Show simple item record

dc.contributor.advisorKabakcı, Fatma Ceylan
dc.contributor.authorKaya, Elif Ece
dc.date.accessioned2022-09-30T06:41:09Z
dc.date.issued2022-09
dc.date.submitted2022-09-19
dc.identifier.citationF. MENDELSSOHN OP.64 Mİ MİNÖR KEMAN KONÇERTOSUNUN O.SEVCİK’İN OP.21 EGZERSİZLERİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ Danışman: Prof. Fatma Ceylan KABAKCI Yazar: Elif Ece KAYAtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26802
dc.description.abstractGerman composer Felix Mendelssohn-Bartholdy is considered one of the most valuable composers of the 19th century. Composed by Mendelssohn and having a very important place in the violin repertoire, the violin concerto in E minor op.64 has a passionate and flamboyant structure as well as being naive and transparent. Therefore, it can become a concerto that will force the performers from time to time, technically and musically. Over the years, various technical exercise methods have been added to the violin repertoire by famous violin educators. One of these famous educators is Otakar Sevcik, who lived in the 20th century. Sevcik has devoted himself to violin education throughout his life and has brought many books to the violin repertoire in terms of education. One of them is the op for Mendelssohn violin concerto in E minor. It is a method of 21 analytical exercises. In this study, it is aimed to analyze Sevcik's exercises and the passages of the concerto and to examine the contributions that Sevcik can bring to the performer for "Mendelssohn op.64 E minor violin concerto" in the light of Sevcik's exercises. In this process, it was tried to focus on Sevcik's logical and pedagogical approach to violin study. In the light of the findings obtained as a result of the examination; It is a study guide for this concerto, which has an important place in the violin repertoire, and it is aimed to give the performer a new perspective with the help of Sevcik's exercises.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectFelix Mendelssohn-Bartholdytr_TR
dc.subjectOtakar Sevciktr_TR
dc.subjectKemantr_TR
dc.subjectKeman repertuvarıtr_TR
dc.subjectKeman konçertosutr_TR
dc.subject.lcshMüzik literatürütr_TR
dc.titleF. Mendelssohn Op.64 Mi Minör Keman Konçertosunun O.Sevcik’in Op. 21 Egzersizleri Üzerinden İncelenmesitr_TR
dc.title.alternativeExamination of F. Mendelssohn's Op.64 E Minor Violin Concerto Through O.SEVCİK'S Op.21 Exercises
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetAlman besteci Felix Mendelssohn-Bartholdy 19. yüzyılın en değerli bestecilerinden biri olarak kabul edilmektedir. Mendelssohn’un bestelediği ve keman repertuvarında oldukça önemli bir yeri olan op.64 mi minör keman konçertosu, naif ve şeffaf olmasının yanı sıra, tutkulu ve gösterişli bir yapıya sahiptir. Bu yüzden tekniksel ve müzikal açıdan zaman zaman icracıları zorlayacak bir konçerto haline gelebilmektedir. Yıllar boyunca ünlü keman eğitimcileri tarafından keman repertuvarına çeşitli teknik egzersiz metotları kazandırılmıştır. Bu ünlü eğitimcilerden birisi de 20. yüzyılda yaşamış olan Otakar Sevcik’tir. Sevcik, yaşadığı dönem boyunca kendini keman eğitimine adamış ve keman repertuvarına eğitim açısından çok sayıda kitap kazandırmıştır. Bunlardan birisi de Mendelssohn mi minör keman konçertosu için yazılmış op. 21 analitik egzersizler metotudur. Bu çalışmada Sevcik’in egzersizleri ve konçertonun pasajlarının analiz edilerek, Sevcik’in egzersizleri ışığında “Mendelssohn op.64 mi minör keman konçertosu” için icracıya getirebileceği katkılarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu süreçte Sevcik’in keman çalışmaya mantıksal ve pedagojik yaklaşımı üzerinde durulmaya çalışılmıştır. İnceleme sonucunda edinilen bulgular ışığında; keman repertuvarında önemli bir yere sahip bu konçerto için bir çalışma kılavuzu olup, icracıya Sevcik’in egzersizleri yardımıyla yeni bir bakış açısı kazandırılması hedeflenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentYayılı Çalgılartr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-09-30T06:41:09Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record