xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestForm.login_para

xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestForm.login

Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person

İzmir İtfaiyesi Çalışanlarının Pandemi Döneminde Meydana Gelen Seferihisar Depreminde COVID-19’un Deprem Yanıtına Etkisi ile İlgili Görüşlerinin ve COVID-19 Korkularının Saptanması

This email address is used for sending the document.