Show simple item record

dc.contributor.advisorBora, Aksu
dc.contributor.authorKineşçi, Erdinç
dc.date.accessioned2017-02-10T11:32:40Z
dc.date.available2017-02-10T11:32:40Z
dc.date.issued2017-01-30
dc.date.submitted2016-12-29
dc.identifier.citationKİNEŞÇİ, Erdinç. Taşrada Kuir Olmak: Konya ve Diyarbakır Örnekleri, Doktora Tezi, Ankara, 2016.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3161
dc.description.abstractActors in society, forward to place a lot of meanings with experiences of objective and subjective and it is redefined. In the places also there are everyday lives which are sustained by individuals. Actually, everyday life is composed ball of relationships of social, economic, politic, cultural and symbolic. The places leave an certain impression on the actions and behavior of people and all these processes have particular structural and historial conditions. Besides practices of places are construction’s practices. Gendered construction’s processes of the place are closely related to male/female dichotomy and heteroseksüel/non-heterosexual dichotomy and it must evaluate together with heteronormativity. In this search, it is aimed to research comparatively that queer subjects, who have sexualities of non-heterosexual except for certain centers that can be described as metropolitan, in the places of the province through the cases of Konya and Diyarbakır, their struggles for existence, make room for themselves, briefly their everday’s experieces and narratives. The study approaches, place and everyday life relations of queer subjects with the concepts of metropolis and province. While metropolitan cities are positioned based on potentials diversity and multitude, province cities are positioned based on a narrow horizon, a relatively homogenous mentality and life style and self-definition according to center. On the other hand, metropolis becomes different from province with a better arranged political organization for queers and the idea of a venue that relatively more comfortable both living and visibility of the sexualities apart from heterosexuality. In the province has an appearence more uneasier in respects to coming out, self expression, coming together, developing common policies. In this context within scope of dissertation study, field work has been carried out by using techniques of participant observation and in-depth interview in Konya and Diyarbakır. As a result of research it has been revealed that queer subjects who are opposed to the heteronormative gender regime are political subjects with their outlaw sexualities as well as with their practice of particular strategies and tactics for their struggles for existence and their emancipations in the everyday life.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY…………………………………………………………………..i BİLDİRİM…………………………………………………………………………….ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKKI BEYANI……………………….... iii ETİK BEYAN………………………………………………………………………...iv TEŞEKKÜR ………………………………………………………………………... v ÖZET………………………………………………………………………………… vii ABSTRACT………………………………………………………………………….viii İÇİNDEKİLER………………………………………………………………………..ix GİRİŞ………………………………………………………………………………...1 1.BÖLÜM : ARAŞTIRMANIN METODU VE METODOLOJİSİ……………………………………………………………………8 1.1. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı……………………………………………………………………………..8 1.2. Araştırmayı Yönlendiren Temel Araştırma Soruları………………………………………………………………………………9 1.3. Araştırmanın Metodu ve Veri Toplama Teknikleri……………………………………………………………………………9 1.4. Araştırmanın Evreni ve Örneklem Seçimi………………………………………………………………………………..14 1.5. Araştırmanın Metodolojisi ve Verilerin Yorumlanması………………………………………………………………………15 1.6. Araştırmacının Konumu………………………………………………………………………………17 1.7. Araştırmanın Sınırlılığı……………………………………………………………………………...20 2. BÖLÜM : CİNSİYET/TOPLUMSALCİNSİYET………….…………………………………..21 2.1. Tanımlamalar,Ayrımlar……………………………………………. 21 2.1.1. Biyolojik Cinsiyet/Toplumsal Cinsiyetin Ötesinde……………………………………………............................................ 27 2.1.2. Cinsellik…………………………………………….............32 2.1.3. Cinsiyet Rejimi …….......................................................35 2.2. Erkeklik………………………………………………………………..44 2.3. Eşcinsellik…………………………………………………………….49 2.4. Erkeklik Çalışmaları...……………………………………………….68 2. 5. LGBTTİ ve Queer Antropolojisi...………………………………………………………………………70 3. BÖLÜM: MEKÂNIN CİNSİYETİ……………………………………………….93 3.1. Mekân: Bir Tanım Sorunu…………………………………………………......................................... 93 3.2. İlgili Literatüre Kısa Bir Bakış……………………………………...100 3.3. Mekân ve İktidar………………………………………………………102 3.4. Büyük Mekân ve Dışarısı: Kent +(Metropol) ve Dışarısı (Taşra) ……………………………………………………….............................................114 3.4.1. Deneyimler ve Farklılıklar İmkanı Olarak Metropol……………………………………………..............................................114 3.4.2. Bir Sıkıntı Olarak Taşra.……………………………………………..................................................124 3.5. Siber Mekânlar……………………………………………………….131 3.6. Kuir Mekânlar………………………………………………………...134 3.7. Mekân ve Gündelik Hayat ………………………………………………………………………………………..138 4. BÖLÜM: SAHA ÇALIŞMASININ GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ KENTLER ………………………………………………………………………………………..148 4.1. Diyarbakır………………………………………………….................148 4.2. Konya…………………………………………………………………..154 5. BÖLÜM: SAHA:SIKINTIDA VAR OLMAK ………………………………………………………………………………………..159 5.1. Açılma ve Gizli Kalma Süreci (Dolaptan Çıkma veya Dolapta Kalma)…………………………………………………........................................ 160 5.1.1.Kendine ve Başkalarına Açılma .……………………………………………...........................................................163 5.2. Kendilik Algısı,Tasarımı ve Grup Algısı ve Tasarımı ………………………………………………………………………………………..184 5.3. Bir Araya Gelinen Ortamlar Olarak Mekânlar (Kendine Ait Odalar)………………………………………………………………………………193 5.4. Engellenmeler ve Direnişler (Hepimiz Tehlikedeyiz) ………………………………………………………............................................ 209 5.5. Sosyallikler (Arkadaşlıklar,Dostluklar,Özel İlişkiler) ………………………………………………………............................................ 228 SONUÇ ………..……………………………………………………………………236 KAYNAKÇA………………………………………………………………………...246 EK 1. Görüşülen Kişilerin Listesi………………………………………………282 ORİJİNALLİK BELGESİ…………………………………………………………..284 ETİK KURUL RAPORU…………………………………………………………...285tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectHeteronormativitetr_TR
dc.subjectHomofobi
dc.subjectHegemonik Erkeklik
dc.subjectKuir olma
dc.subjectMekân
dc.subjectMetropol
dc.subjectTaşra
dc.subjectGündelik yaşam
dc.subjectStrateji ve taktik
dc.titleTaşrada Kuir Olmak:Konya ve Diyarbakır Örnekleritr_TR
dc.title.alternativeBeing Queer in Provience:The Cases of Konya and Diyarbakırtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetToplumdaki aktörler, nesnel ve öznel deneyimleriyle mekâna birçok anlam yüklerler ve onu yeniden tanımlarlar. Mekânlarda, aynı zamanda bireyler tarafından sürdürülen gündelik hayatlar vardır. Gerçekte gündelik hayat, sosyal, ekonomik, politik kültürel ve sembolik ilişkiler yumağından oluşur. Mekânlar, kişilerin eylem ve davranışlarında belirli bir etki bırakırlar ve bütün bu süreçlerin belirli yapısal ve tarihsel koşulları bulunmaktadır. Mekân pratikleri ayrıca inşa pratikleridir. Mekânın toplumsal cinsiyetlendirilmiş inşa süreçleri; erkek / kadın dikotomisi ve heteroseksüel/ heteroseksüel olmayan dikotomisiyle yakından ilişkilidir ve heteronormativiteyle birlikte değerlendirilmelidir. Bu araştırmada, heteroseksüel olmayan cinselliklere sahip olan kuir öznelerin, metropol olarak nitelendirilebilecek belirli merkezler dışında taşra mekanlarında var olma mücadeleleri, kendilerine yer açmaları, kısaca, gündelik deneyimleri ve anlatıları Konya ve Diyarbakır örnekleri üzerinden karşılaştırmalı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma; kuir öznelerin mekan ve gündelik yaşam ilişkilerine metropol ve taşra kavramları ile yaklaşmıştır. Metropol kentleri farklılık ve çokluk potansiyelleri temelinde konumladırılırken, taşra kentleri; dar bir ufuk, görece türdeş bir düşünme ve yaşam tarzı ve kendini merkeze göre tanımlama temelinde konumlandırılmıştır. Bununla birlikte, metropol taşradan; kuirler için daha iyi düzenlenebilmiş bir politik örgütlenme ve heteroseksüellik dışındaki cinselliklerin hem yaşanmasının hem de görünürlülüğünün göreceli olarak daha rahat bir yer olduğu fikriyle farklılaşmaktadır. Taşrada açılma, kendini ifade etme, bir araya gelme, ortak politikalar üretme bakımlarından daha sıkıntılı bir görünüm arz etmektedir. Bu çerçevede tez çalışması kapsamında, Konya ve Diyarbakır’da katılımcı gözlem ve derinlemesine görüşme teknikleri kullanarak alan çalışması gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonucunda, varlıklarıyla heteronormatif cinsiyet rejimine muhalif olan kuir öznelerin norm dışı cinselliklerinin yanı sıra, var olma mücadeleleri ve özgürleşmeleri için gündelik yaşamda belirli strateji ve taktikleri uygulamalarıyla birer politik özneler oldukları ortaya konulmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentAntropolojitr_TR
dc.contributor.authorIDTR42566tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record