Show simple item record

dc.contributor.advisorSUMBAS, Ahu
dc.contributor.authorPARLA, Zeynep Gül
dc.date.accessioned2022-09-30T10:11:01Z
dc.date.issued2022-09-30
dc.date.submitted2022-08-31
dc.identifier.citationPARLA, Z.G. (2022). 2015 SONRASI KADINLARIN BAŞÖRTÜSÜNÜ ÇIKARMA PRATİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26808
dc.description.abstractThis study aims to evaluate the unveiling practices of women after 2015 in sociological and political dimensions. In the literature, the unveiling is evaluated as a liberation of the body. Merely, this kind of analysis ignores the political dimension of unveiling. This study aims to contribute to the literature by considering the aspects of political agency and political emancipation of the unveiling process in the context of women and body relations. This study's main claim is that to show the relation between practice of removing headscarf and to be perceived/labelled as AKP supporters who have headscarves but not AKP supporters. In this frame, it is claimed that the unveiling process can be interpreted as a political emancipation practice due to it has social and political background. In the field research part of the study, it is shown that the relation between unveiling choice and being perceived/labelled as AKP supporters by their own expression of women. In the first part of the study, the topic, purpose, and method of the research are evaluated. In the second part of the study, the headscarf is discussed in theoretical and conceptual contexts. A headscarf is argued in the context of unveiling, the liberation of the body, political emancipation, and these notions are discussed with the meaning for headscarfed women. In the third part, the headscarf and its socially constructed perception are evaluated considering the relation with the political sovereign since the Late Ottoman Era when initiated the modernization period until the AKP government in the political conjuncture of Turkish politics. In the fourth part, the headscarf approach of AKP, the lifting of the headscarf ban, and the transformation of AKP's conservatism to an authoritarian regime. In the fifth part, through data that were collected in the field study, it is evaluated that unveiling motivation of women due to discomfort feeling in society because of their outlook is associated with an authoritarian and oppressive identity of AKP. As a result, by sharing personal experiences of women, it is clear that there is an impact of AKP on the choice of unveiling that women have removed their headscarfes because they do not want to be labelled/perceived as AKP supporters.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectBaşörtüsü, AKP, siyasi özgürleşme, otoriterleşmetr_TR
dc.subject.lcshSosyolojitr_TR
dc.title2015 SONRASI KADINLARIN BAŞÖRTÜSÜNÜ ÇIKARMA PRATİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMAtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı, 2015 sonrasında kadınların başörtüsünü çıkarma pratiklerini sosyolojik ve siyasi boyutlarıyla değerlendirmektir. Literatürde bedensel özgürlük bağlamında değerlendirilen başörtüsüzleşme eyleminin ağırlıklı olarak bedensel bir okuma üzerinden ele alınması, bu pratiğin siyasi boyutunun göz ardı edilmesine neden olabilmektedir. Bu çalışma, başörtüsü çıkarma sürecini, kadın ve beden ilişkisi bağlamında; bu meselenin içindeki siyasi eylemlilik ve siyasi özgürleşme gibi çeşitli yönleri de dikkate alarak bir değerlendirme yapmaya çalışması açısından literatüre katkı sunmaktadır. Bu çalışmanın temel iddiası, 2015 sonrası başörtüsünü çıkartan kadınların bu tercihinde, sosyal hayatta AKP’nin politikalarının sorumlusu olarak algılanma ve etiketlenme üzerinden AKP’nin etkisinin olduğudur. Bu çerçevede, bu sürecin toplumsal ve siyasi bir arka planı olduğu ve kadın-beden ilişkisi üzerinden siyasi bir özgürleşme eylemi olarak da okunabileceği iddia edilmektedir. Çalışmanın saha araştırması kısmında derinlikli mülakat yöntemiyle başörtüsünü çıkartan kadınların birincil dereceden ifadeleri doğrultusunda başörtüsüzleşme tercihi ile AKP’li algılanma/etiketlenme arasındaki ilişki ortaya konulmuştur. Çalışmanın ilk bölümünde; araştırmanın konusu, amacı ve metoduna yönelik değerlendirmeler yapılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde ise başörtüsü kuramsal ve kavramsal bağlamda ele alınmıştır. Başörtüsüzleşme, bedensel özgürlük, siyasi özgürlük gibi kavramlar ve başörtülü kadınlar için ifade ettiği anlamlarla başörtüsü tartışılmıştır. Üçüncü bölümde ise Geç Osmanlı Dönemi’nde modernleşme hareketlerinin başladığı zamandan AKP dönemine kadarki süreçte; başörtüsüne toplumsal olarak yüklenen anlamların, Türkiye siyasi konjonktüründe siyasi erklerle ilişkilenmesi değerlendirilmiştir. Dördüncü bölümde, AKP’nin başörtüsüyle olan ilişkisi; başörtüsü yasağının kaldırılması ve AKP’nin muhafazakarlıktan otoriterliğe evirilen rejiminde otoriterliğini pekiştiren olaylar ele alınmıştır. Beşinci bölümde ise saha çalışmasından elde edilen veriler doğrultusunda AKP’nin, toplumda algılandığı otoriter ve baskıcı kimliğiyle ilişkilendirilmekten rahatsızlık duyan kadınların siyasi olarak AKP’den ayrışma ve özgürleşme motivasyonuyla başörtüsünü çıkartmaları değerlendirilmiştir. Sonuç olarak AKP’nin 2015 sonrası başörtüsünü çıkartan kadınların bu tercihinde etkili olduğu; başörtüsünün siyasi gösteren özelliğiyle kimliklenmek istemeyen kadınların, AKP’li algılanmak/etiketlenmek istemediklerinden ötürü başörtüsünü çıkardıkları, kadınların kişisel deneyim aktarımları doğrultusunda anlaşılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentSosyolojitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-09-30T10:11:01Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeeditorialtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record