Show simple item record

dc.contributor.advisorErgen, Elif
dc.contributor.authorMerve, Karatay
dc.date.accessioned2017-08-16T06:32:50Z
dc.date.available2017-08-16T06:32:50Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-06-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3924
dc.description.abstractFashion designers, from the 19th century to the present day, where modern fashion was born, were handled by many researchers as artists, many of them argued that they were performing art by being influenced by artistic trends by separating themselves from other fashioners. In this study, the historical connection between art movements and fashion design was questioned. In the first part of the thesis, the concept of fashion and the historical process of the fashion are explained in brief. In the following, the concept of the wearable art in the field of fashion design and the important developments in this area are conveyed by talking about the interaction of fashion with art. In the second part of the thesis, firstly the information about the concept of fashion brand was given. Researches has been done by examined on how industrialization of fashion brand has been made. In the following, conceptual explanations of fashion and brand have been mentioned and the place and importance of fashion brand management in marketing has been emphasized. Lastly, it has been found out that how the world famous fashion brands influenced the fashion world and how they were oriented. In the fourth and last section, the applied art works were mentioned and projects built from fashion illustrations were applied for a fashion week which will be organized today based on the current of the surrealism from the modern art movements. Banners, invitations and gift items are designed for promotional activities.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY...............................................................................................i BİLDİRİM.............................................................................................................ii ÖZET...................................................................................................................iii ABSTRACT.........................................................................................................iv İÇİNDEKİLER......................................................................................................v GÖRÜNTÜ DİZİNİ...............................................................................................vı 1.BÖLÜM: MODA VE TASARIM................................................................1 1.1. MODA KAVRAMI..................................................................1 1.1.1. Moda’nın Tarihsel Öyküsü...............................................2 1.2. MODA VE SANAT ETKİLEŞİMİ................................................10 1.2.1. Moda Tasarımı Alanında ‘Giyilebilir Sanat’ Kavramı.....15 1.3. ESİN KAYNAKLARI VE TARİHİ REFERANSLAR...................23 2.BÖLÜM: MODA MARKASI KAVRAMI..........................................................31 2.1. MODA ENDÜSTRİSİ VE MARKALAŞMA...............................31 2.1.1. Moda ve Marka..............................................................37 2.1.2. Moda Markası Yönetimi ve Pazarlamanın Etkileri.........41 2.2. MODAYA YÖN VEREN MARKALAR.......................................43 2.2.1. Frederick Worth.............................................................43 2.2.2. Jeanne Lanvin................................................................46 2.2.3. Gabrielle Chanel............................................................49 2.2.4. Christian Dior.................................................................53 3.BÖLÜM: MODA MARKALARINA ve TASARIMINA YÖN VEREN MODERN SANAT AKIMLARI............................................................................................57 3.1. MODERN SANAT AKIMLARI...................................................57 3.2. KÜBİZM VE MODA ETKİLEŞİMİ..............................................70 3.3. SÜRREALİZM VE MODA ETKİLEŞİMİ....................................79 3.4. FÜTÜRİZM VE MODA ETKİLEŞİMİ..........................................86 3.5. KONSTRÜKTİVİZM VE MODA ETKİLEŞİMİ............................91 4.BÖLÜM: MODA HAFTALARI İÇİN ÖRNEK TASARIM UYGULAMALARI..............................................................................................96 4.1. İSTANBUL MODA HAFTASI TASARIM ÖRNEKLERİ.............96 4.2. MİLANO MODA HAFTASI TASARIM ÖRNEKLERİ.................98 4.3. LONDRA MODA HAFTASI TASARIM ÖRNEKLERİ.............102 5.BÖLÜM: MODA HAFTASI TANITIMI İÇİN UYGULAMA ÇALIŞMALARI................................................................................................104 4.1. LOGO UYGULAMALARI........................................................105 4.2. İLLÜSTRASYON UYGULAMALARI.......................................107 4.3. TANITIM ÇALIŞMALARI.........................................................112 SONUÇ............................................................................................................118 KAYNAKÇA....................................................................................................119tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.titleSanat Akımlarının Moda Markalarına Etkileri ve Bir Moda Haftası Tanıtımı İçin Uygulama Çalışmalarıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetModern moda olgusunun doğduğu 19. yüzyıldan günümüze kadar moda tasarımcıları çoğu araştırmacı tarafından sanatçı olarak ele alınmış, bir çoğu da kendini diğer modacılardan ayırarak sanat akımlarından etkilenerek sanat icra ettiğini savunmuştur. Bu çalışmada tarihsel bir yaklaşım ile sanat akımları ve moda tasarımı arasındaki bağlantı sorgulanmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde moda kavramı ve modanın tarihsel süreci özet bir şekilde anlatılmıştır. Devamında ise modanın sanatla olan etkileşiminden bahsedilerek moda tasarımı alanında giyilebilir sanat kavramı ve bu alandaki önemli gelişmeler aktarılmıştır. Tezin ikinci bölümünde öncelikle moda markası kavramı hakkında bilgiler verilmiştir. Moda markasının oluşumu incelenerek nasıl endüstrileştiğine dair araştırmalar yapılmıştır. Devamında ise moda ve markanın kavramsal açıklamalarına değinilmiştir ve moda markası yönetiminin pazarlamadaki yeri ve önemi vurgulanmıştır. Son olarak dünyaca ünlü moda markaları incelerek moda dünyasını nasıl etkiledikleri ve nasıl yön verdikleri sorularına cevap aranmıştır. Tezin üçüncü bölümünde ise moda markalarına ve tasarımına yön veren modern sanat akımları incelenmiştir. Bu akımlar arasında özellikle kübizm, sürrealizm, fütürizm ve konstrüktivizm detaylı bir şekilde anlatılmış ve moda tasarımcılarını hangi yönlerde etkilediklerine dair detaylı açıklamalar verilmiştir. Bu noktada sanat kavramı ve moda kavramı arasındaki sıkı ilişki irdelenmiştir. Aynı zamanda moda markalarının nasıl oluştuğu, sanattaki önemi ve sanat akımlarının modayla etkileşimi incelenmiştir. Dördüncü ve son bölümde ise uygulama çalışmalarından bahsedilmiş ve günümüzde düzenlenecek olan bir moda haftası için modern sanat akımlarından sürrealizm akımı temel alınarak moda illüstrasyonlarından oluşturulan projeler uygulanmıştır. Tanıtım çalışmaları için, afiş, davetiye ve eşantiyon ürünler tasarlanmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentGrafiktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record