Show simple item record

dc.contributor.advisorTosun, Süleyman
dc.contributor.authorTAGHİZAD GOGJEH YARAN, Tohid
dc.date.accessioned2017-06-15T08:11:48Z
dc.date.available2017-06-15T08:11:48Z
dc.date.issued2017-06-01
dc.date.submitted2017-06-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3540
dc.description.abstractCombinational circuits have become more vulnerable to soft errors (SEs) in each CMOS technology generation. Most of the prior studies use hardware redundancy in an attempt to harden the circuits against errors. However, redundancy increases the area and power consumption. Furthermore, the design constraints may not allow adding redundant resources to the final circuit. In this paper, we present a genetic algorithm (GA)-based design method to increase the reliability of combinational circuits. In this method, we use different versions of the same resources, each having different area, latency, and reliability values. The goal of GA-based optimizer is to allocate the best available resources to the application nodes to maximize the reliability of the design under tight area and latency constraints. Our experimental results show that we achieve up to 19.90% (14.50% on average) reliability improvement against a heuristic method with no additional area overhead.tr_TR
dc.description.tableofcontentsÖZET i ABSTRACT iii Teşekkür v İÇİNDEKİLER vi Çizelgeler Dizini viii Şekiller Dizini ix Kısıtlamalar Dizini xi 1. GİRİŞ 1 1.1.CMOS 1 1.2. Yumuşak Hata 2 1.3.Yumuşak Hata ve Donanım Hata Farkı 4 1.4.Yüksek Seviye Sentezleme 4 1.5.Problem Tanımlama 7 1.6.Genetik Algoritmanın Kullanılma Sebebi 8 1.7.Bilim ve Teknolojiye faydası 8 1.8.Tez Planı 9 2. KAYNAK ÖZETLERI 10 3. KULLANILAN ALGORİTMA ve YÖNTEMLER 17 3.1. Yüksek Seviye Sentezleme 17 3.2. Uygulama Kısıtlar 17 3.3.Veri Akış Çizergesi 18 3.4. Zamanlama 21 3.5. Kısıtlanmamış Zamanlama Algoritması (ASAP) 21 3.6. ALAP Gecikme Kıstlı Zamanlama Algoritması 22 3.7. Liste Zamanlama Algoritması 23 3.8. Hareketlilik 26 3.9. Bu Tezdeki Fark 27 3.10.Kaynak Payşalma ve Atama 28 3.11. Problem Tanımlama 28 4. GENETİK ALGORİTMA 31 4.1. Genetik Algoritma ile Alakalı Kullanılan Terimler 31 4.1.1.Popülasyon 31 4.1.2.Kromozom 32 4.1.3.Gen Yapısı 32 4.2. Genetik Algoritmanın Genel İşleyişi 32 5. GENETİK ALGORİTMA TABANLI YÖNTEM 35 5.1. Popülasyon Üretimi 35 5.2. Genetik işlewleri 37 5.2.1. Seçmeli Mutasyon 38 5.2.2. Çaprazlama İşlemi 39 6.DENEYLER VE SONUÇLAR 43 6.1.Sonuçlar 45 6.2.Sonuç Değerlendirmesi 48 7.SONUÇ 53 KAYNAKLAR 54 ÖZGEÇMİŞ 59tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectCMOStr_TR
dc.subjectYumuşak hata
dc.subjectKombinasyonel devre
dc.subjectTasarım kısıtları
dc.subjectGenetik algoritma
dc.titleGüvenilirlik Odaklı Tümleşik Sistem Tasarım Yöntemitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetHer bir CMOS teknolojisinin üretim neslinde, kombinasyonel devreler yumuşak hatalara karşı daha hassas duruma gelmektedir. Daha önceki çalışmaların birçoğunda devreleri hatalara karşı sağlamlaştırmak için donanım yedekleme kullanılmıştır. Ancak donanım yedeklemede daha fazla alan ve güç kullanılmaktadır. Ayrıca tasarım kısıtlamaları, yedekleme kaynakların son devrelere eklenmelerine izin vermeyebilir. Bu nedenlerden dolayı, bu tezde kombinasyonel devrelerin güvenirliğini artırmak için genetik algoritma temelli bir yöntem önerilmektedir. Bu yöntemde her bir kaynağın farklı versiyonları kullanılmaktadır ve her bir versiyon farklı alan, gecikme ve güvenirlik değerlerine sahiptir. Bu yöntemin asıl amacı, alan ve gecikme kısıtlamalarının altında, son tasarım güvenirliğini artırmak için en iyi kaynakların kullanılmasını sağlamaktır. Bu tezdeki denemelerin sonuçlarına bakıldığında tezde uygulanan yöntem hiçbir ekstra alan kullanmadan sezgisel yöntemlere göre 19.90% (Ortalama 14.50%) güvenirliği artırmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentBilgisayar Mühendisliğitr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record