Show simple item record

dc.contributor.advisorKoyuncu, Nursel
dc.contributor.authorDoğru, Arzu Ece
dc.date.accessioned2017-06-09T06:39:22Z
dc.date.available2017-06-09T06:39:22Z
dc.date.issued2017-06-02
dc.date.submitted2017-05-30
dc.identifier.citation[1] Karasar, N., Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayınları, Ankara, 2000. [2] Koyuncu, N., ‘‘Tabakalı Rastgele Örneklemede Yardımcı Değişken Bilgisi Kullanılarak Kitle Ortalaması ve Varyansının Tahmin edilmesi’’, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2007. [3] Karakülah, Ü.H., ‘‘Basit Rastgele Örnekleme Yönteminde Oransal Tahmin Ediciler’’, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2006. [4] Özmer, A., Anadolu Üniversitesi Yayınları,2008. [5] Çıngı, H., Örnekleme Kuramı, 3. Baskı, Bizim Büro Basımevi, Ankara, 2009. [6] Singh, R., Mangat, N.S., ‘‘Elements of Survey Sampling’’, Kluwer Academic Publishers, 1996. [7] Öztoprak, D., ‘‘Tabakalı Rastgele Örneklemede Birden Çok Değişkene Göre Çeşitli Dağıtım Yöntemleri’’, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 1997. [8] Elhan, A.H., ‘‘Veri Tipleri ve Örnekleme Yöntemleri’’, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, 2014. [9] Özen, Y., Gül, A., ‘‘Sosyal Ve Egitim Bilimleri Araştırmalarında Evren·Örneklem Sorunu’’, KKEFDI, 2007. [10] Gay, L.R & Airasion, ‘‘Edueationai Researeh; Competendes for Analysis and AppIieation’’, Upper SaddIe River, NJ: MeriIl/GEntice Hall, 2003. [11] Ünyazıcı Y., ‘‘Çeşitli Sıralı Küme Örneklemesi Yöntemleri Ve Uygulama, (Various Ranked Set Sampling Methods And Application)’’, Hacettepe Üniversitesi, İstatistik Bölümü, İstatistik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2002. [12] Özdemir, Y. A., ‘‘Sıralı Küme Örneklemesiyle Doğrusal Regresyon Modelinde Parametre Tahminlerinin İncelenmesi’’, Gazi Üniversitesi, İstatistik Bölümü, İstatistik Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 2005. [13] Akıncı, N., ‘‘Sıralı Küme Örneklemesi Tasarımlarının Çeşitli Dağılımlar Altında Etkinliklerinin İncelenmesi’’, Gazi Üniversitesi, İstatistik Bölümü, İstatistik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2010. [14] Samawi , H.M., ‘‘Stratified Ranked Set Sample’’ ,Pak.J. Statist., 1996. [15] Samawi, H.M., Siam, M.I., ‘‘Ratio Estimation Using Stratified Ranked Set Sample’’, International Journal of Statistics, 2003. [16] Samawai, H. M., Saeid, L. J., ‘‘Stratified Extreme Ranked Set Sample With Application To Ratio Estimators’’, Journal of Modern Applied Statistical Methods, 2004. [17] İbrahim, K., Syam, M., ‘‘Estimating the Population Mean Using Stratified Median Ranked Set Sampling’’, Applied Mathematical Sciences, 2010. [18] Syam, M.I., İbrahim, K., Al-Omari, I., ‘‘Investigating the Use of Stratified Percentile Ranked Set Sampling Method for Estimating the Population Mean’’, Proyecciones Journal of Mathematics, 2011. [19] Syam, I., İbrahim, I., Al-Omari, I., ‘‘The Efficiency of Stratified Quartile Ranked Set Sampling in Estimating the Population Mean’’, Tamsui Oxford Journal of Information and Mathematical Sciences, Aletheia University, 2012. [20] Mandowara, V.L., Mehta, N., ‘‘Modified Ratio Estimators Using Stratifed Ranked Set Sampling’’, Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics, 2014. [21] Syam, M.I., İbrahim, K., Al-Omari, I., ‘‘Estimating the Population Mean by Using Stratified Double Extreme Ranked Set Sample’’, World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Mathematical, Computational, Statistical, Natural and Physical Engineering, 2015. [22] Khan, L., Shabbir, J., Gupta, S., ‘‘Improved ratio-type estimators using stratified double–ranked set sampling’’, Journal Of Statistical Theory And Practice, 2016. [23] Khan, L., Shabbir, J., Kadilar, C., ‘‘Efficient Classes Of Ratıo-Type Estımators Of Populatıon Mean Under Stratified Medıan Ranked Set Samplıng’’, Pak. J. Statist., 2016. [24] Diana, G., ‘‘A Study of k-th order Approximation Of Some Ratio Type Strategies’’, Metron, 1992. [25] Cochran, W. G., ‘‘Sampling Techniques’’, Third edition, 1977. [26] Hansen, M.H., Hurwitz, W.N., Gurney M., ‘‘ Problems and methods of the sample survey of business’’, Journal of American Statistical Association, 1946. [27] Adams, R.A., ‘‘Calculus: A Complete Course’’, Addison Wesley Longman Ltd.,Canada, 1999. [28] Olayiwola, O. M., Ayeleso, T.O., ‘‘Efficiency of Some Exponential Estimators for Estimating Heterogeneous Population Parameters’’, Ana le. Seria Informatică., 2015. [29] Lissau, I., Overpeck MD, Ruan W.J., et al. Body Mass Index And Overweight in Adolescents in 13 European Countries, Israel, and the United States. Arch Pediatr Adolesc Med, 2004.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3473
dc.description.abstractRanked Set Sampling is used when taking exact measurement of sampling units is difficult but ranking is easy. Stratified sampling is a sampling method when the population is heterogeneous. In this thesis, the classical, ratio and exponential estimators of population mean is studied under various stratified ranked set sampling which use both sampling techniques. The performances of recently proposed new stratified ranked set sampling methods and classical methods are compared by using body mass index data set. The efficiency of mean estimators which is suggested in sampling designs is examined by a simulation study. We conclude that new stratified ranked set sampling methods perform better than stratified random sampling.tr_TR
dc.description.tableofcontentsÖZET,ABSTRACT,TEŞEKKÜR,İÇİNDEKİLER,ÇİZELGELER,ŞEKİLLER,SİMGELER VE KISALTMALAR,1. GİRİŞ,2. ÇEŞİTLİ TABAKALI ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ,2.1. Tabakalı Rastgele Örnekleme Yöntemi,2.2. Tabakalı Sıralı Küme Örneklemesi Yöntemi,2.3. Tabakalı Medyan Sıralı Küme Örneklemesi Yöntemi,2.4. Tabakalı Yüzde Sıralı Küme Örneklemesi Yöntemi,2.5. Tabakalı Kartil Sıralı Küme Örneklemesi Yöntemi,2.6. Tabakalı Uç Sıralı Küme Örneklemesi Yöntemi,2.7. Tabakalı Çift Sıralı Küme Örneklemesi Yöntemi,2.8. Tabakalı Çift Uç Sıralı Küme Örneklemesi Yöntemi,3. ÇEŞİTLİ TABAKALI ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİNDE KİTLE ORTALAMASI TAHMİN EDİCİLERİ,3.1. Klasik Tahmin Ediciler,3.1.1. Tabakalı Rastgele Örneklemesi Klasik Tahmin Edicisi,3.1.2. Tabakalı Sıralı Küme Örneklemesi Klasik Tahmin Edicisi,3.1.3. Tabakalı Medyan Sıralı Küme Örneklemesi Klasik Tahmin Edicisi,3.1.4. Tabakalı Yüzde Sıralı Küme Örneklemesi Klasik Tahmin Edicisi,3.1.5. Tabakalı Kartil Sıralı Küme Örneklemesi Klasik Tahmin Edicisi,3.1.6. Tabakalı Uç Sıralı Küme Örneklemesi Klasik Tahmin Edicisi,3.1.7. Tabakalı Çift Uç Sıralı Küme Örneklemesi Klasik Tahmin Edicisi,3.2. Oransal Tahmin Ediciler,3.2.1. Birleşik Oransal Tahmin Ediciler,3.2.1.1.Tabakalı Rastgele Örneklemede Birleşik Oransal Tahmin Ediciler,3.2.1.2. Tabakalı Sıralı Küme Örneklemesinde Birleşik Oransal Tahmin Ediciler,3.2.1.3. Tabakalı Medyan Sıralı Küme Örneklemesi Birleşik Oransal Tahmin Ediciler,3.2.1.4. Tabakalı Çift Sıralı Küme Örneklemesi Birleşik Oransal Tahmin Ediciler,3.2.2. Ayrı Oransal Tahmin Ediciler,3.2.2.1.Tabakalı Rastgele Örneklemede Ayrı Oransal Tahmin Ediciler,3.2.2.2.Tabakalı Sıralı Küme Örneklemesinde Ayrı Oransal Tahmin Ediciler,3.3. Üstel Tahmin Ediciler,3.3.1.Tabakalı Sıralı Küme Örneklemesinde Üstel Tahmin Ediciler,4.SAYISAL ÖRNEK,4.1.Benzetim Çalışması,5. SONUÇ VE TARTIŞMA,KAYNAKLAR,EK  tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectTabakalı sıralı küme örneklemesi, ortalama tahmin edicileritr_TR
dc.titleÇeşitli Tabakalı Sıralı Küme Örneklemesi Tasarımlarında Kitle Ortalamasının Tahmin Edilmesitr_TR
dc.title.alternativeESTIMATION OF POPULATION MEAN UNDER DIFFERENT STRATIFIED RANKED SET SAMPLING DESIGNStr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetSıralı Küme Örneklemesi, örnekleme birimlerinin tam olarak ölçülmesi zor, ancak sıralanmasının daha kolay olduğu durumlarda kullanılan bir örnekleme yöntemidir. Tabakalı rastgele örnekleme ise ilgilenilen kitle heterojen bir yapıya sahip olduğu zaman kullanılan bir örnekleme tekniğidir. Tez kapsamında her iki tekniğin de kullanıldığı çeşitli “Tabakalı Sıralı Küme Örneklemesi” yöntemlerinde kitle ortalamasının klasik, oransal ve üstel tahmin edicileri çalışılmıştır. Beden kitle indeksi veri seti kullanılarak son yıllarda önerilen yeni tabakalı sıralı küme örneklemesi yöntemleri ile klasik yöntemlerin performans değerlendirmesi yapılmıştır. Örnekleme tasarımlarında önerilen ortalama tahmin edicilerin etkinliği farklı durumlar altında benzetim çalışması yapılarak incelenmiştir. Yeni tabakalı sıralı küme örnekleme yöntemlerinin tabakalı rastgele örneklemeden daha iyi olduğu sonucuna varılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentİstatistiktr_TR
dc.contributor.authorID10149348tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record