Show simple item record

dc.contributor.advisorKılıçarslan, Cem
dc.contributor.authorKeskiner, İdil Didem
dc.date.accessioned2022-09-30T10:09:13Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26805
dc.description.abstractThis study aims to examine Ariel Dorfman's Heading South Looking North: A Bilingual Journey (1998), Julia Alvarez's Something to Declare: Essays (1998) and Reinaldo Arenas's Before Night Falls (1993) within the framework of Gilles Deleuze and Félix Guattari's concept of minor literature. This concept is defined through three characteristics: deterritorialization of language, the political element, and the collective value. In their life narratives, the writers tell their experiences of oppression, fear and eventually forced exile from Cuba, Dominican Republic, and Chile, respectively. As their journeys of exile are shaped by the political turmoil during the Cold War and since the Caribbean and Latin America became the very regions that the Soviet Union and the United States used to establish superiority, their exile in North America causes an identity crisis. Through their life writings, Dorfman, Alvarez, and Arenas narrate their experiences in the Cold War era by using language as a critical weapon. In Heading South Looking North, which he summarizes as "dealing with life, language and death," Ariel Dorfman makes shifts from his native language, Spanish to English as his ideological perspective changes through time. In her collection of essays, Alvarez defines her family's exile to the United States as "landing in English." In the process of assimilation, she reunifies her identity with the power she finds in writing. In Before Night Falls, Arenas uses writing as a protest against the regime that sends him into exile and as an act of liberation both in the United States and Cuba, where he is restrained as a gay writer. All of these works contain criticism of U.S. foreign policies that were backed by the right-wing governments in their countries during the Cold War. Their narrating "I"s also become the voice of people who have suffered under the same military dictatorships. Hence, via their writings, Dorfman, Alvarez and Arenas come to terms with their identities.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectCold Wartr_TR
dc.subjectminor literaturetr_TR
dc.subjectethnic literaturetr_TR
dc.subjectexiletr_TR
dc.subjectAriel Dorfmantr_TR
dc.subjectJulia Alvareztr_TR
dc.subjectReinaldo Arenastr_TR
dc.subject.lcshAmerika edebiyatıtr_TR
dc.titleGilles Deleuze and Félix Guattari's Concept of Minor Literature in Ariel Dorfman's Heading South Looking North: A Bilingual Journey, Julia Alvarez's Something to Declare: Essays and Reinaldo Arenas's Before Night Fallstr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu tez çalışması Ariel Dorfman'ın Heading South Looking North: A Bilingual Journey (1998), Julia Alvarez'in Something to Declare: Essays (1998) ve Reinaldo Arenas'ın Before Night Falls (1993) isimli öz yaşam öykülerini Gilles Deleuze ve Félix Guattari'nin "minör edebiyat" kavramı doğrultusunda inceler. Minör edebiyat, üç karakteristik özellikle tanımlanır: dilde yersizyurtsuzlaşma, politik olma ve kolektif değer taşıma. Bu tezde incelenecek olan yazarların özyaşam öyküleri memleketleri olan Küba, Dominik Cumhuriyeti ve Şili'de deneyimledikleri baskı, korku ve sürgünün bir ürünüdür. SSCB ve ABD'nin üstünlük yarışında Karayipler ve Latin Amerika'nın jeopolitik değerinin arttığı bu dönemde, yazarlar eserlerinde bir yandan Soğuk Savaş döneminin siyasal karmaşasını yansıtırken, bir yandan da ABD'ye sürgün edilmelerinden dolayı yaşadıkları kimlik bunalımını konu edinir. Dorfman, Alvarez ve Arenas öz yaşam öykülerinde Soğuk Savaş dönemindeki deneyimlerini anlatarak dili eleştirel bir silah olarak kullanırlar. Ariel Dorfman'ın "yaşam, dil ve ölüm ile uğraşmak" olarak özetlediği, Heading South Looking North adlı eserinde, ideolojik bakış açısının zamanla değişiminden dolayı birden fazla kez ana dili İspanyolcadan İngilizceye geçiş yapar. Alvarez ise denemelerinde, ailesinin ABD'ye olan sürgününü "İngilizceye ayak basma" olarak tanımlar. Asimilasyon sürecinde kimlik bölünmüşlüğünü kaleminde bulduğu güç ile onarır. Before Night Falls'da ise Arenas kendisini sürgün eden rejimi protesto ederken ne ABD ne de Küba'da kabul gören eşcinsel kimliğini yazını ile özgürleştirir. Bununla birlikte, bu öz yaşam öyküleri Soğuk Savaş döneminde ülkelerine yönelik uygulanan dış politikayı eleştirel olarak ele alır. Eserlerdeki anlatıcı benler, kendileriyle aynı askeri diktatörlük altında acı çekmiş insanların sesi olur. Böylelikle, kişisel deneyimlerini ve korkularını yazıya döken Dorfman, Alvarez ve Arenas doğdukları ülkeler ve ABD arasında bir köprü olan kimlikleriyle yazarlıklarını kullanarak uzlaşırlar.tr_TR
dc.contributor.departmentAmerikan Kültürü ve Edebiyatıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-09-30T10:09:13Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record