Show simple item record

dc.contributor.advisorAltıntaş, Kerim Hakan
dc.contributor.authorBahar, Ayşe Merve
dc.date.accessioned2022-10-19T11:25:38Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-09-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26906
dc.description.abstractAs of 2020, COVID-19, a viral infection, affected the world and caused disease all over the world. On the date (March 11, 2020) it was detected in Turkey, the disease was declared as a pandemic. The response to the disasters which occurred during the pandemic is more complicated and difficult to manage than the disaster responses given in the normal period without a pandemic. In this study, it was aimed to evaluate the effects of COVID-19 on Izmir-Seferihisar earthquake response, and determine knowledge, opinions, behaviors and fears of Izmir Metropolitan Municipality Fire Department fire fighters regarding COVID-19. The research was carried out with face-to-face interviews in 52 stations and 1267 firefighters participated in the study. The data was gathered with 60 item questionnaire and 7 item COVID-19 Fear Scale. The analysis was done with SPSS program. In the statistical analysis, Shapiro Wilks test. Student's T test and One-Way ANOVA tests were used where they were appropriate. 568 firefighter, 42 of whom were women, participated in the study. The mean age of the firefighters participating in the study was 41.8±8.4 years. 23.8% of the firefighters were working at the stations located in the city center of Izmir province. The mean working year of the firefighters was 15.1±8.5 years. 81.5% of the firefighters said that they played an active role in the Izmir Seferihisar earthquake. 39.1% of the firefighters stated that their level of knowledge about the COVID-19 disease is partially sufficient, and 30.3% of them stated that they would definitely have the COVID-19 vaccine injected. The firefighters had a mean score of 16.2±5.7 from the COVID-19 Fear Scale. It was observed that the fear scores of the firefighters increased in the presence of chronic diseases. The fear score of the employees in the Fire and Emergency Response branch was found to be lower than the other units.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectCOVID-19tr_TR
dc.subject.lcshA - Genel konulartr_TR
dc.titleİzmir İtfaiyesi Çalışanlarının Pandemi Döneminde Meydana Gelen Seferihisar Depreminde COVID-19’un Deprem Yanıtına Etkisi ile İlgili Görüşlerinin ve COVID-19 Korkularının Saptanmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetCOVID-19, 2020 yılı itibariyle dünya üzerinde etki gösteren ve tüm dünyada hastalık meydana getiren bir viral enfeksiyondur. Türkiye’de ilk vakanın saptandığı 11 Mart 2020 tarihinde pandemi ilan edilmiştir. Bu süreç içerisinde meydana gelen afetlere verilen yanıt, pandeminin olmadığı dönemdeki afetlere verilen yanıta göre daha karmaşıktır ve yönetimleri daha zordur. Bu çalışmada, pandemi döneminde meydana gelen İzmir-Seferihisar depreminde COVID-19’un deprem yanıtı üzerine etkisi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye personelinin COVID-19 hastalığı ile ilgili bilgi, görüş, davranış ve korkularının değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Araştırma, İzmir ilinde görev yapan, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı, 52 istasyon ve 1267 personel üzerinde yüz yüze görüşmeler ile gerçekleştirilmiştir. İtfaiyecilere 60 soruluk anket ile 7 önerme içeren COVID-19 Korkusu ölçeğinden oluşan veri toplama formu uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. İstatistiksel analizde uygun oldukları yerlerde Shapiro Wilks testi, Student's T testi ve One-Way ANOVA testi testleri kullanılmıştır. Çalışmaya 42’si kadın 568 itfaiyeci katılmıştır. Çalışmaya katılan itfaiyecilerin yaş ortalaması 41,8±8,4 olarak saptanmıştır İtfaiyecilerin %23,8’si İzmir il merkezinde bulunan istasyonlarda görev aldığını belirtmiştir. İtfaiyecilerin ortalama çalışma yılı 15,1±8,5 yıl olarak bulunmuştur. İtfaiyecilerin %81,5’i İzmir-Seferihisar depreminde aktif olarak görev aldığını ifade etmiştir. İtfaiyecilerin %39,1’i COVID 19 hastalığı hakkındaki bilgi düzeyinin kısmen yeterli olduğunu, %30,3’ü ise COVID 19 aşısını kesinlikle yaptıracağını belirtmiştir. COVID-19 Korkusu Ölçeğinden aldıkları puanların ortalaması 16,2±5,7 olarak hesaplanmıştır. İtfaiyecilerin kronik hastalıklarının olması durumunda korku puanlarının arttığı görülmüştür. Yangın ve Acil Müdahale şubesi bünyesinde çalışanların korku puanı diğer birimlere göre daha düşük çıkmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentHalk Sağlığıtr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2023-04-23T11:25:38Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record