Show simple item record

dc.contributor.advisorYıldırım, Boratr_TR
dc.contributor.authorCinali, Yusuf Bahadırtr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T08:57:04Z
dc.date.available2015-10-15T08:57:04Z
dc.date.issued2012tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2849
dc.description.abstractLoads are occured on the vehicles by the road conditions, their velocities, the curve that they take etc. These loads cause to create stresses on the vehicle chassis. Because of these stresses some problems can occur on the vehicle chassis in time. Because of this reason to analyse the stresses and deformations, which are occured on the vehicle chassis, is very important. Hereby the problems can be cleared at the design stage. The stress analysis using finite element method made impotant additions to the engineering world of late years. Because the occured stresses and deformation values can be calculated with tiny errors, in other words near to its real values, by the help of the computer softwares. This study aimed that to go into the chassis analysis of HU-GO Ultra Light Vehicle, which is produced by the Mechanical Engineering Department of the Hacettepe University. The CAD drawings of the chassis of the vehicle are made for this and the CAD drawings are transferred to the ANSYS software, where we made the finite element analysis. After that the strength and modal analysis of the chassis are made by the ANSYS software. Critical regions according to the size and the density of the stresses and deformations are determined, design factors are calculated, natural frequency values are found with results of these analysis.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectFinite element methodtr_TR
dc.titleHu-Go Hafif Aracının Şasisinin Sonlu Elemanlar Metodu ile Mukavemet ve Modal Analizitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2012/164tr_TR
dc.contributor.departmentoldMakine Mühendisliğitr_TR
dc.description.ozetTaşıtların üzerinde; bulundukları yol koşullarına, yaptıkları hıza, aldıkları viraja v.b. göre yükler oluşmaktadır. Bu yükler araç şasisi üzerinde gerilimlerin oluşmasına sebep olmaktadır. Oluşan bu gerilimler sebebiyle zamanla araç şasisi üzerinde problemler görülebilir. Bu nedenle araç şasisi üzerinde oluşacak gerilim ve deformasyon değerlerinin araştırılması çok önemlidir. Bu sayede oluşacak problemler dizayn aşamasında giderilebilir. Son yıllarda dünya üzerinde sonlu elemanlar metodu kullanılarak yapılan gerilim analizleri mühendislik dünyasına önemli katkılarda bulunmuştur. Zira bilgisayar yazılımları yardımı ile şasi üzerinde oluşan gerilim ve deformasyon değerleri çok küçük hata payları ile, gerçeğe yakın değerleri ile hesaplanabilmektedir. Bu çalışma, Hacettepe Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nün ürettiği HUGO isimli hafif aracın şasi analizlerinin incelenmesi amacıyla gerçekleşmiştir. Bunun için aracın şasisinin CAD ortamında çizimleri yapılmış, yapılan çizimler sonlu elemanlar analizlerinin yapılacağı ANSYS programına aktarılmıştır. Ardından ANSYS programı ile şasinin mukavemet ve modal analizleri yapılmıştır. Bu analizlerden alınan sonuçlarla elde edilen gerilim ve deformasyon değerlerinin yoğunluklarına ve büyüklüklerine göre kritik bölgeler saptanmış, güvenlik katsayıları hesaplanmış ve doğal frekans değerleri bulunmuşturtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record