• Sparsity-Based Discriminative Tracking with Adaptive Cue Integration 

      Erdoğan, Hasan Tuğrul (Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
      Bu tezde, modelsiz takibe ilişkin yeni bir yaklaşım sunmaktayız. Öne sürülen görsel nesne takibi çalışması, seyrek kodlama tabanlı ayırt etme odaklı nesne takibi ile çoklu öznitelikleri dinamik bir şemayla birleştirme ...