Show simple item record

dc.contributor.advisorEmmungil Karamanoğlu, Serap
dc.contributor.authorSaldıray, Mehtap
dc.date.accessioned2017-11-06T08:39:48Z
dc.date.available2017-11-06T08:39:48Z
dc.date.issued2017-10-11
dc.date.submitted2017-09-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4040
dc.description.abstract[SALDIRAY, Mehtap]. [Lyrical Expressions in the Context of Living Space Pictures], [Master Thesis], Ankara, [2017]. Throughout history, the perception and presentation of the space, which is one of the most prestigious elements in the picture, have come in many different forms. The approaches exhibiting the lyrical narrative of the space have been inspiration for artists especially in terms of emotions. Space is the Lyric and expressive playful expression of a pictorial emotion, rather than a real sense of space, for the painter, as the living space that best describes the individual with all his experiences. The individual includes the art of daily living through games and makes sense of himself. The individual experiences feelings such as tension, joy, pleasure in painting as well as in playing games. It relaxes away from the monotony of everyday life. The game and painting form a spatial fiction through a lyrical narration that is intertwined. In the scope of the research, childish and lyrical narratives about the approach of some artists to their living space were tried to be examined. The examples of the playful expressions in the artists’ pictures have been tried to be examined separately. In this context, it has been observed that, in addition to understanding the artist through art, it is also possible to develop a specific personal approach in art, to form a narrative language, to focus on understanding and interpretation and as a result of personal practices, innocence through the play element of painting art.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY………………………………………………………………….....ı BİLDİRİM……………………………………………………………………………...ıı YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI……………..…………………ııı TEŞEKKÜR……………………………………………………………………………………..ıv ÖZET………………………………………………………………………………........v ABSTRACT……………………………………………………………………………vı İÇİNDEKİLER………………………………………………………………………...vıı RESİM DİZİNİ………………………………………………………………………...vııı GİRİŞ……………………………………………………………………………….......1 1.BÖLÜM: YAŞAM ALANI VE LİRİK ANLATIM 1.1. Yaşam Alanı Olarak Resimde Mekan'ın yeri….…….…………………............3 1.2. Resimde Lirik Anlatım…………………………………………………............6 2.BÖLÜM: RESİM ve OYUN (ÇOCUKSULUK) 2.1. Resimde Oyun İlişkisi…………........................................................................9 2.1.1. Paul Gauguin…………………………………………………………….13 2.1.2. Paul Klee …………………………………………………………..........15 2.1.3. Pier Bonnard…………………………………………………………….16 2.1.4. Raoul Dufy………………………………………………………………17 2.1.5. Henri Matisse………………………………………………………........18 2.1.6. Edward Hopper………………………………………………………….20 2.1.7. Fikret Mualla…………………………………………………….............21 2.1.8. Asger Jorn……………………………………………………….............22 2.1.9. Henri Miller…………………………………………………………......23 2.1.10. Joan Miro……………………………………………………………....24 2.1.11. Jean Dubuffet…………………………………………………………..25 2.1.12. Marc Chagall…………………………………………………………27 2.1.13. Burhan Uygur………………………………………………………...28 2.1.14.Nedim Günsur………………………………………………………...29 2.1.15.Cihat Burak……………………………………………………………30 2.1.16. Karel Appel…………………………………………………………..31 2.1.17. Nuri Abaç…………………………………………………………….32 2.1.18. Hasan Nazım Balaban………………………………………………..33 3. BÖLÜM: Kişisel Uygulamalar………………………………………………........34 Sonuç………………………………………………………………………………….69 Kaynakça………………………………………………………………………….......70 EKLER………………………………………………………………………………..73 Özgeçmiş………………………………………………………………………….......74tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectResimtr_TR
dc.subjectoyun
dc.subjectyaşam alanı
dc.subjectgünlük yaşam alanı
dc.subjectmekân
dc.subjectlirik
dc.titleYaşam Alanı Resimleri Bağlamında Lirik Anlatımlartr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozet[SALDIRAY, Mehtap]. [Yaşam Alanı Resimleri Bağlamında Lirik Anlatımlar], [Yüksek Lisans Tezi], Ankara, [2017]. Tarih boyunca resimde başat elemanlardan biri olan mekânın algılanışı ve sunuluşu çok farklı şekillerde olmuştur. Mekânın lirik anlatımını sergileyen yaklaşımlar özellikle duyguların ifadesi bakımından sanatçılara ilham kaynağı olmuştur. Bireyi tüm yaşantılarıyla en iyi betimleyen yaşam alanı olarak mekân, ressam için, gerçek bir mekân algısının yerine resimsel bir duygulanımın lirik ve bir bakıma oyunsal ifadesidir. Birey, günlük yaşam alanını oyunlar aracılığıyla sanata dâhil eder ve kendini anlamlandırır. Birey, tıpkı oyun oynama faaliyetinde olduğu gibi resim yaratımında da gerilim, sevinç, haz gibi duyguları deneyimler. Bu sayede günlük hayatın monotonluğundan uzaklaşarak rahatlar. Oyun ve resim iç içe geçmiş lirik bir anlatım yoluyla mekânsal bir kurgu oluşturur. Araştırma kapsamında, bir takım sanatçıların yaşam alanına yaklaşımlarındaki çocuksu ve lirik anlatım incelenmeye çalışılmıştır. Sanatçıların resimlerinde yer alan oyunsu ifade örnekleri ayrı ayrı ele alınarak irdelenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda, başta bireyin kendini sanat yoluyla anlamasının yanında sanatta da belirli kişisel bir yaklaşım geliştirerek anlatım dili oluşturmanın, anlamanın ve yorumlamanın üzerinde durulup kişisel uygulamaların sonucunda resim sanatının oyun unsuru aracılığıyla masumiyet barındırabileceği gözlemlenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentResimtr_TR
dc.contributor.authorIDN13121685tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record