Show simple item record

dc.contributor.advisorCoşar, H. Simten
dc.contributor.authorKavak Ekmekci, Dicle
dc.date.accessioned2017-07-18T10:58:36Z
dc.date.available2017-07-18T10:58:36Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-07-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3719
dc.description.abstractPolitical campaigns date back to 1932 where the first ones were run in the United States of America. Since then, political campaigns evolved and shaped around various techniques and continued to be a part of politics. Political campaigns supported by marketing, mass communication and high budget image campaigns could be seen in the United States of America in 1950s. Later in 1960s and 1970s the very campaigns could be seen in Europe, aiming to attract masses into politics and increase political participation. Thus, American election techniques exceeds the borders of The United States of America and become a globalized practice. Marketing techniques, communication technologies, mediatization, political campaigns targeting undecided voters and a “charismatic, strong leader” discourse, were the prominent features of Americanized campaigns. With offering unique propaganda techniques by nature, the “charismatic leader” discourse is a prominent component of Americanization and has been adopted globally. When applied properly, it has a significant role in election campaigns in a sense that it could be the strategy that can be credited for the win of a political party. The practices of “The Charismatic Leader” phenomenon of Americanization in Turkey is a remarkable topic. The current ruling party in Turkey, The Justice and Development Party (AKP) has been in power since 2002 and the “Charismatic Leader” concept of Americanization has been prominent in their election campaigns. The charismatic leader image built by the party during the 2002, 2007, 2011 and 2015 general elections, has a significant importance in an overall understanding of the Americanization of the electoral system in Turkey.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY iii BİLDİRİM iv TEŞEKKÜR iii ÖZET iv ABSTRACT v İÇİNDEKİLER vi 1. BÖLÜM:GİRİŞ 1 1.1. AMAÇ VE KAPSAM 1 1.1.1. Araştırmanın Sorunsalı 6 1.1.2. Yöntem ve Örneklem 7 1.2. VARSAYIMLAR 8 1.3. LİTERATÜR TARAMASI 9 2. BÖLÜM: SİYASAL KAMPANYALAR, AMERİKANVARİLEŞME VE KARİZMATİK LİDERLİK 12 2.1. SİYASAL KAMPANYALARIN BAŞLANGIÇ DÖNEMİ, ABD 12 2.2. AMERİKANVARİLEŞME KAVRAMI 14 2.2.1. Siyasal Pazarlama 16 2.2.2. Siyasetin Medyatikleşmesi 18 2.2.3. Suskunluk Sarmalı 20 2.2.4. Gösteri Toplumu 21 2.2.5 Amerikanvarileşen Siyasal Kampanyaların Tarihsel Süreci 23 2.3. TÜRKİYE’DE SEÇİM KAMPANYALARININ AMERİKANVARİLEŞMESİ 27 2.3.1. Türkiye’de Seçim Kampanyalarının Amerikanvarileşmesi ve Siyasal Reklamın İlk Örnekleri 27 2.3.2. Türkiye’de Seçim Kampanyalarının Amerikanvarileşmesi ve Siyasal Reklamın Dönüşümü; 1983, 1987, 1991, 1995, 1999 Genel Seçimleri 29 2.3.2.1. 1983 Yılı Genel Seçimleri 29 2.3.2.2. 1987 Yılı Genel Seçimleri 34 2.3.2.3. 1991 Yılı Genel Seçimleri 40 2.3.2.4. 1995 Yılı Genel Seçimleri 44 2.3.2.5. 1999 Yılı Genel Seçimleri 50 2.4. KARİZMATİK LİDERLİK 54 2.4.1. Kuramlar ve Tanımlar 54 2.4.1.1. Max Weber’in Karizmatik Otorite Kuramı 56 2.4.1.2. Robert House’un Karizmatik Liderlik Yaklaşımı 57 2.4.1.3. Robert Tucker’ın Karizmatik Liderlik Yaklaşımı 58 2.4.1.4. Jay Conger Ve Rabindra Kanungo Karizmaya Atıf Kuramı 59 2.4.1.5. Karizmatik Liderlik Kuramlarının Değerlendirilmesi 60 2.5. DEĞERLENDİRME 61 2.5.1. Türkiye’de, Amerikanvarileşen Siyasal Kampanyalar Doğrultusunda Karizmatik Liderlik Olgusunun Kampanya Süreçleri İçerisinde Kuruluşu 63 3. BÖLÜM: ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 2002, 2007, 2011 YILLARI GENEL SEÇİM KAMPANYALARINDA AMERİKANVARİLEŞME VE KARİZMATİK LİDERLİK OLGUSU 71 3.1. ADALET VE KALKINMA PARTİSİ’NİN İÇERİSİNE DOĞDUĞU SİYASAL ORTAM 71 ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 2002 GENEL SEÇİMLERİ KAMPANYASI 73 3.2. YAZILI BASINDA SİYASAL REKLAMLAR 75 3.2.1. Hürriyet Gazetesi, 3 Ekim 2002- 3 Kasım 2002 75 3.2.2. Cumhuriyet Gazetesi, 3 Ekim- 3 Kasım 2002 77 3.3. AÇIK HAVA SİYASAL REKLAMLARI 78 3.4. GÖRSEL BASINDA SİYASAL REKLAMLAR 81 3.4.1. “AK Parti İlk Tanıtım Filmi” 82 3.4.2. “Türkiye’nin Yüz Akı” Reklam Filmi 83 3.4.3. “Demokrasi İçin” Reklam Filmi 84 3.5. ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 2007 YILI GENEL SEÇİMLERİ SEÇİM KAMPANYASI 85 3.6. YAZILI BASINDA SİYASAL REKLAMLAR 87 3.6.1. Hürriyet Gazetesi, 22 Haziran 2007- 22Temmuz 2007 87 3.6.2. Cumhuriyet Gazetesi, 22 Haziran 2007- 22Temmuz 2007 89 3.7. AÇIK HAVA SİYASAL REKLAMLARI 91 3.8. GÖRSEL BASINDA SİYASAL REKLAMLAR 93 3.8.1. “Durmak Yok, Yola Devam” Reklam Filmi- 1. Perde 93 3.8.2. “Durmak Yok, Yola Devam” Reklam Filmi- 2. Perde 94 3.8.3. “Durmak Yok, Yola Devam” Reklam Filmi- 3. Perde 94 3.9. ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 2011 YILI GENEL SEÇİMLERİ SEÇİM KAMPANYASI 96 3.10. YAZILI BASINDA SİYASAL REKLAMLAR 96 3.10.1. Hürriyet Gazetesi, 12 Mayıs- 12 Haziran 2011 Siyasal Reklamları 96 3.10.2. Cumhuriyet Gazetesi, 12 Mayıs- 12 Haziran 2011 102 3.11. AÇIK HAVA SİYASAL REKLAMLARI 103 3.12. GÖRSEL BASINDA SİYASAL REKLAMLAR 107 3.12.1. “Hayaldi Gerçek Oldu” Reklam Filmi 108 3.12.2. “Türkiye Hazır, Hedef 2023” Reklam Filmi 110 3.12.3. “Haydi Bir Daha” (Aynı) Reklam Filmi 111 3.13. SONUÇ 112 4. BÖLÜM: ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 2015 YILI GENEL SEÇİM KAMPANYALARINDA AMERİKANVARİLEŞME VE KARİZMATİK LİDERLİK OLGUSU 116 4.1. RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN CUMHURBAŞKANI SEÇİLME SÜRECİ VE AHMET DAVUTOĞLU’NUN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GENEL BAŞKANI OLMASI 116 4.1.1. 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri, Recep Tayyip Erdoğan Seçim Kampanyası 117 4.2. ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 7 HAZİRAN 2015 GENEL SEÇİMLERİ 124 4.3. YAZILI BASINDA SİYASAL REKLAMLAR 125 4.3.1. Hürriyet Gazetesi, 7 Mayıs 2015- 6 Haziran 2015 125 4.3.2. Cumhuriyet Gazetesi, 7 Mayıs 2015- 7 Haziran 2015 128 4.4. AÇIK HAVA SİYASAL REKLAMLARI 130 4.5. GÖRSEL BASINDA SİYASAL REKLAMLAR 134 4.5.1. Gerçekleştirilen İcraattan Oluşan Reklam Filmleri 134 4.5.2. Devam Eden Projeler Reklam Filmleri 137 4.5.3. Haziran 2015 Genel Seçim Sonuçları 140 4.6. ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 1 KASIM 2015 GENEL SEÇİMLERİ 141 4.7. YAZILI BASINDA SİYASAL REKLAMLAR 142 4.7.1. Hürriyet Gazetesi, 1 Ekim- 1 Kasım 2015 142 4.7.2. Cumhuriyet Gazetesi 1 Ekim- 1 Kasım 2015 144 4.8. GÖRSEL BASINDA SİYASAL REKLAMLAR 147 4.8.1. “Sen, Ben Yok, Türkiye Var” 147 4.8.2. “Tek Başına, İş Başına Konsepti” 148 4.8.3. “Bu Memleket Hepimizin” ve “Haydi Bismillah” 150 4.9. AÇIK HAVA SİYASAL REKLAMLARI 151 4.10. DEĞERLENDİRME 153 5. BÖLÜM: SONUÇ 158 KAYNAKÇA 168 Ek 1: Orjinallik Raporu 176 Ek 2: Etik Kurul ya da Muafiyet İzni 177tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAmerikanvarileşmetr_TR
dc.subjectKarizmatik Lider
dc.subjectSeçim Kampanyası
dc.subjectAdalet ve Kalkınma Partisi
dc.titleTürkiye'de Seçim Kampanyalarının Amerikanvarileşmesi: Adalet Ve Kalkınma Partisi Ve Karizmatik Lider İmgesinin Medyada İnşasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetSiyasal kampanyalar 1932 yılında ilk kez Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) başlamış ve günümüze kadar farklı tekniklerle devam ederek gelişmiştir. ABD’de 1950’li yıllardan itibaren kullanılan pazarlama, kitle iletişim araçları ve yüksek bütçeli imaj çalışmalarıyla yapılan seçim kampanyaları, 1960’lı ve 1970’li yıllardan itibaren Avrupa’da katılımı artırmak ve halkı siyasete dâhil etmek için kullanılmaya başlar. Böylece Amerikan seçim teknikleri ABD coğrafyası dışına yayılarak küreselleşme dönemine girer. Pazarlama tekniklerinin ve iletişim teknolojilerinin kullanıldığı, medyatikleşmenin yoğun bir biçimde yer aldığı, özellikle kararsız seçmeni yakalamak için hazırlanan kampanyaların üretildiği ve “karizmatik, güçlü lider” söylemi, Amerikanvarileşen kampanyaların en belirgin özellikleridir. Zamanla tüm dünyada kullanılan ve kendine özgü propaganda tekniklerini içinde barındıran Amerikanvarileşmenin bileşenlerinden “karizmatik lider” imgesi seçim kampanyalarında önemli olan ve başarılı uygulandığı takdirde ilgili partiyi iktidara getirebilecek bir stratejidir. Amerikanvarileşmeye özgü “Karizmatik Lider” olgusunun Türkiye’de nasıl işletildiği dikkate değer bir konudur. Amerikanvarileşme kavramı bağlamında “Karizmatik Lider” olgusu, Türkiye’de bir kitle partisi olarak konumlanan ve 2002 yılından bu yana iktidarda yer alan Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) seçim kampanyalarında ön plandadır. Partinin 2002, 2007,2011 ve 2015 genel seçimlerinde inşa ettiği karizmatik lider imgesi, Türkiye’de Amerikanvarileşen seçim sistemin kavranabilmesi açısından önem arz eder.tr_TR
dc.contributor.departmentİletişim Bilimleritr_TR
dc.contributor.authorID10150117tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record