Show simple item record

dc.contributor.advisorSARAÇ, BÜLENT
dc.contributor.authorAKIN, MERVE
dc.date.accessioned2017-07-11T10:34:03Z
dc.date.available2017-07-11T10:34:03Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-06-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3683
dc.description.abstractIn Commutative Algebra, there have been numerous significant contributions for understanding growth of ideals. Research in this direction is mostly based on the concept of Hilbert-Samuel polynomials. In fact, given an m-primary ideal Q in a local ring (R,m), the length of the R–module R/Qn is equal to an integer-valued polynomial for sufficiently large n. This polynomial has rational coefficients which provide important parametersforstudyingthepair R and Q.Forinstance,ifthedegreeofthispolynomial is d, then dimR = d and d! times the leading coefficient (called the multiplicity of Q on R) is a significant invariant that carry much information about Q. In this thesis, we investigate reductions of ideals as a technique which has proved to have many applications in analytic theory of ideals and which enables us to study ideals by eliminating some superfluous elements. This thesis consists of four chapters. In the introductory chapter we give some important notions and results on commutative rings and their modules which will be used in the sequel. In the second chapter, we start with some fundamental properties of polynomials with rational coefficients. Then we study Hilbert polynomials of Z-graded modules as wellastheconceptofmultiplicityarisingfromHilbertpolynomials.Moreover,weprove some important results related to Hilbert-Samuel polynomials and multiplicity which will be crucial for the remaining part of the thesis. In the third chapter, we begin with the definition and some basic properties of reductions of ideals and prove the existence of minimal reductions. Next we define the notion of analytic spread and give its relation with the extent of any minimal basis iii of minimal reductions. Finally in this chapter we define integral closure of ideals and explore its close relation with reductions. In the last chapter, firstly, in order to set the stage necessary for developping a parallel theory of reductions for modules, we give some important results on Rees valuations.Thenwedefinereductionsofmodulesandprovesomefundamentaltheorems. Among them are two results by which we can explain reductions of modules in terms of symmetric and exterior algebras.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİçindekiler 1 Ön Bilgiler 1 1.1 Genel Kavramlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.2 Transandantlık Derecesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.3 Kademeli Halkalar ve Kademeli Modüller . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.4 Noether Halkalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.5 İntegral Olma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1.6 Kesikli Değer Fonksiyonları ve Değer Halkaları . . . . . . . . . . . . . . 13 1.7 Simetrik Cebirler ve Harici Cebirler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2 Hilbert Fonksiyonları ve Çokkatlılık 17 2.1 Q Rasyonel Sayılar Cismi Üzerinde Polinomlar . . . . . . . . . . . . . . 17 2.2 Hilbert Fonksiyonu ve Poincaré Serisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 3 İdeal İndirgemeleri 35 3.1 Temel özellikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 3.2 Minimal İndirgemeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 3.3 Bir İdeal için Analitik Yayılım Kavramı . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3.4 Analitik Bağımlılık ve Bir İdealin İntegral Kapanışı . . . . . . . . . . . 49 4 Modül İndirgemeleri 55 4.1 Rees Değer Fonksiyonları ve İntegral Kapanış . . . . . . . . . . . . . . 55 4.2 Bir Modülün İndirgemesi ve Bir Alt Modül Üzerinde İntegral Bağımlılık 59 5 Sonuçlar 63tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectHilbertpolinomutr_TR
dc.subjectHilbert-Samuel polinomu
dc.subjectÇok katlılık
dc.subjectİdeal indirgemesi
dc.subjectMinimal indirgeme
dc.subjectAnalitik yayılım
dc.subjectAnalitik bağımsızlık
dc.subjectİntegral kapanış
dc.subjectKesikli değer halkası
dc.subjectRees değer fonksiyonu
dc.subjectModül indirgemesi
dc.titleİDEAL VE MODÜL İNDİRGEMELERİtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetDeğişmeli Cebirde ideallerin nasıl geliştiğinin anlaşılması üzerine pek çok önemli çalışma yapılmış ve halen de yapılmaya devam etmektedir. Bu yöndeki araştırmaların en temel dayanaklarından biri Hilbert-Samuel Polinomlarıdır. Buna göre, (R,m) yerel halkasıilebir m-asıl Q idealiverildiğindeyeterincebüyük n tamsayılarıiçin R/Qn modülünün uzunluğu tamsayı değerli bir polinom vermektedir. Bu polinomun katsayıları rasyonel olup R ve Q ikilisini çalışmak için önemli parametreler sunmaktadır. Örneğin bu polinomun derecesi d ise d = dimR ve başkatsayısının d! katı Q’nun R üzerindeki çokkatlılığıdediğimizve Q hakkındapekçokbilgisağlayanbirdeğişmezdir.Tezimizde, bu değişmezi bozmadan, gereksiz bazı elemanlarını eleyerek idealler üzerinde çalışmamızaolanaksağlayanveideallerinanalitikteorisiiçindepekçokuygulamasıkeşfedilmiş olan “ideal indirgemelerini” inceleyeceğiz. Tez çalışmamız dört bölümden oluşmaktadır. Birinci Bölümde, diğer bölümlerde kullanılanHalkaveModülTeorisi’nintemelkavramlarınavesonuçlarınayerverilmiştir. İkinci bölüme rasyonel sayılar cismi üzerindeki polinomların temel özellikleri incelenerek başlanmaktadır. Daha sonra Z-kademeli modüllerin Hilbert Fonksiyonları ve bunlar yardımıyla tanımlanan çokkatlılık kavramı ele alınarak ileride kullanılacak olan ve bazı temel özellikler kanıtlanmaktadır. Üçüncü bölüme, ideal indirgemelerinin tanım ve temel özellikleri ile minimal indirgemelerin varlığı gösterilerek başlanmıştır. Daha sonra analitik yayılım kavramı tanımlanmış ve bu kavramın minimal indirgemelerin minimal tabanlarının büyüklüğü ile ilişkisi ortaya konmuştur. Bu bölümde son olarak bir idealin integral kapanışı kavramı tanımlanmış ve ideal indirgemeleri ile olan yakın ilişkisi ortaya konmuştur. i Son bölümde, ilk olarak, ideal indirgemelerinin modüllere genişletilebilmesi için gerekli altyapıyı tesis etmek amacıyla Rees değer fonksiyonları üzerinde bazı önemli sonuçlar verilmiştir. Daha sonra modül indirgemeleri tanımlanmış ve bunlarla ilgili bazı temel sonuçlar elde edilmiştir. Bunlar arasında, özel olarak, modül indirgemelerini harici ve simetrik cebirler yardımıyla açıklayabildiğimiz bazı sonuçlar bulunmaktadırtr_TR
dc.contributor.departmentMatematiktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record