Show simple item record

dc.contributor.advisorGökmen, Vuraltr_TR
dc.contributor.authorÇelik, Ecem Evrimtr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T08:50:51Z
dc.date.available2015-10-15T08:50:51Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2751
dc.description.abstractThis study aimed to investigate the regeneration potential of antioxidants bound to insoluble food matrix. Studies were performed in vitro with several food matrices rich in dietary fiber (DF) and bound antioxidants. After removing soluble fraction, antioxidant capacity (AC) of insoluble fraction was measured by the QUENCHER procedure using both ABTS+ and DPPH radical solutions. Then, this fraction was treated with either antioxidant solution or antioxidant-rich beverage under certain conditions to regenerate depleted antioxidants on the fiber, and its AC was measured again. Second and third regeneration steps were also performed. The results revealed that antioxidants bound to solid DF could be significantly regenerated up to three times by other antioxidant compounds present in the liquid phase. Regeneration efficiencies obtained on first regeneration step were found range between 21.5% and 154.3% depending on the type of insoluble food matrix and on the regeneration agent.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectBound antioxidantstr_TR
dc.titleBesinsel Liflere Bağlı Biyoaktif Maddelerin Antioksidan Kapasitesi ve Rejenerasyon Davranışının Quencher Metoduyla Belirlenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2013/483tr_TR
dc.contributor.departmentoldGıda Mühendisliğitr_TR
dc.description.ozetBu çalışma, çözünmeyen gıda matriksine bağlı antioksidanların rejenerasyon potansiyelini araştırmayı amaçlamıştır. Çalışmalar in vitro koşullarda besinsel lif (BL) ve bağlı antioksidanlarca zengin çeşitli gıda matriksleri ile gerçekleştirilmiştir. Çözünür fraksiyon uzaklaştırıldıktan sonra, çözünmeyen fraksiyonun antioksidan kapasitesi (AK) QUENCHER prosedürüyle ABTS+ ve DPPH radikal çözeltilerinin her ikisi de kullanılarak ölçülmüştür. Daha sonra bu fraksiyon, lif üzerindeki sönümlenmiş antioksidanları rejenere etmek üzere belirli koşullar altında antioksidan çözeltisi veya antioksidanca zengin bir içecek ile muamele edilmiş, ve AK'si tekrar ölçülmüştür. İkinci ve üçüncü rejenerasyon basamakları da ayrıca gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar, katı BL'e bağlı antioksidanların sıvı fazda bulunan diğer antioksidan bileşikler tarafından üç sefere kadar önemli ölçüde rejenere edilebileceğini göstermiştir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record