. In the intervention group, ergonomic awareness training was given 20-30 minutes one day per week for 6 weeks, after that exercise program was applied including strengthening, stretching and relaxation exercises for large muscle group 20-30 minutes three times a week for 6 weeks. The control group was informed by the brochure during this period and the home program was given.Totaly ergonomic awereness training were applied for 12 weeks. In the intervention group, significant changes were found ergonomic awareness, muscle strength, shortness,flexibility, musculoskeletal system pain, listening lesson and writing hazardous postures, physical activity levels, some parameters of life quality and (p<0,05), but significant change was not obtained for fatigue (p>0,05). In the control group, although there was generally improvement in these parameters, there was a significant change only for some parameters of muscle strength, flexibility, musculoskeletal system pain and life quality (p<0,05). The other parameters were not found significant changes (p>0,05). The result of our investigation is that ergonomic training and exercise programe have positive effects on musculoskeletal system and the informed with brochure, home program contribute this. It is found that the training with physiotherapist and exercise program are more effective than informed with brochure and home program. It is thought that ergonomic awareness training which reduced MSD and should be continued in this age group.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectErgonomik farkındalık eğitimitr_TR
dc.subjectadölesan bireylertr_TR
dc.subjectkas iskelet sistemitr_TR
dc.subjectfiziksel aktivite düzeyitr_TR
dc.subjectyaşam kalitesitr_TR
dc.titleAdölesanlarda Ergonomik Farkındalık Eğitiminin Kas İskelet Sistemi, Fiziksel Aktivite Düzeyi Ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma adölesan bireylerde ergonomik farkındalık eğitimininkas iskelet sistemi, fiziksel aktivite düzeyi ve yaşam kalitesi üzerine etkinliğini belirlemek amacı ile gerçekleştirilmiştir. Dahil edilme kriterlerini sağlayan 15-17 yaş arasındaki 54 birey müdahale ve kontrol grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Bu bireylerin ergonomik farkındalıkları, kas kuvvetleri, kısalıkları, esneklikleri, postür analizleri, ders dinleme ve yazı yazma sırasındakipostürleri, kas iskelet sistemi ağrıları, fiziksel aktivite düzeyleri, yaşam kaliteleri, yorgunlukları eğitim öncesi ve sonrası olarak değerlendirilmiştir. Müdahale grubuna 6 hafta boyunca haftada 1 gün 20-30 dk ergonomi eğitimi verilmiştir. Sonraki 6 hafta boyunca müdahale grubu haftada 3 gün 20-30 dk büyük kas gruplarına yönelik kuvvetlendirme, germe ve gevşeme egzersizlerinden oluşan egzersiz programı uygulanmıştır. Kontrol grubuna ise bu sürede broşür ile bilgilendirme yapılmış ve ev programı verilmiştir. Toplamda 12 hafta boyunca bireylere ergonomik farkındalık eğitimi uygulanmıştır. Müdahale grubunda fizyoterapist eşliğinde verilen ergonomi eğitimi ve egzersiz programı sonucundaergonomik farkındalıklarında, kas kuvvetinde, kısalıklarında, esnekliklerinde, kas iskelet sistemi ağrılarında, ders dinleme ve yazı yazmasırasındaki riskli postürlerinde, fiziksel aktivite düzeylerinde ve yaşam kalitelerine ait bazı alt parametrelerde, anlamlı değişimler görüldü (p<0,05), yorgunluk değerlendirmesinde anlamlı değişim elde edilmedi (p>0,05). Kontrol grubunda ise bu parametrelerde genellikle iyileşme olmasına rağmen, kas kuvveti, esneklik, kas iskelet sistemi ağrıları ve yaşam kalitelerine ait bazı parametrelerde anlamlı değişim bulunurken (p<0,05), diğer parametrelerde anlamlı fark saptanmadı (p>0,05). Çalışmamızın sonucunda ergonomi eğitiminin ve egzersiz programının kas iskelet sistemi üzerine olumlu etkilerinin olduğu broşür ile bilgilendirmenin ve ev programının buna katkı sağladığı görülmüştür. Bu eğitimin adölesan bireylerde fizyoterapist eşliğinde yapılmasının ve egzersiz programının, broşür ile bilgilendirme ve ev programına göre daha etkili olduğu bulunmuştur. Adölesan bireylerde ergonomik farkındalık yaratmanın KİSR’i azalttığı ve ergonomik farkındaklık içeren programların bu yaş grubu bireylerde devam ettirilmesi gerektiği düşünülmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentFizyoterapi ve Rehabilitasyontr_TR
dc.contributor.authorID10177684tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record