Show simple item record

dc.contributor.advisorKaderli, Zehra
dc.contributor.authorSaylek, Songül
dc.date.accessioned2022-10-11T11:13:51Z
dc.date.issued2022-06
dc.date.submitted2022-06-02
dc.identifier.citationSAYLEK, Songül. "Türk Halk Kültüründe Damat-Samsun'un Tekkeköy İlçesi Örneği", Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2022.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26861
dc.description.abstractThe aim of this study is to reveal the role of groom (-ness) institution and identity in the construction of male identity in Turkish folk culture in Tekkeköy district of Samsun. In this direction, first of all, the understanding of marriage in the Turkish folk culture of the Tekkeköy district of Samsun was revealed, and the perceptual, behavioral, performance, belief and material aspects of the groom’s identity and folklore in completing the construction process of masculinity in the region were discussed. The study was evaluated within the framework of the data obtained as a result of the field research conducted in Tekkeköy district of Samsun. In the research, it has been concluded that the groom’s institution had a determining role in the completion of this construction in the construction of the masculinity identity in the Tekkeköy District of Samsun.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectErkekliktr_TR
dc.subjectEvliliktr_TR
dc.subjectDamat folklorutr_TR
dc.subjectTekkeköytr_TR
dc.subject.lcshHalk bilimtr_TR
dc.titleTürk Halk Kültüründe Damat "Samsun'un Tekkeköy İlçesi Örneği"tr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı Samsun’un Tekkeköy ilçesi Türk halk kültüründe damat(-lık) kurumu ve kimliğinin erkek kimliğinin inşasındaki rolünü ortaya koymaktır. Bu doğrultuda öncelikle Samsun’un Tekkeköy ilçesi Türk halk kültüründeki evlilik anlayışı ortaya koyularak yöredeki erkekliğin inşa sürecinin tamamlanmasındaki damat kimliği ve folklorunun algısal, davranışsal, icra, inanç ve maddi yönleri ele alınmıştır. Çalışma, Samsun’un Tekkeköy ilçesinde yapılmış olan saha araştırması sonucu elde edilen veriler çerçevesinde değerlendirilmiştir. Araştırmada, Samsun’un Tekkeköy İlçesi’nde erkeklik kimliğinin inşasında damatlık kurumunun bu inşanın tamamlanmasında belirleyici rolü olduğu sonucuna varılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentTürk Halkbilimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-10-11T11:13:51Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record